A településrész út és csapadékvíz tervezéséhez szükséges előkészítési munkákat megkezdték a héten (térképek és tulajdoni lapok beszerzése, e-közmű egyeztetés megkezdése), ezért a tervező cég (COMPUTERV GM Kft.) munkatársai több alkalommal is fognak geodéziai felmérést végezni láthatósági mellényben, GPS műszerrel. A hivatallal előre, írásban is egyeztetve egyeztetve drónfelvétel készítésére is sor fog kerülni, kizárólag közterületre fókuszálva. A munka során több műtárgyat is jelölő festékkel fognak a közterületen megfesteni (elsősorban akna fedlapokat „+” jellel, ez rövid időn belül eltűnik az UV fény hatására).