Az ülés helyszíne: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. (Polgármesteri Iroda)

Az ülés időpontja: 2021. november 24. 15.00 óra

NAPIRENDI PONTOK

 

  • Döntés 0137/86 hrsz ingatlan vételi ajánlatáról

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

 

  • Javaslat a fák védelméről szóló 9/2021. (IX. 15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

 

  • Javaslat HÉSZ módosítására

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

Előzetesen tárgyalja: Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési Bizottság

 

  • Javaslat Pilisborosjenő 027 hrsz vonatkozásában kötött TRSZ módosítására

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

 

Pilisborosjenő, 2021. november 18.

 

Dömötörfy Zsolt s.k.
elnök