Tisztelt Pilisborosjenői Polgárok!

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – tekintettel a világjárvány következtében fennálló egészségügyi védekezésre –, valamint Pilisborosjenő Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI. 13.) önkormányzati rendeletének 34. § (1) bekezdésében meghatározottakra, a 105/2020. (IX. 16.) KT határozata szerint a következő időpontokban:

  • október 19.
  • október 26.
  • november 2.

 

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S T

t a r t.

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk az időpontok szerint meghirdetett közmeghallgatásainkra, bízva abban, hogy a három különböző időpontban meghirdetett közmeghallgatáson a jelenlévők aránya megoszlik, így a járványhelyzet alakulása, az esetleges központi létszámkorlátozás ellenére is megtarthatóvá válik és eredményes lesz.

 

Időpontok szerint várjuk az érdeklődők esetleges előzetes kérdéseiket, témajavaslataikat arra vonatkozóan, mely témák, konkrét kérdések azok, amelyek mindenképpen szóba kell, hogy kerüljenek.

 

A közmeghallgatás előzetesen tervezett helyszíne: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. (Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár)

 

A járványhelyzetre való tekintettel a közmeghallgatás előre tervezett helyszíne változhat. A helyszín változása esetén soron kívül tájékoztatjuk a lakosságot.

 

Pilisborosjenő, 2020. szeptember 17.

 

Tömöri Balázs
polgármester