„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” (Tamási Áron)

Tömöri Balázs polgármester többször említette már szóban vagy írásban, hogy részt vett a Pilis KÖTET üléseken. Bár ki lehetett következtetni a szavaiból, hogy kik és miért találkoznak ezeken az alkalmakon, de jelen kis írásban összefoglaljuk.

A Pilisi KÖTET Egyesület a Pilisi-medence Kistérség Önkormányzatainak Területfejlesztési Társulásának utódja. A Pilis térség polgármestereit fogja öszsze. Elnöke Pilisszentiván polgármestere, Poppréné Révay Gyöngyi. Az éves átlagban kéthavonta, de a polgármesterek kezdeményezésére akár gyakrabban is összehívott üléseknek Pilisszentiván Község Polgármesteri Hivatala ad otthont.

Az egyesület tagjai a következő települések polgármesterei: Csobánka, Nagykovácsi, Solymár, Tinnye, Pilisvörösvár, Piliscsaba, Pilisszántó, Pilisszentiván, Pilisjászfalu, Remeteszőlős és Pilisborosjenő. Üléseiken gyakran részt vesznek a települések jegyzői és akár egy-egy témával foglalkozó hivatali munkatárs is.

Az egyesület ebben a formában azért alakult meg a kistérségi társulásokat megszüntető jogszabályok megjelenése után, mert a településvezetők felismerték, hogy az együttműködő közösségek hatékonyabbak, mivel az őket érintő főbb kihívásokat, problémákat az összefogásra alapozva eredményesebben tudják megoldani, hangjukat közös igény mentén jobban fel tudják emelni. Másrészt vannak olyan konkrét témák, olyan feladatok, melyek összekötik az adott településeket.

A Pilisi KÖTET Egyesület létrehozásának célja hivatalosan az önkormányzati feladat- és hatáskörök, valamint a polgármester és a jegyző államigazgatási feladat- és hatásköreinek hatékonyabb, célszerűbb közös ellátása, a közös területfejlesztési célok kidolgozására és megvalósítása. Terveik között szerepel egymás elismert zenészeinek, művészeinek meghívása egymás rendezvényeire, illetve az éves rendezvénynaptárak legalább alapszintű összehangolása is.

Az elmúlt évben a Pilisi KÖTET Egyesület ülésein egyeztettek a teljesség igénye nélkül:

• a pilisvörösvári rendőrőrs új épületének megépítésének lehetőségeiről
• közös pályázati lehetőségekről
• közbiztonsági kérdések mindenkit érintő változásairól
• hulladékgazdálkodási, zöldhulladék kezelési kérdésekről
• M10-es út építésének aktuális állásáról
• behajtási rendeletekkel kapcsolatos változásokról
• illetve tapasztalatcserét folytattak sok más egyéb, a mindennapitelepülésvezetői munkát segítő témákban is.

A megbeszélésekre rendszeresen meghívják az adott téma felelősét a kormányzatból vagy annak szakszerveitől, így a közelmúltban az üléseken járt dr. Vitályos Eszter és Menczer Tamás országgyűlési képviselők, dr. Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár, dr. Öveges Kristóf rendőr kapitányságvezető rendőr ezredes, Tolnai Ildikó Pilisvörösvári Rendőrőrs őrsparancsnoka, rendőr alezredes.