Mint ismeretes, a Temető utca forgalomba helyezése váratott még magára, mert az előző vezetés úgy burkolta le az utat, hogy az árkos vízelvezetés nem csatlakozik be sehova, a temető előtti területet árasztotta el a víz. Az útburkolat pályázati pénzből készült el, de az elszámolás emiatt nem tudott megtörténni, ezért 85 millió Forint visszafizetése fenyegette a települést, amennyiben nem történik meg a vízelvezetés. 

A jelenlegi vezetés ezért megrendelte ezeket a munkákat, és a 2021 áprilisában befejeződött a Temető utcai áteresz rendbetétele, valamint szikkasztó-csillapító tározót építettek ki a zöldterületre, mely megakadályozza, hogy esővíz öntse el a lejjebb elhelyezkedő házakat. A Temető utca felől érkező csapadék hordalékának felfogása érdekében pedig iszapfogót építettek a felszíni vízelvezető árokba, melyet a föld alatt bekötöttek a Kőfuvaros utca végén lévő árokba. Végül az érintett munkaterületen az elöregedett aszfaltréteg cseréje történt meg, melynek eredményeképpen az egész környék meg is szépült.

Ezt követően elindítottuk a forgalomba helyezés adminisztratív folyamatát és a tegnapi napon a Pest megyei Kormányhivatal megküldte a Temető utca forgalomba helyezési engedélyét.

Hátravan még az örökölt konszolidációs ügyek közül az Ezüsthegyi út helyzetének megoldása. Az előző vezetés által felvett 81.300.853 Ft támogatás elszámolásához 2019-2020-ban a Magyar Államkincstár az Ezüsthegyi út forgalomba helyezési engedélyének megküldését kérte. Az önkormányzati választásokat követően, az átadás-átvétel pótlása után derült ki, hogy az út – elsősorban annak felső szakasza – szabálytalanul vízelvezetés nélkül és rendkívül gyenge minőségben épült meg, így forgalomba helyezési engedély rá nem adható meg. A visszafizetési kötelezettség elkerülése érdekében nagy lobbitevékenységet folytattunk, az állam ennek eredményeképpen a visszafizetendő összegét átutalta falunknak. Amikor ez sikeresen megtörtént, akkor tudtunk ráfordulni a szabálytalanul megvalósított beruházás kijavítására, ugyanis 2020. nyarán, a vízjogi engedély és a megvalósulási terv hiányában megszüntetésre került az Ezüsthegyi út fennmaradási és továbbépítési engedélyére vonatkozó hatósági eljárás. Az eljárás újraindítása és sikeres lefolytatása érdekében az Önkormányzat felvette a kapcsolatot a Pest Megyei Kormányhivatal Közlekedésfelügyeleti Főosztályával. 

A tárgyalás során az Önkormányzat vállalta, hogy elkészítteti az Ezüsthegyi út csapadékvíz elvezetésének tervét, hogy jogerős vízjogi engedély kaphasson az út. Továbbá vállalta azt is,, hogy a megvalósulási terveket is elkészítteti az Ezüsthegyi útra vonatkozóan, annak érdekében, hogy fennmaradási és tovább építési engedélyt adhasson a Kormányhivatal. Az UK Generál Kft. elkészítette a megvalósulási tervet, valamint az elkészített vízelvezetést tartalmazó terveket benyújtották a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz. A helyi lakosokkal egyeztettük és hozzájárulásukat kértük, hogy a felszíni vízelvezetésnek a telküket érintő részletei is megvalósulhassanak, ugyanis a vízépítési tervben foglalt vízelvezetés szempontjából stratégiai jelentőségű hordalékfogók egyes elemei magánterületet is érintett, ezért csak a tulajdonosok hozzájárulásával telepíthetőek. Nem mindenki járult hozzá, ezért némileg módosítani kellett a tervet. Emiatt hiánypótlásra volt szükség, ami lassította a folyamatot, de jó hír, hogy a vízjogi engedély megérkezett!

Az Ezüsthegyi út fennmaradási és továbbépítési engedélyének megszerzéséig a jelenlegi forgalmi rend továbbra is érvényben marad.