Dr. Horti István jegyző már több mint egy éve kérelemmel fordult a Budaörsi Rendőrkapitánysághoz vadelejtési engedély iránt lakossági bejelentések alapján, mely december közepén megérkezett azzal az indoklással, hogy a további károk megelőzéséhez szükséges a vadállomány apasztása. Dr. Öveges Kristós r. ezredes azt is leírta, hogy a lakossági bejelentések számának növekedése az önkormányzat számára cselekvési kényszert jelent közegészségügyi, közbiztonsági szempontok alapján, valamint a köz- és magántulajdon megóvása érdekében. A vadállomány további szaporodása a közlekedés- személy- és vagyonbiztonságot fokozottan veszélyezteti.

Ugyan egy hiba miatt vissza kellett küldenünk módosításra az engedélyt, de a végleges is megérkezett január elején, és a fenti indokok alapján kiadott engedély érvényes december 16-tól március 16-ig terjedő időszakra, melyet a velünk szerződő Pilisvölgye Vadásztársaság fog végrehajtani. Kérjük a lakosokat, hogy jelentsék be az észlelt vadakat (vadkar@pilisborosjeno.hu – kell hozzá név, lakcím, időpont, telefonszám is), hogy pontosan hol és mikor észlelték az állatokat, személyi és tárgyi kár történt-e. Ezt követi egy helyszíni szemle és a döntés, hogy ki kell-e őket lőni. A kilövést természetesen úgy kell végrehajtani, hogy biztonságos legyen, ne veszélyeztessen senkit és semmit.