Az ülés helyszíne: 2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. (Polgármesteri Iroda)

Az ülés időpontja: 2022. január 21. 08.00 óra

 

NAPIRENDI PONTOK

 

  • Javaslat Pilisborosjenői USC kisbusz vásárlásának támogatására

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester 

  • Javaslat Pilisborosjenő Önkormányzata évi Közbeszerzési tervének elfogadására és közbeszerzési eljárás megindítására

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

  • Javaslat Polgármester illetményének a tanácsnok és a képviselők tiszteletdíjának módosítására

Előterjesztő: dr. Horti István jegyző 

  • Javaslat a CETIN Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötendő bérleti szerződés módosítására

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

  • Javaslat hozzájárulás megadásához Dr. Bernád Zsolt fogorvos részére praxisjog megszerzéséhez 
  • Tájékoztató tervtanács 2021. évi munkatervének végrehajtásáról és javaslat a Tervtanács 2022. évi munkaterve elfogadásáról

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

 

ZÁRT ÜLÉS

 

  • Javaslat az 575 hrsz. és 638. hrsz-ú ingatlanok ügyében hozott határozat felülvizsgálati kérelmének elbírálására

Előterjesztő: Tömöri Balázs polgármester

 

Pilisborosjenő, 2022. január 19.