Régóta várt nagyon jó hír!

Tájékoztatjuk a Falubelieket, hogy a hét elején a Kormány 1397/2020 (VII.14) számú határozatával kiemelt, egyedi támogatásban részesítette méltányossági kérelmünket és 116,7 millió forint támogatást ítélt falunk javára! Ez teljes mértékben fedezi az elszámolhatatlan 2016-os konszolidációs pályázatunk miatt a visszafizetendő 116,7 millió forintot, amely inkasszó formájában az első perctől kezdve béklyózta meg pénzügyi mozgásterünket, okozott álmatlan éjszakákat. Ez a 2015-2016-os konszolidációs pályázatokkal kapcsolatos elszámolási kötelezettségek nehézségeit még nem oldja meg mind, hiszen az Ezüsthegyi út hiányzó vízelvezetésének folyamatban lévő terveztetését, majd azok megvalósítását nem váltja ki, de a konszolidációs pályázatok anyagi következményeinek egy részét jelentős mértékben enyhíti.
Köszönjük a Kormányzat támogatását, akik átlátták és elismerték, hogy az új faluvezetés önhibáján kívül került kellemetlen kényszerpályára, és köszönjük a munkát, a töretlen támogatást azoknak, akik az elmúlt 9 kilenc hónapban bármilyen módon segítették szorult anyagi helyzetünk megoldására tett erőfeszítéseinket!

Részletek: Magyar Közlöny 2020. évi 169-es szám 4927-4928. oldalán.
https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/4c98930b2f75c826cddc5d463f649f3d6a334b8c/megtekintes
4928. oldal lap teteje:

A Kormány az Áht. 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 116  700  000  forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 2. A  helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai cím, 1. A  helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása alcím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 22. Pilisborosjenő Község Önkormányzata kötelező feladatainak támogatása cím javára, az  5.  melléklet szerint; Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

Tömöri Balázs Polgármester