M E G H Í V Ó

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztési Bizottságának

2021. október 20-án tartandó ülésére

 

 

Az ülés helyszíne: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. (Polgármesteri Iroda)

Az ülés időpontja: 2021. október 20. 15.00 óra

NAPIRENDI PONTOK

 

  • Javaslat Pilisborosjenő Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2019. (XI.13.) önkormányzati rendeletének módosítására, rendelet szintű átvezetésére.

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

 

  • Javaslat Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására.

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

 

Zárt Ülés

 

  • Javaslat egyességi ajánlat tárgyalására, a lazarethi 575 hrsz. és 638. hrsz-ú ingatlanok ügyében

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

 

Pilisborosjenő, 2021. október 13.

 

 

 

Dömötörfy Zsolt s.k.
elnök