Steinheim településvezetése és a mi testületünk is úgy gondolja, hogy annak van értelme, hogy mélyebben gyökerező kapcsolatot ápoljon a két település lakossága és a fő hajtóerő a fiatalok részvétele e nemzetközi kapcsolattartásban, nem pedig az, hogy két pár évre választott képviselőtestület és polgármester formális együttműködése legyen. A heti megbeszélésből egyértelműen kiderült: falunk intézményei és civil, egyházi szervezetei is szívesen vennék fel újra a kapcsolatot Steinheimmel, és aktívan vennének részt a folyamatban. Köszönjük Perlinger Györgyinek, Werner Klein úrnak és a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak elhivatottságát a témában! Nagyon számítunk a steinheimi lakosokkal, volt tanárokkal és volt diákokkal akár még a mai napig is aktív kapcsolatot fenntartó falubeliek közreműködésére!