Közös stratégiaalkotás

Megindítjuk a közös, nyílt, részvételen alapuló faluközpontstratégia-alkotást, és e munka alatt is felelősen gazdálkodunk az érintett vagyonelemekkel!

2020. február 23-án, vasárnap, 16 órára lakossági fórumot hívunk össze, amellyel szándékaink szerint kezdetét veszi egy hosszú és alapos stratégiaalkotó folyamat. Szeretettel várunk minden lakót, hogy együtt álmodjuk meg Pilisborosjenő leendő faluközpontját!

A település központja alapjaiban határozza meg mindennapjainkat, azt, hogy milyen itt élni. Az épületek hasznosításánál és a terek kialakításánál a közösségi igényeken túl számos kötelezően ellátandó önkormányzati feladatot is figyelembe kell vennünk, mindemellett a felelős vagyongazdálkodást is szem előtt kell tartanunk. A központban jelenleg oda nem illő funkciók (pl. Falugondnokság) és nem megfelelően hasznosított épületek (pl. régi iskola, Szedmák-ház) találhatóak. Ez a csodálatos falu, a Pilis kapuja ennél szebbet érdemel! Ezért a lakosság és tapasztalt városépítő szakértő bevonásával kitaláljuk Pilisborosjenőt, vagyis befejezzük a 2018-ban közösen megkezdett településfejlesztési koncepciót, melynek részeként megálmodjuk a jelenkor és a közösség igényeit kielégítő településközpontot.

A faluközpont meghatározó épülete a Fő út 30. alatti egykori iskola, amely lassan másfél éve részben üresen, részben alkalmi bérlők által használva áll. Az épület kihasználtsága nem megfelelő, állaga folyamatosan romlik, az iskola fenntartásával jelenleg ,,égetjük” a pénzt. Közös érdekünk, hogy ebből a helyzetből mihamarabb elmozduljunk. A stratégiaalkotás ideje alatt is törekszünk arra, hogy átmenetileg egy, a jelenleginél jobb kihasználtságot valósítsunk meg. Hiszen a felelős vagyongazdálkodásnak része, hogy a végleges megoldás megtalálásáig is megakadályozzuk a pazarlást.

A régi iskola átmeneti hasznosításáról még nem született döntés, sőt tárgyalások sem indultak. Az épületre vonatkozó kidolgozott, átfogó tervvel egyedül a Waldorf-közösség kereste meg az önkormányzatot, amely vállalná, hogy elvégzi a beköltözéséhez szükséges – tízmilliós nagyságrendű – felújítási munkálatokat, és nyitott további igényeinkre is. A tervük mellett szól az is, hogy az épületet leggazdaságosabban eredeti funkciója szerint lehetne használni, így ettől remélheti a faluközösség a legnagyobb bevételt a legalacsonyabb ráfordítás mellett. Ez alapján a képviselő-testület abban jutott közös álláspontra, hogy a Waldorf-iskola elhelyezésével érdemes komolyan foglalkozni, és az elképzelésekről hivatalos egyeztetéseket kezdeményezni. Amennyiben a Waldorf-közösséggel sikerül egy, a falu és az itt lakók érdekeit is maximálisan szem előtt tartó megállapodásra jutni, úgy érdemes az épület középtávú hasznosításáról tárgyalni velük addig is, amíg a stratégiaalkotó munka során kialakul a végleges hasznosítási terv.

A régi iskola jövőjéről így hosszú távon még más döntés is születhet. Ezáltal figyelmünket a tervezői folyamatra, a közös munkára összpontosíthatjuk, mégsem köteleztük el magunkat hosszú távra. Ezzel a megoldással egyszerre valósulhat meg az önkormányzat két alapelve: a felelős, fenntartható vagyongazdálkodás és a széleskörű bevonás.