Aláírásra kerültek az új településrendezési szerződések

A területi egykori tulajdonosai és az Önkormáynzat között 2012. évben jött létre településrendezési szerződés. (TRSZ). A  TRSZ-ek egyik célja mindig az, hogy kompenzálja a belterületbe vonás miatt emelkedő lakásosságszám okozta többletkiadást a falu részére. Ilyenkor az önkormányzatot vagyoni érték illeti meg, melyet vagy pénz, vagy telek formájában adnak át a tulajdonosok. 

A 2012-es szerződés szerint az önkormányzatnak átadandó telkek és vagyoni elemek azonban a mostani új szerződéskötésig még nem kerültek a tulajdonunkba, miközben a terület egyik részén már állnak a házak és költöznének be a lakók az új otthonaikba.

A fentiek miatt a Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési Bizottság tagjai, különösen Bubik Szabolcs, Dömötörfy Zsolt és dr. György Péter ügyvéd folyamatos egyeztetésben voltak a fejlesztőkkel, illetve a tulajdonosokkal. 

A 2012-es TRSZ szerint a fejlesztés keretében 4 építési telek és egy telek méretű, teljesen felszerelt játszótér illette volna meg a települést. Mivel vagyonvesztést az önkormányzat nem kíván elkönyvelni, ezért az elmúlt időszakban a TRSZ aktualizálásáról és a vállalt kötelezettségek teljesítési módjáról egyeztettünk a beruházóval, és a tulajdonosokkal, melynek eredményeképpen az a megállapodás született, hogy az időközben beépítésre került Moderndorf lakópark tekintetében a beruházó cég 2021. november 30-ig több részletben összesen 65.000.000.-Ft általános működési, háttérfejlesztési hozzájárulást vállal megfizetni – jelzálogjoggal biztosítottan – míg a jelenleg be nem épített terület tulajdonosai 7.000.000.-Ft általános működési, háttérfejlesztési hozzájárulást vállalnak megfizetni, és ezen kívül eleget tesznek 2 építési telek formájában a TRSZ-ből rájuk háruló ajándékozási kötelezettségüknek az önkormányzat felé. 

Ezzel az önkormányzat részéről elhárult az akadálya annak, hogy a közművesítés befejeződjön és a lakosok beköltözhessenek a házaikba.

A módosított TRSZ és mellékletei hamarosan elérhetőek a pilisborosjeno.hu dokumentumtár menüpontjában.