Üröm, Solymár és Pilisborosjenő közösen keres pénzügyi forrásokat a Tücsök utcát és a 10-es utat is sújtó felszíni vízelvezetés gondjainak megoldására

Solymár polgármesterével, Szente Kálmánnal és a Magyar Közút Zrt. képviselőivel többször egyeztetett az Önkormányzat a Tücsök utca környékének vízelvezetéséről. Terepbejárásra is sor került 2020. október 7-én Komlós Tibor alpolgármester vezetésével. Ennek eredményeként rövid- és hosszútávú megoldási javaslatokat dolgoztunk ki a terület teljes vízelvezetésének kialakítására, amelynek érdekében a három érintett település – Pilisborosjenő, Üröm és Solymár – közösen próbál majd pályázni.

A keletkezett csapadék és az általa szállított hordalék a hegyoldalról és a mezőgazdasági művelés alá vont területekről érkezik a Tücsök utcára, melynek mértékét csökkentheti a szántás irányának megfelelő kiválasztása, ezáltal az értékes termőföld is a művelési területen marad. A közös gondolkodás eredményességét az is mutatja, hogy pár napra rá Pielh János, a terület művelője el is végezte a feladatot.

A hegy felől lezúduló vizet egy szakszerűen kialakított szikkasztórendszer funkciót ellátó védmű kialakításával sikerülhet megfékezni. A Tücsök utca irányából leérkező vízmennyiséget a 10-es út mellett kialakított vízelvezető ároknak kellene elvezetnie a fő átereszbe, ahonnan a 10-es út alatt Solymár területén át juthatna az Aranyvölgyi-patak irányába. Sajnos a vízelvezető csatornát keresztező kapubeállók alá nem alakítottak ki átereszeket, vagy a karbantartás hiánya miatt azok eltömődtek. Emiatt a fő átereszig nehezen tud eljutni a vízelvezető csatornán keresztül a víz. Hosszú távon – a Tücsök utca és az áteresz közötti szakasz rendezése érdekében – rendkívül fontos, hogy az átereszek kialakítása szakszerűen megtörténjen, továbbá a vízelvezető árok és az úttest közötti területen kiemelt szegéllyel ellátott járdát kell kiépíteni, amelyet vízelvezető folyóka határol.

A 10-es út alatt áthaladó áteresz a hordalék miatt nem képes továbbvezetni a vizet, továbbá a Solymár közigazgatási területéhez tartozó szikkasztó árok feltöltődött, ezért a befogadó meder nem képes ekkora mennyiségű víz elnyelésére.

További probléma, hogy a Tücsök utcával szemben elhelyezkedő tüzép telep melletti befogadó árkokat az utóbbi időben betemették, így a 10-es útnál magasabban elhelyezkedő ipari terület visszatereli a csapadékot az általa szállított hordalékkal együtt az úttestre.

A 10-es út megóvása érdekében ezért a Tücsök utca alsó szakaszát keresztirányban beton elemekkel kell lezárni, hogy a leérkező hordalék ne akadályozza a jelentős forgalmat tűrő úttestet. A Tücsök utca gyalogosok által történő megközelíthetőségét egy keskeny gyalogossáv kialakításával kell biztosítani. A Tücsök utca felső szakaszán kialakított vízelvezető rendszert pedig folyamatosan működtetni kell oly módon, hogy esőzések után ki kell tisztítani a vizes árkokat és a szikkasztó védművet.

Boros Gábor
műszaki ügyintéző