A Külső Településrészek Bizottsága kérdőíves felmérést indított a külső településrészeken élők véleményének és igényeinek pontosabb megismerése érdekében, melyeket a lakosok postaládájába dobott be. Célunk, hogy a korábbi fórumbeszélgetések alapján felállított problématérképet tovább pontosítsuk, és képet kapjunk arról, hogy a feltárt pontok milyen fontossági sorrendben követik egymást az itt élők számára. Ezen fontossági sorrendet figyelembe véve fogjuk kidolgozni a településrészek fejlesztési tervét. Kérjük szánjon pár percet a kérdések átgondolására, és a kérdőív kitöltésére, számunkra fontos az Ön véleménye! Kérjük, hogy minden, a háztartásban élő, 18. életévét betöltött személy töltsön ki egy kérdőívet! Amennyiben további kérdőívre van szüksége, letölthető nyomtaható változatot a
www.pilisborosjeno.hu -n, nyomtatott változatot a hivatal ügyfélszolgálatán talál. A kitöltött kérdőíveket
2020.11.02-ig lezárt borítékban leadhatja a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatában kihelyezett
gyűjtőládába, a Panoráma utca 12. valamint a Téglagyári út 30. postaládáiba.
A külső településrészekkel kapcsolatban összegyűjtött feladatokat és problémákat két csoportba osztottuk.
Kérjük, hogy mindkét problémacsoportból válassza majd ki az Ön számára legfontosabbakat!

Köszönjük

A kérdőív itt letölthető pdf formátumban