Változatlan díjak mellett, jobb feltételekkel működik 2020. január 1-től a hulladékszállítás.

A Zöld Bicske Kft.-vel kötött, hulladékszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződésünk 2019. december 31-én lejár. Az új szerződés megkötése előtt összegyűjtöttük a lakosság igényeit a Falufórumra írt bejegyzéseik alapján, és ezek figyelembevételével ajánlatkérést küldtünk három cégnek, melyek között a Zöld Bicske Kft. is szerepelt. A beérkezett ajánlatok közül a Zöld Bicske Kft.-é volt a legkedvezőbb, ezért a képviselőtestület úgy határozott, hogy 2020. január 1-től 2020. június 30-ig tartó „próbaidőszakra” a Zöld Bicske Kft.-vel köt szerződést.

A szolgáltatás végzés minőségét az önkormányzat a „próbaidőszak” alatt szigorúan ellenőrzi, és amennyiben az valóban megfelel a lakossági és önkormányzati igényeknek, úgy hosszabb távon is velük működik együtt. Amennyiben a szolgáltatás nem megfelelő, úgy az önkormányzat 2020 márciusában új versenyt ír ki, és júliustól másik szolgáltatót választ. A „próbaidőszak” alatt nagyon fontos lesz a lakosság visszajelzése, hiszen ez alapján tud az önkormányzat júliustól még inkább az igényeknek megfelelő szolgáltatási szerződést kötni.

A Zöld Bicske Kft.-vel kötött új szerződésbe az eddigieknél jóval több szolgáltatást sikerült belealkudni változatlan díjak mellett. A legfontosabb változásokat az alábbi ábrán gyűjtöttük össze. A hulladéknaptárt a Zöld Bicske Kft. már készíti, abban részletesen szerepel majd, hogy mikor és milyen hulladék kerül elszállításra.

 

Kérdésként merülhet még fel, hogy mi garantálja, hogy az eddig folyamatosan kapacitáshiányra hivatkozó Zöld Bicske Kft. el tudja látni a szerződésben vállalt feladatait? A válaszuk az, hogy a szolgáltatónál 2019 novemberében teljes vezetőség váltás volt, továbbá konzorciumot alkotott a tőkeerős Vertikál Zrt.-vel.

Reméljük, hogy a változások az Önök megelégedésére szolgálnak majd! Ezúton köszönjük Gál Böbének a szerződéskötés előkészítésében és lebonyolításában nyújtott rengeteg önkéntes segítségét!