„Pilisborosjenő közlekedésbiztonsági fejlesztések” (VEKOP-5.3.2-15-2020-00061) megvalósítására 2023. február 7-én szerződést írt alá a közbeszerzési eljárást megnyert KM Építő Kft. ügyvezetője, Csonka Tamás és Tömöri Balázs polgármester.

A fejlesztések javítani fognak a falu közlekedési problémáin, még ha teljesen meg nem is oldják, mert ez ennél jóval nagyobb nagyságrendű problémakör, összetettebb feladat mind koncepcionálisan és anyagilag is, melyre a pályázati kiírás nem nyújt lehetőséget. De – különösen a külső településrészen – hosszú évtizedek után végre a megoldás irányába mozdulhatunk el.

A résztvevők kitűzték a munkaterület-átadás napját – ami 2023. február 21. – és egyeztessék a kapcsolattartást módját a lakosság megfelelő tájékoztatása céljából. A több településrészen régóta várt változásokat hozó beruházást legkésőbb augusztus közepéig kell befejezni. 

Emlékeztetőül: nyár végére – ha nem jönnek közbe újabb váratlan világpolitikai, gazdasági, járványügyi vagy éppen természeti történések, mint amilyenekből az elmúlt években alaposan kijutott – az alábbiakkal lesz gazdagabb a település:

Külső településrészt érintő beavatkozási terület

a) Kövesbérc utca felújítása és párhuzamos parkoló építése 

A beavatkozás kezdete a Kövesbérc utcai tervezett gyalogos-átkelőhelyhez tervezett járdakapcsolatnál található. Párhuzamos parkolósáv kerül kialakításra, úgy, hogy a meglévő út burkolatának szélesítéséhez süllyesztett szegéllyel elválasztott parkolóállások kerülnek kialakításra. A parkolósáv 2,50 m széles, aszfalt burkolatú, összesen 67 m hosszú. Ez 10 db személygépjármű parkolására alkalmas parkolósáv. A parkolósáv után a Hegyalja útig a parkolósáv oldalán a burkolatszél mellett 1,0 m szélességben mart aszfalt padka épül ki.

 b) Kövesbérc utcai buszmegállópár felújítása és gyalogos-átkelőhely létesítése 

A beavatkozás kezdete a 10. sz. főút 12+066,00 km szelvényében található, a beavatkozás vége a 12+217,00 km szelvényben található, a beavatkozás hossza 151,00 m. A tervezési szakaszon a buszöblök felújítása során a 10. sz. főút is új kopóréteget kap. Mindkét oldali buszöböl a felújítás során beton burkolatot kap. Új peron épül, és a tervezett gyalogos-átkelőhelyhez járdakapcsolat is kiépítésre kerül.

  c) Solymár, téglagyári bekötőút buszmegálló pár felújítása 

A beavatkozás kezdete bal oldalon a 10. sz. főút 11+148,00 km szelvényében található, a beavatkozás vége a 11+220,10 km szelvényben található. Jobb oldalon a beavatkozás kezdete a 11+265,00 km szelvényben található, a beavatkozás vége a 11+366,26 km szelvényben. A tervezett beavatkozás során a meglévő rossz állapotú aszfalt burkolatú öböl és peron bontása után mindkét oldalon beton burkolatú buszöböl épül, valamint a meglévő peron is új burkolatot kap. A jobb oldali buszöböl felújítása során a meglévő buszöböl pályaszerkezetének lebontása után 3,0 m széles beton burkolatú öböl kerül kiépítésre.

 d) Külső Bécsi út 35. buszmegálló pár felújítása 

A beavatkozás kezdete a 10. sz. főút 11+745,00 km szelvényében található, a beavatkozás vége a 11+805,67 km szelvényben található, a beavatkozás hossza 60,67 m. A tervezési szakaszon a buszöblök felújítása során a 10. sz. főút is új kopóréteget kap. Mindkét oldali buszöböl meglévő kapubejárók között helyezkedik el, a felújítás során a kapubejárók burkolatát szintre kell helyezni 1,0 m hosszon. Bal oldalon a peron 15,0 m hosszú, a 11+164,90 – 11+179,90 km szelvények között helyezkedik el, jobb oldalon szintén 15,0 m hosszú a peron, a 11+771,50 – 11+786,50 km szelvények között található.

Ófalut érintő beavatkozási terület

a) Kossuth tér – Prohászka Ottokár utca hiányzó járdaszakasz kiépítése 

A beavatkozás Pilisborosjenőn a Kossuth tér és a Fő u. 91. sz. ingatlan között, jobb oldalon található. A tervezési szakasz kezdete és a Szent István utca között a meglévő térkő burkolatú járda felújításra kerül, új burkolat épül ki a meglévő utca burkolatszéléig, a beavatkozás hossza 200,00 m. A Szent István utca és a Petőfi utca között a meglévő utca burkolata mellé szintén kiemelt szegély épül.

 b) P+R parkoló építése 

A P+R parkolót Pilisborosjenőn az önkormányzati tulajdonú 015/1 hrsz.-ú ingatlanon terveztük. Az ingatlan a 014 hrsz.-ú 11101 j. országos közúthoz, a Budai úthoz csatlakozik, annak 1+943 km szelvényében, bal oldalon. A parkoló és a parkoló szervízútja is térkő burkolattal kerül kiépítésre. A jelzett ingatlanon 21+1 parkolóállás kerül kialakításra burkolt felülettel, melyből 1 db parkoló állás mozgáskorlátozottak részére kerül kialakításra. A területen belül 979,4 m2 felület M63 mechanikai stabilizációval kerül kialakításra.

 c) Fő úti járda felújítása és új járda építése 

A tervezési szakasz kezdete Üröm településtábla végénél található, a 11105 j. Pilisborosjenő bekötőút 0+878,00 km szelvényében. Az út szelvényezés szerinti bal oldalán meglévő térkő burkolatú járda vezet az árok másik oldalán az Ilona utcáig, melynek meglévő állapota miatt ezen a szakaszon a teljes felület maximális 20%-ának helyreállítását irányozzuk elő. Új járdaszakasz az Ilona utca előtti szakaszon hiányzó szakaszán épül, a beavatkozás hossza 70,00 m.

 

Pár kép a beavatkozások helyszíneiről a teljesség igénye nélkül, melyek a tervezőkkel való terepbejárás során készült: