Önkormányzat

Mi mindent hajtottunk végre 2019-es választási programunkból?

Mi mindent hajtottunk végre 2019-es választási programunkból?

A képviselő-testület önértékelése

A képviselő-testület önértékelése

A 2097 Csoport Egyesület jelölt csapatával a 2019-es önkormányzati választások előtt több településrészen lakossági fórumokat tartott és sok más módon is törekedett arra, hogy megismerje a lakókat foglalkoztató ügyeket, problémákat és megvitassák a tervezett programunkat. Az itt elhangzottak alapján véglegesítettük a közzétett közös programtervünket. A választáson a jelenlegi faluvezetés győzött, és e program mentén dolgoztunk az elmúlt közel öt évben. A ciklus végéhez érkezve a képviselőink értékelték, hogy meddig jutottak el a program megvalósításában. A Pilisborosjenői Hírmondóban a rövid, felsorolásszerű értékelést olvashatják, teljes terjedelmében kibontva a honlap főoldalán ismerhetik meg az értékelés teljes szövegét.

E ciklusbeszámolóval kapcsolatban megtisztelő észrevételeiket várjuk a velemeny@pilisborosjeno.hu email címre! Előre is köszönjük!

A képviselő-testület nevében
Tömöri Balázs

1. Zsákfalujelleg megőrzése

1. Zsákfalujelleg megőrzése

Képviselő-testületünk a 2097 Csoport Egyesület jelöltjeiből áll, mely annak idején a Várvölgy beépítése ellen szerveződött civil mozgalomként. A Várvölgy beépítetlenségét megőriztük, a beépítés engedélyezése helyett inkább kárpótlást fizettünk, illetve önkormányzati területet vásároltunk.

A közösségi tervezéssel megvalósult Településfejlesztési koncepció is megerősített minket abban, hogy a lakosság meg kívánja őrizni településünk zsákfalu jellegét, ami a Képviselő-testület működésének fő vezérfonala lett.

Lakossági fórum alapján döntöttünk arról is, hogy nem lesz aszfaltozott ipartelepi bekötő út az ófaluból a Hegyalja út felé. Ígéretünknek megfelelően nem vontunk belterületbe újabb területeket, de az egyetlen, előző ciklusból örökölt, szerződéses belterületbe vonási kötelezettségünket (027/1,2,3) teljesítenünk kell majd. A településkép védelmére építészeti–műszaki tervtanácsot állítottunk fel, illetve átdolgoztuk a településarculati kézikönyvet és településképi rendeletet, amely egységesebb előírásokat és védelmet ad az épített környezetünknek.

A szőlőben változtatási tilalmat rendeltünk el, és módosítottuk a Települési Arculati Kézikönyvet (TAK) és a Településképi Rendeletet (TKR), mely a lakóingatlanok építésével, illetve az ingatlanspekulációs nyomással szemben a szőlőművelés hosszútávú fennmaradását támogatja.

A zajrendelet ellentmondásait is felszámoltuk. A kormányrendelet előírásai jelenleg szigorúbbak a miénknél, ezért ezek kényszerű átvezetése után szigorúbb lett a helyi szabályozás. A nagyobb léptékű, elsősorban nem helyi lakosoknak szóló rendezvények zajterhelését szigorúan határoztuk meg, a helyszínen ellenőriztük. A tapasztalatok alapján a következő években módosítottuk az elvárást, vagy a rendezvény helyszínét csak kevésbé frekventált helyen támogattuk (emiatt a Szelávi és House Piknik idén más, jellegüknek inkább megfelelő helyszínt keresett).

Forgalomszabályozási tervet készítettünk a parkolási problémák megszüntetésére, az I. ütem végrehajtása lezajlott (várakozási zóna létrehozása). Témába vágó pályázatok és humán erőforrás hiánya akadályozza a teljes megvalósulást és az eddig kialakított szabályok betartatását. Új parkolók létesültek a Fő utcán, a Kövesbérci úton, a tűzoltóság mellett és ideiglenes jelleggel a levendulásnál. Ezeket a lehetőségeket turisták számára a Google Mapsre is felvittük.

#lassuljleitthonvagy kampányt folytattunk a falun belüli lassabb közlekedésért és újabb tükrök és táblák kerültek ki kritikus helyekre.

Eredményeink

 • A Várvölgy beépítetlenségét megőriztük.
 • A lakossággal egyetértve leállíttattuk az ipartelepi bekötőút tervezését.
 • Küzdünk Pilisborosjenő tájképi jelentőségű szőlőterületeinek beépítéstől való megóvásáért.

Ami a következő ciklusra maradt

 • A parkolási rend második szintjének kialakítása és a gyalogosbarát közlekedés biztonságának erősítése
 • Pilisborosjenő tájképi jelentőségű szőlőterületeinek végleges megóvása a beépítésektől

2. Faluközpont, közösségi terek és intézmények fejlesztése

2. Faluközpont, közösségi terek és intézmények fejlesztése

A falu közepének jellege, az ott elhelyezett funkciók mindenki számára fontosak, ezért átalakításához bevonással létrejövő faluközpont stratégia lesz szükséges, amelynek elkészítésére jelenleg zajlik, de a jövőben/következő ciklusban mindenképp szeretnénk megvalósítani. Pályázati forrásokat is felhasználva létrehoztuk a Faluházat, benne modern könyvtárral, klubszobákkal, kávézóval. A Faluház létrejöttével hosszú idő után végre otthonra leltek a falu közösségei, különféle klubok és tanfolyamok kaptak termeket, egy időben akár több program is tartható. Az új könyvtár regionális viszonylatban is kiemelkedően szép és jól szervezett, egyre több látogatót vonz – mindenkinek javasoljuk, hogy látogassa meg, ha még nem tette. Csatlakoztunk a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez, így a lakosoknak rendelkezésére áll a könyvtárak közötti kölcsönzés lehetősége is. Szintén a régi iskola épületében, annak emeletén kapott helyet a Szent Márton Waldorf Iskola, egy ötéves szerződés keretében segítettük az alapítókat az intézmény elindításában. Úgy tűnik, hogy a Waldorf-iskola további sorsa is függ az önkormányzattól, mert az elmúlt évek globális viharaitól is megtépázva az alapítóknak sajnos nem sikerült az eredeti terveik szerinti függetlenedés. A faluközpont stratégia közösségi megvitatásakor ezt a témát is megnyitjuk a faluközösség felé, annak kapcsán, hogy az iskola az emelet hosszabb távú bérelhetőségének kérdésével kereste meg az önkormányzatot, amiről szeretnénk a lehető legalaposabban, minden pro és kontra érvet megvizsgálva dönteni. A polgármesteri hivatal földszintjén akadálymentesen megközelíthető új tereket hoztunk létre ügyfélfogadások és tárgyalások lebonyolítására, és itt kapott helyet a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat is. A Hivatal – és az ATM – akadálymentes megközelítése is lehetővé vált. A Faluház udvarának parkosítása folyamatban van, ennek részeként a patak jelenlegi forrása körül a meder kiszélesítésével hangulatos játszó-pihenőteret alakítunk ki. Rendeztük az ófalu központjában az elhanyagolt falugondnoki udvart, parkolót alakítottunk ki, és tervben van a zajos, környezetterhelő falugondnoksági funkciók áthelyezése az Ürömmel határos gazdasági övezetben lévő önkormányzati ingatlanra, melynek közművesítése jelenleg folyamatban van. A Reitter pincét felújítottuk és megnyitottuk rendezvények számára. Padokat helyeztünk ki a falu több pontjára. Támogatjuk a közterületet szépítő civil akciókat, ennek eredményeképpen jöhetett létre a Júlia lépcső is.

Eredményeink

 • Faluház és közösségi terek kialakítása a régi iskolaépület földszinti termeiben
 • A Faluház udvarán közpark létesül.
 • A Falugondnokság területének kitakarítása, parkoló kialakítása
 • A hivatali ügyfélfogadás akadálymentesítése, körzeti megbízott rendőri iroda és a családsegítő beköltöztetése a hivatal épületébe

Ami a következő ciklusra maradt:

 • Az elfogadott Faluközpont stratégia mentén rendezni kell a volt Szedmák-ház telkének (Fő út 51-53.) és más faluközpont funkcióknak a hosszú távú sorsát.

3. Fejlesztési területek

3. Fejlesztési területek

A ciklus első felében a már évek-évtizedek óta megkötött településrendezési szerződések felülvizsgálata, illetve ahol volt rá mód, újratárgyalása, módosítása volt fókuszban. A meglévő fejlesztési területek egy részénél kezdeményeztük a településrendezési szerződések újratárgyalását a kisebb népességszám-növekedés és az önkormányzat szempontjából kedvezőbb kondíciók érdekében.

Az évek óta perekkel, vitákkal terhelt fejlesztési területek ügyeinek rendezése is fontos vállalásunk volt. Sikeresen lezártuk a Budai Téglával zajló pereket, melynek eredményeképpen közel 10 hektár belterületi ingatlanhoz (sport és erdő) jutott a falu, továbbá sikerrel bevontuk a területet az adózói körbe, ami azóta éves szinten tízmilliós nagyságrendbe eső adóbevételt eredményezett. A 027-es területek fejlesztőivel a korábbinál jelentősen kedvezőbb feltételekkel sikerült új településrendezési szerződést kötni. A Rozália lakópark fejlesztőjével szemben végrehajtási eljárást indítottunk a településrendezési szerződésben foglalt kötelezettségei be nem tartása miatt, eközben igyekszünk a már beköltözött lakókat is segíteni, az elkészült közműveket átvenni.

Segítettük a Meditop Gyógyszeripari Kft. telephely-létesítési projektjét a Téglagyári úton található gazdasági övezetben, amivel középtávon a falu központjából a 10-es út mellé költözhet a vállalat, ennek hála csökkenhet majd a Fő utca kamionos terhelése. A Meditop közmű- és útfejlesztéssel fog hozzájárulni a Téglagyári út menti lakó- és gazdasági területek fejlődéséhez.

Sok energiát fordítottunk a lazaréti terület közművesítésének befejezésére, az évtizedek alatt összegyűlt feszültségek enyhítésére, elkészült a közvilágítás és az optikai kábelfektetés, átvettük a csatornát a megszűnő VKT-tól, és a végéhez közeledik az utak és csapadékvíz-elvezetés új terveinek elkészítése is. Az utóbbi projekt egy szakaszon sajnos átfedett az Ezüsthegyi út hiányzó vízelvezetésének pótlásával, kölcsönös függőséget és igen jelentős időbeli csúszást eredményezve. A legnagyobb kihívást ezen a területen az osztatlan közös területek elhibázott tulajdonosi szerkezete jelenti, melynek felszámolásával csak lépésről lépésre, lassan tudunk haladni.
A terület rendezésének hátralévő feladatai önmagukban is hatalmas mennyiségű munkát jelentenek, melynek szervezése dedikált munkaerőt fog igényelni az önkormányzat részéről. Az utak és csapadékvíz-elvezetés terveinek elkészülte után tud a projekt terveink szerint begyorsulni, addig a területen élő lakosok türelmét kérjük és köszönjük.

Eredményeink

 • Visszautasítottunk minden belterületbe vonási, új lakó célú beépítési ingatlanfejlesztői szándékot.
 • Lakosságszámban és anyagilag kedvezőbb szerződést kötöttünk a 027 terület fejlesztőivel.
 • A Budai Tégla Zrt.-vel lezártuk a peres fenyegetettséget úgy, hogy 5,5 ha sportcélú ingatlannal is gazdagodott a falu.

Ami a következő ciklusra maradt

 • Lazaréten az útépítés és a csapadékvíz elvezetés megoldásának elősegítése

4. Külső településrészek

4. Külső településrészek

Mivel a külső településrészek problémái sok szempontból lokálisak és eltérnek az ófalutól, két, a területen élő külső bizottsági taggal létrehoztuk a Külső Településrészek Bizottságát. A településrészeken végzett munkánkat egy szakértő bevonásával készített, lakossági felmérés alapján létrehozott problématérképre alapoztuk, ami segített átlátni és priorizálni az ügyeket. E problématérkép alapján állítottuk össze a sikeresen elnyert VEKOP 5.3.2-15 – Fenntartható Közlekedésfejlesztés Pest megyében c. pályázatra azt a fejlesztéscsomagot, amely a külső településrészen élők évtizedek óta elmaradt infrastruktúra-fejlesztéseit igyekeznek pótolni. Ennek keretében valósult meg a három buszmegállópár és a hozzájuk tartozó járdaszakasz felújítása, a Kövesbérci út alján a jelzőlámpás gyalogátkelőhely, a Kövesbérci út alsó szakaszának felújítása, és ebből épült ki az utca felső szakaszán a párhuzamos parkoló, mely a helyieknek és a turistáknak egyaránt hasznos fejlesztésnek bizonyult. A villámárvíz során kétszer elmosott Tücsök utcát vis maior keretből tartós megoldást jelentő módon felújítottuk, és sikeresen pályáztunk a TOP_PLUSZ-1.2.1-21 “Élhető települések” c. felhívásra, amelyből a terület korszerű, vízvisszatartást szem előtt tartó vízelvezetését oldjuk meg. Lakossági fórumokat szerveztünk az átmenő forgalom témájában, a Téglagyári útnál ennek megfelelően került ki korlátozó tábla. A Tücsök utca helyreállítása előtt kikértük a lakosok véleményét, és ez alapján szabályoztuk a felújított utca forgalmi rendjét. Határozatot hoztunk arról, hogy a Kövesbérci út mellett a helyiek igényeit kiszolgáló közösségi teret, pihenőparkot hozunk létre. A projekt előkészítése 2022-ben megkezdődött, majd átmenetileg felfüggesztettük. Az újraindítása 2024 második felében várható. Rendszeres karbantartást végzünk a Hegyalja út – Budai út közötti földúton, amit többen használnak az ófalu megközelítésére. Kamerát helyeztünk el Téglagyárra és a Malomdűlőre az illegális hulladékelhelyezés csökkentése érdekében. Az évek óta bizonytalan sorsú gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató övezet telkeinek benépesülését és infrastruktúra-fejlesztését támogattuk annak érdekében, hogy iparűzési adót hozzon a település számára. A tárgyalások során lobbizunk azért, hogy Pilisborosjenő fővárosi szennyvízhálózatra csatlakozás projektjét kettéválasztva a külső településrész szennyvize az ófalu bekötésétől függetlenül, a lehető leggyorsabban bekötésre kerüljön a fővárosi szennyvízhálózatba. Az ennek előfeltételét jelentő infrastrukturális beruházást önerőből megelőlegeztük. Jelenleg zajlik a Tücsök utca lejegyzése, ami előfeltétele a vízelvezetés további kiépítésének és a helyi lakosok által kért fasor telepítésének. A kommunikációban is külön figyelmet fordítunk a külső településrészekre. A hirdetőtáblákra igyekszünk minden fontos hírt eljuttatni, miközben érzékeljük, hogy az utóbbi években gyakran cserélődő közterület-felügyelő miatt a plakátok kijuttatása nem volt zavartalan. A Pilisborosjenői Hírmondóban is rendszeresen foglalkozunk a területtel.

A ciklus utolsó harmadára a Külső Településrészek Bizottsága inaktívvá vált, mert a tagi átfedések miatt a településrész fejlesztését szolgáló munka egyre inkább integrálódott a jól szerveződő Fenntartható Fejlődés és Településfejlesztés Bizottságba.

Ugyan jelentős előrelépések történtek, a külső településrészeken még mindig hosszú a fejlesztendő területek listája, és a kitűzött célunkig, hogy a területet az ófalu szintjére fejlesszük, még nagy utat kell megtenni. Nagy elmaradás, hogy a tervezett NIF fejlesztés felfüggesztése miatt a Bécsi úton átvezető, Téglagyári úti zebra kiépítése és a téglagyári buszmegállópár kiépítése egyelőre elmaradt, ahogy a VEKOP pályázatból kimaradt a Rozália téglagyári gyalogátkelő is – ezt a következő ciklusban feltétlen pótolni szükséges.
Szintén a következő ciklus feladata lesz a Bécsi úti járda kiépítése, melynek előkészítő munkálatai 2023-ban megkezdődtek, és a tervek a Pest Megyei Közút Igazgatósággal egyeztetés alatt vannak.

Eredményeink

 • Lakossági felmérés alapú feladatfeltárás és -priorizálás
 • VEKOP pályázatból megépült jelzőlámpás gyalogátkelőhely a Bécsi úton, felújított buszmegállók és járdaszakaszok, felújított Kövesbérci út vízelvezetéssel
 • Belügyminisztériumi vis major támogatásból teljesen újjáépített Tücsök utcai burkolat
 • Elnyert TOP Plusz pályázati forrás a Tücsök utcai vízmegtartási és vízelvezetési problémák megoldására
 • Rendszámfelismerő térfigyelő kamerarendszer beüzemelése
 • Bécsi úti járda terveztetése elkészült.

Ami a következő ciklusra marad

 • Téglagyári út–Bécsi út kereszteződésében zebra és hiányzó buszmegálló megépítése
 • Bécsi úti járda megépítése

5. Falugondnokság

5. Falugondnokság

A Falugondnokságon a munkát elkezdeni sem volt egyszerű feladat, mert minden tekintetben méltatlan állapotban vettük át: a Tájház melletti telken lévő fa-, törmelék- és sitthalmok között csak gyalogösvényen lehetett közlekedni, nem volt vizesblokk, vécé sem. Nemcsak ezt az önkormányzati telket, a falugondnokság által munkavégzésre használható közművesített tűzoltóság melletti telket is ugyanúgy hulladékhegyek borították el. Ennek rendberakása a mai normális szintre évekbe telt. Ezt követően az igen hiányos eszköz- és gépparkot bővítettük: kisteherautó, két, tolólapáttal ellátott, fuvarozásra is alkalmas autó, többfunkciós traktor, Pilisborosjenői USC-vel közös használatú kisbusz, kátyúzógép, fűrészgép, aprítógép.  Solymárral és Pilisszentivánnal hasznos tapasztalatcsere alakult ki, szakmai konferenciákon vettünk részt. Iskolai járdákat, kisebb út-, járda- és vízelvezetési problémákat javítottunk, út űrszelvényezést végeztünk, közterületi hulladékgyűjtőket kezeltük és illegális hulladéklerakókat számoltunk fel, falubeli események megvalósulását segítettük elő, szociális tűzifát aprítottunk és szállítottuk ki rászorulóknak, falubeli beruházásoknál dolgoztunk munkagéppel, helyismerettel, munkavégzéssel. Az extrém időjárás utáni takarítás fő falugondnoki feladat volt több alkalommal is. Falubeli intézményeket is rendszeresen segítettünk. Idős lakosaink szállítását az elmúlt öt évben a Falugondnokság munkatársai végzik az igénybe vevők lakóhelyétől és az ürömi idősek nappali otthona között oda-vissza. A Falugondnokság munkatársainak munkakörülményeit javítottuk és elősegítettük szakmai fejlődésüket (pl. gépkezelői, jogosítvány). Nyáron diákmunka lehetőségével fiatalokat vontunk be faluszépítő tevékenységünkbe, a civil faluszépítő/fejlesztő akciókat pedig segítjük logisztikában, eszközökkel, kivitelezésben (szemétszedés, faültetés/fasor gondozás, díszítés, Telekocsi táblák kialakítása). Jelentős személyi állománycsere történt közben, célunk, hogy egy ütőképes, proaktív, önálló munkára képes csapatot építsünk. A Falugondnokság kiköltözése ebben a ciklusban nem tudott megvalósulni, mert ehhez közművesített önkormányzati tulajdonú ingatlanra van szükség. Az energiaválság/gazdasági válság miatti árdrágulás következtében a képviselő-testület úgy döntött, hogy a Falugondnokságot bízza meg a falu hó- és síkosságmentesítésével. Az első két szezonban számos nehézség, műszaki kihívás és megoldandó feladat mellett nehezen sikerült megoldani a feladatot. A legnagyobb továbblépési lehetőség a géppark és a Falugondnokság számára rendelkezésre álló létesítmények fejlesztésével lehetséges, amire részben beadott pályázataink, részben terveink vannak.

Eredményeink

– A Falugondnokság személyi állománya jelentősen javult 2019 óta.
– Jelentős eszköz- és gépparkfejlesztések történtek.
– Sikerült a hó- és síkosságmentesítést jelentős költségmegtakarítással, két év alatt legalább 30 millió forint nagyságrendű megtakarítással, saját kézbe venni.
– A káoszból jelentős lépéseket tettünk a rend és rendszer irányába.

Ami a következő ciklusra marad:
– Átköltözés egy minden falugondnoksági funkcióhoz megfelelő létesítménybe
– A Falugondnokság számára feladatkiosztás és munkaszervezés átalakítása, a rendszer továbbfejlesztése
– A hó- és síkosságmentesítés további fejlesztése
– Zöldfelületek/zöldterületek kezelésének és az ehhez szükséges szakértelemnek a fejlesztése

6. Hulladékkezelés

6. Hulladékkezelés

Ezen a területen több előrelépést sikerült elérnünk az elmúlt években. A lakosok számára ingyen biztosítottunk szelektív kukát és a falu több pontján teremtettük meg a használt sütőolaj leadásának lehetőségét. A Falugondnokság udvarán üveggyűjtő konténereket helyeztünk el és évente legalább egyszer elektronikai hulladék leadási lehetőséget szervezünk. A szigorodó zöldhulladék-égetési tilalommal párhuzamosan, felismerve a jelentős lakossági igényeket, a szolgáltatónál elértük, hogy évente több alkalommal biztosítsa a korlátlan mennyiségű, fás szárú zöldhulladék elszállítását az alapszolgáltatáson felül.
Tárgyalásainknak köszönhetően a pilisvörösvári hulladékudvar szolgáltatásait ingyen igénybe vehetik a pilisborosjenői lakosok. Megteremtettük annak a lehetőségét, hogy helyben is hozzá lehessen jutni a közszolgáltatást végző cég hulladékzsákjaihoz, amikor vannak ilyenek. (2024-ben nincs külön hulladékzsák)
A házhoz menő üveghulladék-szállítást csak átmeneti időre sikerült elérni, most a visszaváltó automatákra hivatkozva a kijelölt, a Falugondnokság udvarán lévő üveggyűjtő konténerben helyezhető el üveghulladék. A Pilisborosjenői Hírmondóban, a honlap főoldali naptárában és a lakosok számára is elérhető Google naptárban megjelenítjük a hulladékszállítási időpontokat. A honlapon külön menüpont segíti a tájékozódást, ahol illegális hulladéklerakást is be lehet jelenteni.
A költségvetést és a falugondnoksági munkatársak munkaidejét terhelte, hogy átlagosan kéthetente jelentős illegális hulladéklerakót kellett felszámolnunk – döntően, de nemcsak a külső településrészen.
Az elmúlt időszakban új hulladékgyűjtőket helyeztünk ki.

Eredményeink
– Szelektív kukát kaptak a hulladékos szolgáltatási szerződéssel rendelkező lakosok.
– A pilisvörösvári hulladékudvar ingyenes használati lehetősége a falubeliek számára
– Évi kétszeri korlátlan zöldhulladék-elszállítás
– A Falugondnokság udvarán üveghulladék és használt sütőolaj/zsiradék, hivatal ügyfélszolgálatán elem hulladék leadható.

Ami a következő ciklusra marad:
– A falu arculatához illő, jól használható, egységes köztéri kukák tervezése, azok kivitelezése és kihelyezése az italcsomagolások visszaválthatóságának bevezetése utáni hulladék helyzetre méretezve
– A faluban keletkező zöldhulladék számára közösségi komposztáló létrehozása pályázati források bevonásával

7. Utak, járdák, gyalogátkelőhelyek és közvilágítás

7. Utak, járdák, gyalogátkelőhelyek és közvilágítás

Az önkormányzati tulajdonú, nem burkolt utakat, kisebb kátyúkat saját gépünkkel javítjuk ki, a nagyobb és összefüggő hibák javítását szakemberekkel végeztettük el anyagi lehetőségeinken belül. Ezekben az években önkormányzatoknak komplett útfelújításra, járdákra többnyire csak pályázatok esetén van lehetősége, ezekkel a lehetőségekkel mindig élni próbálunk (több pályázatunkat is elutasították forráshiány miatt). A ciklusban mintegy 885 méter hosszon építettünk járdát. Nyertes pályázatok utakra: Bor utca és Kossuth tér feletti vízelvezetési probléma megoldása és parkolóhely kialakítása, Steinheim utca, Tücsök utca, Kövesbérci út alsó része; nyertes pályázatok járdákra: járda az újtelepi buszmegállóhoz, játszótérhez, Bécsi úti buszmegállókhoz. Jelenleg is több pályázatunk vár elbírálásra. A Fő út a Magyar Közút Pest Megyei Igazgatóságának kezelésében van, lobbitevékenységünknek köszönhetően megpályázták az út felújítását és meg is nyerték, de az Európai Bizottság álláspontja révén miszerint nem hátrányos helyzetű járás települése nem kaphat 100%-os uniós támogatást útfelújításra – a támogatást visszavonták. Az iskola előtt és a Bécsi úton gyalogos átkelőhely létesült, utóbbinál jelzőlámpával. A lakosság által finanszírozott úttervek és a kivitelezőtől kapott igen kedvező kivitelezési ajánlat jelentősen segítette a Vincellér utca felújítását, mely saját forrásból valósult meg. A térségi behajtási rendeletek kormányhivatali megszüntetése után új behajtási rendeletet alkottunk utaink védelmében, ami részben kompenzálja a kiesett,  útfelújításra fordított behajtási díjakat. Növekvő költségei miatt a sikosságmentesítést saját kézbe vettük, mellyel az első két, beruházásigényes év alatt legalább 30 millió forintot takarítunk meg. A szükséges gépparkot, a szükséges szakértelmünket folyamatosan fejlesztjük. Az új feladat szakszerű elsajátítása még folyamatban, ki kell tapasztalni a legcélszerűbb ütemezést, utcabeosztást. Csillapító tározó épült a Temető utcai vízelvezetés megoldására. A rendelkezésünkre álló területeken, a külső településrészen és a tűzoltóság melletti telken, a falu elején hivatalos parkolót alakítottunk ki. A Belügyminisztériumtól tízmilliós nagyságrendű vis maior támogatást kaptunk az özönvízszerű csapadék által okozott károk helyreállítására.

Az utak járhatóságát azok űrszelvényezésének biztosításával (belógó faágak visszavágása) a lakossági, a hulladékos közszolgáltatást végzők és a síkosságmentesítők jelzései alapján több helyen, több alkalommal elvégeztük.
Az előző ciklusban kötött szerződés alapján a falu közvilágításának teljes LED-esítése 2020-ban megtörtént, így a közvilágítás költségei a későbbi energiaválság idején jelentősen kevesebb anyagi terhet jelentettek, mintha nem történt volna meg a LED-esítés. Meglévő közvilágítási hálózatot 140 új egységgel bővítettük, Lazaréten, a gyalogátkelőhelyeken és lakossági visszajelzések alapján.

Eredményeink
– Megtripláztuk a gyalogos átkelőhelyek számát (egy gyalogátkelő volt falunkban 2019 előtt, három lett 2024-re).
– 885 méter hosszon régóta hiányzó járdák épültek és újultak meg, 140 db új lámpaoszlop egységgel bővült a közvilágítás.
– VEKOP közlekedésbiztonsági fejlesztések régóta esedékes problémákat enyhítettek a külső településrészen.
– Szent Donát utca és Ilona utca felújítási tervei készen várják a megfelelő pályázati kiírásokat.
– LED-esített, vagyis energiatakarékos és gazdaságos lett falunk közvilágítása.

Ami a következő ciklusra maradt:
–  Út- és járdafelújítási ütemterv készítése és nyilvánossá tétele
– Téglagyári út–Bécsi út találkozásánál, illetve Üröm–Pilisborosjenő határán a Bécsi úton gyalogátkelő megvalósítása
– Lazaréti útépítés és csapadékvíz-elvezetés megvalósítására forrásteremtés az érintett lakosság fejlesztési hozzájárulásának kiegészítésére

8. Csapadékvíz-elvezetés és -megtartás

7. Utak, járdák, gyalogátkelőhelyek és közvilágítás

2022-től Antonovits Bence zöld és kék infrastruktúráért felelős tanácsnokként dolgozik a falu környezetvédelmi, zöldterületi és vízügyi feladatain, mert kiemelt fontosságú számunkra a téma. A klímaváltozás több módon érinti településünket, ezek egyike a villámárvízek és aszályos időszakok váltakozása, ezért komplex megoldásokban szükséges gondolkodnunk. Rendszeresen részt veszünk szakmai rendezvényeken, képzéseken, konferenciákon, a legkorszerűbb természetalapú vízmegtartó megoldásokkal terepi bejárások keretében ismerkedünk meg. A szakszerű, modern települési vízgazdálkodás kialakítás érdekében hazai és nemzetközi pályázatokon indultunk.

Sikeresen pályáztunk a TOP_PLUSZ-1.2.1-21 “Élhető települések” c. felhívásra. Ennek eredményeként készült el falunk Integrált Települési vízgazdálkodási Terve (ITVT), amely egységes szerkezetben tárgyalja és értékeli a település különböző vízgazdálkodási elemeit és rámutat a településfejlesztési elképzelésekkel való kapcsolódási pontokra. Szintén ebből a pályázatból valósul meg a vízvisszatartást szem előtt tartó Ezüsthegyi u.–Szent Donát u.–Temető u.–Lazarét övárokrendszer az ófaluban és a Tücsök utcai csapadékvíz kezelése, melynek kivitelezése terveink szerint 2024 harmadik negyedévében indul majd. Az Ezüsthegyi utca vízelvezetésének rendezése a vízrendezési szempontokon túl az utca fennmaradási és továbbépítési engedélyéhez is kulcsfontosságú volt.

A Tücsök utca vis maior pályázatból finanszírozott felújítását olyan módon végeztük el, hogy az fogadja és rendezetten vezesse el az utca felső szakaszáról érkező vizeket. A Kossuth téri átereszt vis maior keretből alakítottuk át, melynek eredményeként megszűntek a buszvégállomás környéki áradások. Különösen sokat javított a helyzeten a Falugondnokság által megépített hordalékfogó mű az árok felső szakaszán. A Szent István utca és a Kossuth tér közti mederszakasz föld alá kerülésével nem csak az árkot rendeztük megnyugtatóan, de új parkolóhelyeket is kialakítottunk.

Pótoltuk a Temető utcai vízelvezetés hiányzó elemeit, szikkasztóműbe terelve az érkező vizeket. A köves-bérci vizesárkot többször kitakarítottuk civilek segítségével. Három EU-s interregionális szlovák–magyar pályázatunk, mely további vízrendezési fejlesztések tervezését és kivitelezését finanszírozná, jelenleg elbírálás alatt van. A villámárvizek miatta művelési mód megváltoztatását kértük a helyi mezőgazdasági földek művelőitől. Lakosok számára Vizes Expot és igényfelmérést szerveztünk, mely első lépés volt az esővízgyűjtés népszerűsítésében. A tönkrement, majd feltöltött Erdő utcai áteresz felújítása megszüntette a hordalékfelhordást a Budai úton és a Mester utcában. A VEKOP fejlesztés keretében a  Kövesbérci utcai rácsos áteresz helyreállítását, újraépítését szintén elvégeztük, a csapadékvíz elvezetését a 10-es út alatt megoldottuk. A Széchenyi utca–Fő út csatlakozásának felújítása úgy történt meg, hogy a vízelvezetésre alkalmas műtárgy már behelyezésre került. A ciklusban felújított útcsatlakozások felújítását olyan módon valósítottuk meg, hogy a későbbi vízelvezetés fejlesztése építhessen a benne lévő, berakott műtárgyakra. A Gárdonyi Géza–Hunyadi utcák csatlakozásánál fellelt, korábbi vízelvezetést is olyan állapotra hoztuk, hogy az utak későbbi felújításánál már használható legyen. A Köves-bércről a Budai útra csatlakozó, meredek utcák vízelvezetésén jelentősen javítottunk – a heves esőzések egyre kevesebb kárt okoztak ezen a területen. A Budai úton a Mária utcától a falu határáig nyílt árkos vízelvezetés épült, és megnyugtatóan rendeződött a Fő út–Ilona utca kereszteződésének vízelvezetése. A Jenői Falónál átépített szegélyek segítségével tereljük a vizet a Lovardai utcai árokba, melyre kész koncepciótervvel várjuk a megfelelő pályázatot ahhoz, hogy korszerű vízvisszatartó ponttá alakíthassuk.

Nagy problémát jelent a Várvölgy felől érkező, sok hordalékot szállító esővíz, mely az elmúlt években több alkalommal komoly károkat okozott az óvodában, és a ciklus alatt nem sikerült megnyugtató megoldást találni kezelésére. Az egész településről elmondható, hogy a csapadékvíz-elvezető rendszere kapacitásában és minőségében egyaránt egyenetlen. Bár az elmúlt években több utcában sikerült ebben előrelépni, de még mindig sok a teendő ezen a területen. A TOP-os pályázat sokat javít majd a vizek helybentartásában, jelenleg azonban még mindig nagy mennyiségű, betározható csapadékvizet veszítünk el.

Eredményeink

 • Közel 300 millió forintot nyertünk a TOP Plusz élhető települések pályázaton, amelynek keretében elkészült a falunk integrált települési vízgazdálkodási terve és a két nyomvonalon készül vízvisszatartást szem előtt tartó csapadékvíz-elvezető rendszer.
 • Kossuth téri áteresz átalakítása
 • Kövesbérci út vízelvezetésének rendezése
 • Tücsök utca vízelvezetésének rendezése
 • Folyamatos jelenlét a szakmai képzéseken, konferenciákon, korszerű technológiák importálása

Ami a következő ciklusra maradt:

 • A Kőfuvaros utca, a Téglagyári út és a Bécsi út vízelvezetési hiányosságainak megoldása
 • Befejezni a Várvölgy felől érkező, sok hordalékot hozó vizek elvezetését

9. Ivóvízellátás és szennyvízkezelés

9. Ivóvízellátás és szennyvízkezelés

Az elöregedett vízhálózat országos probléma és szakági feladat, ezért ezen a területen elsősorban lobbitevékenységre korlátozódnak a lehetőségeink. Ennek keretében azonban sikerült megállapodni a DMRV-vel, hogy útfelújítások előtt lehetőségükhöz mérten kicserélik az elöregedett eternit csöveket. A Bor utca, Steinheim és Tücsök utca felújítása már ilyen együttműködés keretében valósult meg. Vízhiányok esetén szorosan együttműködtünk a környező településekkel, országgyűlési képviselőkkel és a DMRV-vel. Az elmúlt években több alkalommal szenvedtünk ivóvízhiánytól az aszályos nyári hónapokban. Jó hír a DMRV-től, hogy  már idén megvalósul az expressz ivóvízvezeték megépítése és a víztározó medencék bővítése, valamint több nyomásfokozó fejlesztés, aminek eredményeképpen várhatóan 2025-től jelentősen csökken a nyári vízhiányok esélye, és növekszik a víznyomás is.

A pilisborosjenői szennyvíztisztító telep évek óta kapacitásának maximumán üzemel. Már 2019-ben rendelkezett egy elnyert pályázattal, amely azt célozta, hogy a borosjenői szennyvíz Ürömön keresztül a budapesti szennyvízhálózathoz csatlakozzon és megszűnjön helyben a szennyvízkezelés.

Sajnos a pályázati tervek annyira elnagyoltak voltak (pl. Ürömöt érintettsége ellenére nem vonták be a pályázatba), hogy teljesen elölről kellett kezdeni a munkát és a tervezést. Jelenleg az Ürömmel és Budapesttel közösen újratervezett projekt közbeszerzésének kiírása zajlik, így legkorábban 2-3 év múlva várható a fizikai megvalósulás.

Eredményeink

 • Eredményes együttműködés a DMRV-vel az útfelújítások során
 • Az expressz ivóvízvezeték kiépítése 2024-ben megvalósul, falunk vízellátása stabilizálódik.

Ami a következő ciklusra maradt:

 • Az eternitcső-csere program mentén az elöregedett vízvezetékek további cseréje
 • A szennyvíztisztító telep túlterheltségének megoldása – budapesti hálózatra csatlakozás

10. Zöldterületek kezelése

10. Zöldterületek kezelése

Zöldterületeink kezelése erősen forráshiányos terület, elsősorban fűkaszálásra és a faállomány ápolására szorítkozik. A ciklus során évtizedes elmaradásokat pótoltunk a faállományunk ápolásában. A faállomány szakszerű kezelése érdekében Antonovits Bence elvégezte a faápoló-favizsgáló szakmérnöki képzést és minősített faápoló-favizsgáló fokozatot szerzett. A település több pontján végeztünk fatelepítéseket, így két rövidebb, új fasor létesült a Budai út és a Fő út mentén. Ennyi telepítés egyelőre nem tudta pótolni az elővigyázatosságból (korhadt, beteg fák, magasfeszültségű vezetékek közelsége) és a közművek védelme érdekében eltávolított vagy visszavágott faállomány veszteséget. A telepítéseknél a korábbiaknál jóval nagyobb tudatossággal igyekszünk eljárni, így a Budai úti magasfeszültségű vezeték alá nem ültetünk magas növekedésű fajokat, a zöldterület alatt futó közművezetékeket védjük a gyökerektől.

Jelentős előrelépést tettünk a Pilisi Bioszféra Rezervátum keretében kötött háromoldalú szerződésében vállalt, mirigyes bálványfa (A. Altissima) irtási kötelezettségünk terén, és küzdünk a szintén nagy problémát jelentő japánkeserűfű (F. japonica) visszaszorításával. Több helyen sikeresen teszteltünk különböző beporzóbarát virágzó növénykeverék telepítését pázsitgyep helyett. Az ilyen területek esztétikusak, kedveznek a rovaroknak, és kisebb a karbantartási igényük a tavaszi, kora nyári virágzási időszakban.

Jelentősen fejlesztettük a zöldterület fenntartásához szükséges eszközállományt, így a legfontosabb munkákat a falugondnokság is el tudja végezni. 2020 óta biztosítunk lehetőséget elsősorban helyi lakosoknak a parlagon heverő önkormányzati területek bérlésére kiskertművelés céljából. A Magyar Madártani Egyesület felhívására sikeresen pályáztunk, és madárbarát mintatelepülésnek választották falunkat, melynek keretében 1 millió forint értékben nyertünk madárvédelmi eszközöket, illetve tanösvényt létesítettünk a játszótérnél.

A közterületek mellett a magánterületen álló faállomány védelmében is felléptünk. Mivel a település faállományának védelmét fontos közügynek tekintjük, rendeletet alkottunk a fás szárú növények védelmében. A rendelet hivatott biztosítani, hogy falunkban ne csökkenjen az oxigéntermelő levélfelület, és a kivágott fák minden esetben megfelelő mennyiségű és fajösszetételű fatelepítéssel legyenek kompenzálva.

A ciklus alatt többször felmerült egy kertészeti végzettségű személy igénye a Falugondnokságra. Ekkora zöldterülettel rendelkező településen az ökológiai szemléletű zöldterület kezelés nem csak a tervezés, de a kivitelezés terén is szakembert kíván, ebben sajnos nem sikerült előrelépni. A zöldterület-kezelés kérdésében nagyon sok teendőnk van. Bár terveink megvannak, a megvalósítástól még messze járunk. Sem a gyepkezelés, sem a faállományunk növelésében nem sikerült a kitűzött célt elérni, ebben a következő ciklusban tudunk előrelépni.

Eredményeink

 • Eszközpark fejlesztése
 • Jelentős előrelépés invazív és veszélyes fák eltávolításában

Ami a következő ciklusra maradt:

 • A zöldterület-kezelés alapszinten zajlik, a tudatos, ökologikus kezelés még nem általános.
 • További fatelepítés, kivágott fák pótlása
 • Hiányzik a szakképzett munkaerő.

11. Környező természeti környezet

11. Környező természeti környezet

A pilisborosjenőiek számára közös nevező a falut ölelő természeti terület védelme. A ciklus során jó kapcsolatot és szoros együttműködést építettünk ki mind a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságával, mind a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel, de kapcsolatban állunk a helyi és országos zöld civil szervezetekkel egyaránt. A ciklus során kiemelt jelentőségű, hogy a Pilisi Bioszféra Rezervátum keretében háromoldalú megállapodást kötöttünk a Duna Ipoly Nemzeti Parkkal és a Pilisi Parkerdővel, melyben a felek kölcsönösen tettek vállalásokat a térség élőhelyvédelmében, a turisztikai fejlesztésekben a településfejlesztésben, valamint a szemléletformálásban. A megállapodás szerint a Pilisi Parkerdő Pilisborosjenő lakóövezetének határában 25 hektár kísérleti örökerdőt hoz létre. Ezen túl a falu környéki erdőrészleteken nemcsak átütemezi, de lassítja is az erdőgazdálkodás során tervezett fakitermelést, annak út menti széleit a tájképi szempontok figyelembevételével, organikusan alakítja ki. Szintén az együttműködés keretében, falunk finanszírozásában megindult az egész országban egyedül Pilisborosjenőn előforduló hegyi tarsóka (T. montanum) állományfelmérése és élőhelyvédelmi tervének kidolgozása. Csatlakozásunkat követően egy éven át elnökségi tagként vettünk részt a Bioszféra rezervátum vezetésében, mely idő alatt Pilisborosjenő koordinációjában öt magyarországi és szlovákiai bioszféra rezervátumot összefogó szlovák–magyar interregionális pályázatot adtunk be. A pályázat eredményhirdetése tavasszal várható. A 2021-ben a Pilisben regisztrált 32 millió látogató kiemelten érinti a falut, ugyanis Pilisborosjenő a fővároshoz legközelebb fekvő pilisi település. Figyelemfelhívás céljából a védett növényeket és azok gyűjtési tilalmát ismertető molinót feszítettünk ki a bölcsőde kerítésére. Helyi cégek támogatásával két sorompót helyeztünk el falu szélén a természeti területek felé a gépjárműforgalom korlátozása érdekében. A természetbarát erdőlátogatást segítő infrastruktúra és a túraútvonalak fenntartása és újak kijelölése, valamint a település bekapcsolása a meglévő, népszerű, kerékpáros és lovas hálózatokba – Pilis Bike, Pilis Ride – szintén a háromoldalú együttműködés keretében valósulhat meg. A stratégiaalkotás első lépéseként az ELTE egyik földrajz szakos hallgatója segítségével felmértük a falu környéki turistautakat, pihenőket, tanösvényeket, tűzrakó helyeket. A felmérés eredménye olyan kérdéseket vetett fel, amelyek megakasztották a folyamatot, ennek folytatása még várat magára. Miután természetvédelmi céljainkra forrást a benyújtott Interreg pályázattól várunk, számos projekt várakozó státuszba került, nem tudván, mekkora és milyen forrás fordítható rá. A továbblépést a pályázat eredményének tükrében kell majd megterveznünk.

Eredményeink

 • Háromoldalú szerződés a Pilisi Bioszféra Rezervátum keretében: 25 ha örökerdő jön létre és a többi erdőterületen is csökken a fakitermelés intenzitása.
 • Szoros szakmai kapcsolat a szakmai szervekkel és a zöld civilekkel

Ami a következő ciklusra marad:

 • A falunk körüli természeti területeken a jelentős hulladékmennyiség rendszeres munkát, költséget és károkat okoz, ami megoldásra vár.

12. Egészség, sport

12. Egészség, sport

Valljuk, hogy mozgás nélkül nincs egészség. Több évtizedes várakozás után végre elkészült falunk első tornaterme, ami megoldotta a testnevelés tantárgy tanításának nehézségeit és jelentősen bővítette gyermekeink sportolási lehetőségeit. A tornaterem iskolarendszeren kívüli (17 óra utáni és hétvégi) helyi sportcélú hasznosításában még bőven van fejlődési lehetőség, ezen a következő ciklusban szeretnénk dolgozni. Falunk első hivatalos focipályája helyi önkéntesek segítségével, a helyi Pilisborosjenő USC-vel és a Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei Szervezetének segítségével elkészült. A környék rendezésére, további sportolási lehetőségek és vizesblokk kialakítására terveket készíttettünk, amelyek alapján több pályázati anyagot benyújtottunk.

Szintén pályázati előkészületként kerékpárút nyomvonalat terveztettünk, amely csatlakozik a jövőben megvalósuló, 10-es út melletti kerékpárúthoz, biztosítva többek között a biciklivel ingázók biztonságos közlekedését. 2023/2024 telén korcsolyapályát állítottunk fel falubeli cégek és magánszemélyek pénzadományainak segítségével, akiknek segítségét ezúton is köszönjük.

Második háziorvosi praxist alakítottunk ki dr. Herczeg Líviával, és államilag finanszírozott helyi fogászati rendelést indítottunk dr. Bernád Zsolttal. További magánrendelések indulását segítettük elő az Egészségházban (kardiológia, ortopédia és ultrahang-diagnosztika) a belső átépítés során kialakított újabb rendelőkben.

2023 tavaszán egészségügyi szűrőnap volt az iskola udvarán, melyet igyekszünk rendszeresíteni. Rendszeres véradási lehetőséget szervezünk. A Covid alatt helyi válságstáb állt fel intézmények vezetőiből, egészségügyi szakemberekből, amely rendszeresen egyeztetett. Az új orvosi sürgősségi rendszer megismeréséhez fórumot szerveztünk két járás jegyzői, orvosai és az Országos Mentőszolgálat számára.

Eredményeink

 • Elkészült az új műfüves focipálya, tervek készültek a környék rendezésére.
 • Megépült a falu első tornaterme, a Janza Richárd Sándor tornaterem.
 • Új háziorvosi praxist alakítottunk ki.
 • TB finanszírozott fogászati rendelés működik a faluközpontban.
 • Rendszeres véradási és tüdőszűrési lehetőséget biztosítunk.

Ami a következő ciklusra marad:

 • Szűrőprogramok rendszeresítése szükséges.
 • Sport- és egészségnap szervezésével tervezzük erősíteni a prevenciót.
 • A korábbi években pályázaton elnyert fitneszpark elhelyezését a támogató és kivitelezőinek folyamatos változásai és a park rögzített méretei miatt nem tudtuk megoldani a játszóteret érintő tereprendezés nélkül, ezért a megvalósítás még várat magára.
 • Falunk sportkoncepciójának aktualizálása.

Nagypályás focipálya erős helyi igény, a Pilisborosjenő USC és több száz helyi gyerek vágya, amire egyelőre nem találtunk megfelelő területet és forrást.

13. Szociális – és idősekről való – gondoskodás

13. Szociális – és idősekről való – gondoskodás

A szociális területen elért legfontosabb mérföldkő a 2021-ben elkészült szociális térkép. A feladattal megbízott kutatócsoport feltérképezte a helyiek szociális és egészségügyi helyzetét, valamint felmérte, hogy milyen további szolgáltatásokra tartanak igényt a településen. A tanulmány alapján, a helyi szociális ügyekkel foglalkozó szakemberek bevonásával módosítottuk a szociális rendeletet, de még hátra van a kirajzolódott fejlesztési irányok megvalósítása. A szociális ellátórendszert kívántuk erősíteni a Család és Gyermekjóléti Szolgálat polgármesteri hivatali struktúrába való illesztésével és azzal egy épületbe helyezésével. A szociális támogatásokról érthető kommunikáció készült külön menüpontban a falu honlapján. Ingyenes pszichológiai és jogsegélyszolgálat is elérhető már a szolgálat ügyfelei számára. A falubeli önkéntesekkel szorosan együttműködünk, helyi adományozókkal együtt feszítjük ki a szociális hálót a rászorulók megsegítésére. A menekültek kapcsán megjelenő felajánlásokat igyekeztünk jó helyre becsatornázni, koordinálni. Több helyi cég is támogatta a rászorulókat (Meditop, Bluebird). A Család- és Gyermekjóléti Szolgálat – a 2097 Falufórumon keresztül is – gyakran kéri a lakosok segítségét, nagyszámú civil segítője van pénz és tárgyi adományok, gyűjtések és jótékonysági koncertek szervezése terén. Rendszeresek az online adománygyűjtések is a 2097 Csoport Egyesületen keresztül és a helyi Máltai Szeretetszolgálattal való kapcsolat is igen gyümölcsöző, adományboltja – az ökológiailag tudatos lakosok és idősek körében is – igen népszerű.

A – félidőre elkészült – szociális térkép kutatási eredményei alapján több helyi idős venné igénybe az Idősek Klubja szolgáltatásait, ha az helyben elérhető lenne. Következő lépésként megvizsgáljuk az Idősek Klubja (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás) helyben való megszervezésének lehetőségét és az erre rendelkezésre álló fizikai tereket, helyiségeket. Teremhasználati lehetőséggel támogatjuk a Nyugdíjas Klubot, szépkorúaknak utalványt adunk karácsony előtt, melyet helyben költhetnek el. Idősek Napjára igyekszünk érdekes műsort szervezni minden évben, Szenior Akadémiát rendeztünk COVID előtt és Senior Expon vehettek részt az érdeklődők 2023-ban. A jelzőrendszeri találkozók során egyre több és komolyabb szociális probléma, ügy kerül a felszínre, amelyek kezelésére nagyobb figyelmet szükséges fordítani a jövőben, erősíteni kell a jelzőrendszer tagjai között az együttműködést és a hatékony problémamegoldást.

Eredményeink:

 • Elkészült a falu szociális- és egészségügyi helyzetét, a fejlesztendő irányokat bemutató szociális térkép.
 • Módosult a szociális rendelet, bővültek és átláthatóbbak a szolgáltatások.
 • Ingyenes pszichológiai- és jogsegélyszolgálat érhető el a családsegítő szolgálatban.

Ami a következő ciklusra marad:

 • A szociális térképben kirajzolódott fejlesztési irányok megvalósításra várnak.
 • A gyarapodó szociális ügyek hatékony kezelése érdekében erősíteni kell a jelzőrendszeri együttműködést.

14. Nevelés és oktatás támogatása, ifjúság

14. Nevelés és oktatás támogatása, ifjúság

Falunk korfája fiatal, sok a kisgyermekes család, az örökölt fejlesztési területek beépítésével várhatóan számuk tovább növekszik a jövőben is. A változások infrastruktúrával való lekövetése volt a fő fókusz ebben a ciklusban. A falu első, korszerű és bővíthető önkormányzati bölcsődéje elkészült. Az intézmény előző vezetés által terveztetett korábbi verziója pályázati önrészt kívánt és kevésbé energiahatékony, nem bővíthető épület lett volna. Ehelyett korszerűbb, energiahatékony, bővíthető épületet terveztettünk és 100%-os támogatási intenzitású pályázatot nyertünk a megvalósítására, így ezt építettük meg. A Baba-Mama Klub helyiségének kialakítását és működését támogattuk a Faluházban, mely az óvodabővítés megvalósulásával az óvodában kaphat majd helyet. Az állami helyekről kiszorult, magánbölcsődébe járó gyermekeket (családjukat) szociális rászorultság esetén, kérésre anyagilag támogatjuk. Az óvoda bővítése három csoportszobával jelenleg zajlik, a főzőkonyha bővítésével és korszerűsítésével együtt, az alvó galériák pedig wc-t kapnak. Az óvodai nevelőmunkáról a szülőktől bekértük a véleményeket. Több gondnoki álláshelyet biztosítunk, az eszközpályázatokat is figyeljük. Az iskola előtt elkészült a zebra és a közvilágítás is, megújult a buszöböl. Ez volt az első nagyobb beruházásunk, tanulság, hogy nem feltétlenül a legolcsóbb árajánlatot adó cég a legjobb választás. A Kevély felől a gyalogos megközelítést lehetővé tevő Szajkó utca közvilágítása is elkészült. A tornaterem felépült (az előző vezetés is sokat dolgozott rajta), eközben megújult az iskola csatornahálózata is. Új, internetes ebédrendelési és fizetési lehetőséget teremtettünk és egészséges közétkeztetést biztosító szolgáltatókat kutattunk fel. Az iskola alapítványát támogatjuk. Támogatjuk pedagógusainkat a kormányzat felé kifejezett szakmai és méltó bérezésre irányuló követeléseikben, az iskola munkájának bemutatását biztosítjuk a Pilisborosjenői Hírmondóban. Helyi Waldorf iskola indulását támogattuk mint helyi oktatási alternatívát, ahová majd 60 gyerek jár, a fele pilisborosjenői lakos. Településünk sikeresen pályázott az Erzsébet Ifjúsági Alap pályázatán, amelynek részeként ifjúsági kérdőívet készítettünk. Ennek következő lépéseként ifjúsági stratégia dokumentum és cselekvési terv készül. Teremhasználati lehetőséggel támogatjuk az Ifi Klubot, illetve terembérleti lehetőséget biztosítunk a helyi zenekaroknak is. Az általunk kihelyezett köztéri padok kedvelt közösségi teret teremtettek a fiatalok egy része számára. Tájékoztató programot szerveztünk az EU-ban elérhető pályázatok és programok megismerésére, további pályázati lehetőségeket figyeljük és megosztjuk velük, például az ingyenes Interrail vonatjegy lehetőségről polgármesteri levélben kapnak tájékoztatást minden évben a 18. éves fiatalok. Egyelőre nem került sor a helyi fiatalok vállalkozásának célzott támogatására, a közéletben való részvételük erősítésére (pl. helyi ifjúsági polgármesteri poszt bevezetésével), illetve a helyben maradni szándékozó fiatalok letelepedésének elősegítésére. Ezeket a területeket a jövőben erősíteni szükséges.

Eredményeink

 • Elkészült a 24 férőhelyes önkormányzati bölcsőde.
 • Folyamatban van az óvoda csoportszobáinak, főzőkonyhájának bővítése.
 • Helyi Waldorf általános iskola indulását támogattuk.
 • Ifjúsági kérdőív alapján ifjúsági stratégia dokumentum készül.

Ami a következő ciklusra marad:

 • A helyi fiatalok vállalkozásainak, közéletben való részvételének és letelepedésének segítése megvalósításra vár.

15. Közösség és kultúra

15. Közösség és kultúra

A civil csoportok támogatása kiemelten fontos célunk, ezért igyekszünk minél többféle módon segíteni a működésüket. Minden évben jelentős összeget különítünk el a civil keretre, amelyből a pályázatokat finanszírozzuk. Az önkormányzati kiadványban helyet kínálunk a bemutatkozásra, a lehetőségekhez mérten helyiséget biztosítunk számukra a Faluházban, illetve más önkormányzati épületben. 1%-os kampányt folytatunk a javukra és pályázatot figyelünk számukra és szükség esetén segítséget nyújtunk a lebonyolításban. Munkánkat számos önkéntes segíti rengeteg területen. 2023-ban megtartottuk az első együttes ülést a Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő Testületével, átbeszéltük az együttműködési lehetőségeket. A Pilisborosjenői Hírmondóban állandó Sváb sarok van, honlapon külön menüpont biztosítunk a számukra. Együtt felelevenítettük Steinheim am Albuchhal, testvérvárosunkkal a kapcsolatot, ahol a falunkból kitelepített sváb lakosok is élnek. Anyagi támogatást nyújtottunk a Tájház felújítására beadott pályázathoz. Civil keretből támogatjuk a sváb közösség programjait is. A sváb tánckart és kórust falu eseményein szívesen látjuk. A Szent Vendel-emlékművet felújítottuk, állatok megáldása és farsangi téltemetés szokását felelevenítettük, a búcsú ünnepét érdemes lenne egészében visszahozni, a templomi szertartás utáni közös ünnep hagyományait is feleleveníteni. Támogatjuk a művelődési ház és a civil csoportok szervezésében megvalósuló hagyományőrző és hagyományteremtő kulturális kezdeményezéseket, mint pl. a szüreti felvonulást, a Jenői Adventet, a Kerekes Majálist. Az egyházak számára lehetőséget biztosítunk a Pilisborosjenői Hírmondóban való kommunikációra. Művészek bemutatkozását a Faluházban biztosítjuk, az Iskolai utcai bérleményünkben két műtermet adunk bérbe számukra, a felmerülő művészi munkákkal helyieket bízunk meg. Részt vettünk az első Szeláví Fesztivál szervezésében, ami összességében nem váltotta be a remélt sikereket – a teljes lakosság számára előnyös együttműködést – így a következő évtől az önkormányzattól független szervezésben, 2024-től pedig más helyszínen valósul meg a rendezvény. Idén június végén első alkalommal kerül megrendezésre a pilisborosjenői szervezők által megálmodott jenői bábfesztivál színvonalas, nemcsak gyerekeknek, fiataloknak szóló bábelőadásokkal, melyet a Reichel József Művelődési Ház pályázati források megnyerésével támogat.
Faluház, a Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár új vezetőket kapott, akik rendszeres, színvonalas és változatos programokat szerveznek a helyi civil szervezetekkel, helyi művészekkel és a Nappali kávézóval közösen.

Eredményeink:

 • Kiemelten támogatjuk a civileket forrás, eszköz és helyiség biztosításával.
 • A kulturális funkciókat a Faluházba költöztettük, bővült a program- és infrastruktúrakínálat.
 • A könyvtár megújulásával jelentősen emelkedett az aktív olvasók száma is.
 • A Német Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködésben szorosabbra fűztük a kapcsolatot testvérvárosunkkal, Steinheim am Albuchhal.

Ami a következő ciklusra marad:

 • A Faluház színvonalas működéséhez szükséges további támogatások hosszútávú biztosítása
 • A testvértelepülési kapcsolat további erősítése

16. Pénzügyi és vagyongazdálkodás

16. Pénzügyi és vagyongazdálkodás

Az első pillanattól kezdve – a gazdaságos működés mellett – az átláthatóságot tartjuk a legfontosabbnak az önkormányzati pénzügyek terén. Kiemelten figyelünk arra, hogy minden szerződés megtalálható legyen a honlapon.
A műszaki beruházások során, értékhatártól függően nyílt közbeszerzést folytatunk le, vagy több ajánlat bekérése mellett döntöttünk a kivitelezőről, tervezőről.

A lakosság közérthető tájékoztatása a költségvetésről a Pilisborosjenői Hírmondóban színes infografikák segítségével történik.
A közösségi költségvetés
t egy alkalommal próbáltuk ki eddig, és tervezzük a jövőben is folytatni a szerzett tapasztalatok alapján finomítva. Szeretnénk elérni, hogy többen szavazzanak, és egyértelműbb legyen a projektek leírása és az igényelt költségvetés is. A legtöbb szavazatot kapott falupiac pontosabb kidolgozása a faluközpont-stratégia tárgyalásakor, a lakosság bevonásával fog megtörténni, ezt követően tervezzük megvalósítani.
A település bevételeit intenzív pályázással egészítettük ki, ígéreteink szerint. Az így elnyert összeg ebben a ciklusban nagyságrendileg 2,7 milliárd forint volt. Pályázatokból már megvalósult projektek például: bölcsőde, óvoda konyhájának felújítása, a Bécsi úti buszmegállók felújítása, a Bécsi úti zebra, Kövesbérci úti parkoló és útfelújítás, járdák az újtelepi buszmegállónál és a Kossuth tértől a játszótérig az ófaluban, tornaterem, orvosi eszközök, Faluház (benne könyvtár) létrehozása, a Bor utca és a Steinheim utca szilárd burkolata, parkoló a tűzoltóságnál. Megvalósulás alatt, folyamatban lévő projektek: óvodabővítés, csapadékvíz-elvezetés fejlesztése a falu számos utcájában.

A helyi iparűzési adóból a bevételek 2023-ra számszerűleg 30%-kal emelkedtek, kb. 149 millió forintra. Ennek az adónemnek a mértékét 2023 végén igazítottuk hozzá a környező települések 2%-os szintjéhez, figyelembe véve az önkormányzat infláció következtében egyre nehezedő anyagi helyzetét és azt a tényt, hogy a fél százalékos adóelőny nem tudta a kompenzálni a közművek és a közlekedési infrastruktúra hiányából fakadó hátrányokat, és nem jelentett vonzerőt a vállalkozásoknak, viszont jelentős kiesést okozott a finanszírozásban.

Egyre kevésbé kezelhető, hogy a 11 éve, 2012-ben nominálisan rögzített, azaz nem inflációkövető adókból egy település 2023-ban felelősen gazdálkodni tudjon növekő árak és bővülő szolgáltatások mellett. Hogy ez mégis sikerült az elmúlt években, az annak volt köszönhető, hogy folyamatosan bővítettük az adózásba vont ingatlanok körét, pótolva a korábban elmaradt adókivetéseket, lezárva az adóbehajtást is akadályozó perek egy részét (pl. Budai Tégla), illetve az iparűzési adó bevételarányos lett, így többé-kevésbé, kis csúszással leköveti az inflációt.
A ciklus végére a falu már beépített részein az adókivetés csaknem teljes körű, és az adózási morál is javult, a fejlesztési területeken pedig a törvények adta keretek között felülvizsgáltuk az évtizedek óta tényként kezelt, ám az érvényben lévő törvények alapján joggal vitatható adómentességet, és elkezdtük az adók kivetését, ellenőrzését. Ez természetesen nem vitamentes, rengeteg feladatot jelent a hivatal adócsoportjának, de vállalt célunk, hogy az agglomerációs viszonylatban is hatalmasnak számító belterületbe vont, és ezidáig csak viták és perek tárgyát képező területek is járuljanak hozzá a falu költségvetéséhez.

Mindemellett a takarékosabb működéshez kedvezőbb kondíciókat nyújtó banki szolgáltatót kerestünk, és nyílt pályáztatás során a Raiffeisen Bank lett az önkormányzat új banki szolgáltatója. Reményeink szerint a váltás a költségcsökkentés mellett új, modern banki megoldásokat is nyújt a lakosság és a hivatal számára (egyszerűbb ebédbefizetés, csekkbefizetés, automatizált adatcsere az önkormányzati ASP-rendszerrel).

A vagyongazdálkodás során a falu fejlesztésére fedezetként kapott telkekkel felelősen igyekszünk gazdálkodni, az értékesített 4 lazaréti ingatlanból befolyó összeget a pályázatok előkészítésére, önrészre, tervezésre és olyan fejlesztésekre fordítottuk, amelyek más módon nem voltak támogatottak.
A ciklus alatt ugyanakkor jelentősen bővült is az ingatlanvagyonunk. A tűzoltósággal szemközti területről 2 belterületi telekkel, a Budai Tégla Zrt.-vel való megállapodás keretében 5,5 hektár sportterülettel, szintén a Budai Tégla Zrt.-vel kötött csereszerződés keretében 1,2 hektár intézményi területtel gyarapodott az önkormányzati vagyon. 1,5 hektár szántóterület a Várvölgy felé vezető úton peren kívüli megállapodás eredményeként került önkormányzati tulajdonba, két kiszabályozott lazaréti telket a HÉSZ-módosítás során alakítottunk ki, és – élve az MNV Zrt.-től ingyenesen kérhető ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételének lehetőségével – az Iskola utca 7. alatti ingatlan tulajdonjogát megigényeltük és meg is kaptuk.

A gazdasági övezetek fejlesztés alatt állnak, a 713-as, iskolával szembeni terület közművesítése befejezéséhez közeledik, a 709-es tábla munkálatai elkezdődtek. A Bécsi út és a Téglagyár út mentén található 10 hektáros gazdasági–kereskedelmi–szolgáltató övezet fejlesztését a lehetőségeink adta kereteken belül támogatjuk, itt elsősorban a közművek hiánya és a közlekedési infrastruktúra elmaradottsága nehezíti a betelepülést. Ennek ellenére a Riel Kft. fióktelepe a tervek szerint idén elkészül, a Latin House Kft. tulajdonában lévő volt téglagyári épület felújítás után több cégnek is otthont ad, és a MEDITOP Gyógyszeripari Kft. bővülése is ezen a területen fog megvalósulni, további infrastruktúra-fejlesztéseket biztosítva a Téglagyári út bevezető szakaszán.

Eredményeink

 • 2,7 milliárd forint pályázati pénz beáramlása a településre
 • Növekvő közteherviselés – az adózási morál és egységesség javítása
 • Jelentősen bővült az önkormányzati ingatlanvagyon a fejlesztések miatti telekeladások mellett is.

Ami a következő ciklusra maradt:

 • A közösségi költségvetés tapasztalatokkal kiegészített folytatása

17. Lakossági ügyintézés

17. Lakossági ügyintézés

A ciklus kezdetén perek, kártalanítási és hatósági ügyek, műszaki problémák, pénzügyi és jogviták, inkasszó, engedély és vízelvezetés nélkül épített utak fogadtak bennünket. Legalább az első három évben gyakorlatilag romeltakarítást végeztünk, és annak is örültünk, ha egy-egy követelést sikerült elkerülni, megszüntetni, megoldani. Az ilyen ügyek, a hátrányos örökség felszámolása súlyos erőfeszítésekbe, hivatali és képviselőtestületi kapacitásba került.

A hivatal személyi állománya a ciklusban jelentős részben megújult: új kollégák új, ügyfélbarát felfogásban dolgoznak. Az elektronikus ügyintézés hétköznapivá vált. Papír- és helytakarékossági okokból is minden ügyiratot digitalizálunk. A törvényben előírt 30 napos határidőnél az esetek legnagyobb részében az ügyintézés határidejét ennek töredékére sikerült csökkenteni. Online időpontfoglalás rendszerét alakítottuk ki, egyszerűsítettük és letölthetővé tettük az ügyintézést segítő nyomtatványok sokaságát.

Az önkormányzat és összes intézménye energiaszolgáltatókkal kötött szerződéseit újrakötöttük, jelentős mértékben mérsékelni tudtuk az Európát megrázó háború és energiaválság negatív pénzügyi hatását.

A hivatali számítógéppark folyamatos megújítása érdekében sikeres pályázatok révén folyamatosan fejlesztjük. A képviselő-testületi és bizottsági munka papírdokumentumokról elektronikus formára váltott. Pályázatíró kapacitásaink és kapcsolataink bővítése révén falunknak több milliárd forintnyi fejlesztési lehetőségei adódtak: a ciklusban beadott pályázatok révén mintegy 2,7 milliárd (pontosan: 2 629 359 483 Ft) külső forrást nyertünk. A jegyző, a polgármester bármely lakos számára elérhető, akár a más településen dolgozó falubeliek kedvéért hivatali nyitvatartási időn túl, vagy akár a nehezen mozgó idős, illetve egy adott helyi problémát bemutatni kívánó helyi lakosok kedvéért házhoz menő fogadóóra keretében is.
A képviselő-testületi és bizottsági munka nyílt, az előterjesztések, az ülések meghívói, jegyzőkönyvei, anyagai mind elérhetőek a honlapon. A ciklusban a képviselő-testület 55 ülésen 508 határozatot hozott, a ciklus bizottsági üléseinek száma 164 volt. A testületi ülésekről videófelvétel készült, a ciklus összes képviselő-testületi ülése visszanézhető.

Emellett a koronavírus alatt 236 esetben polgármesteri döntés formájában kellett ügyekről dönteni, ami korábban még nem fordult elő. A világjárvány első, legnehezebb időszakában rendszeres videóhívásban egyeztettük az intézményvezetőkkel, helyi orvosokkal, kulcsszereplőkkel a falu védekezése szempontjából fontos információkat, megtett lépéseket.

A törvényben előírt évi egy kötelező közmeghallgatással szemben évente két, esetenként három közmeghallgatást tartunk, amelyet az interneten élőben közvetítünk, és ott is lehet kérdezni. A tematikus lakossági fórumok száma évente 5-10 között van, amit a lakosság véleményének kikérése szempontjából fontos és bevált módszernek tartunk.

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök (közérthetően: vagyonleltár) az összevont mérleg alapján 2019-ben: 2.513.647.542 Ft, míg 2022-ben 3.553.530.958 Ft volt. (Az utolsó hivatalos adat 2022-re vonatkozik.)

Mindezeken túl pár kézzelfogható változás:
– A tájékozódás segítésére irányító táblákat helyeztünk el az Egészségházon belül, információs ablakfóliákat raktunk ki az Egészségház és a Polgármesteri Hivatal bejáratára, épületfelirat segíti az eligazodást intézményeinken.
Külön földszinti – akadálymentes – ügyfélfogadó teret hoztunk létre az ügyfeleknek, a hivatal épületébe költöztettük a családsegítőt és a körzeti megbízott rendőr irodáját.
– Megújítottuk és folyamatosan újítjuk a honlapunkat, ahol nemcsak bőséges és aktuális tájékoztatást próbálunk nyújtani, hanem egyszerűsíteni is kívánjuk az ügyintézést, annak elektronikus módját.
– Az elmúlt években hozott rendeleteket és belső szabályzatokat felülvizsgáltuk, egységes szerkezetbe hoztuk, igyekeztünk minél közérthetőbb formában megfogalmazni azokat. Ezeket azóta is rendszeresen aktualizáljuk. Iratkezelési és selejtezési szabályzatunkat is frissítettük, ez alapján a hivatali irattárban és az Egészségház padlásán fellelt, tetemes mennyiségű iratot átnéztük és jelentős részben rendbe tettük.
– A központi címregiszter felülvizsgálata (utcanevek, lakcímek) rendezése szisztematikus rendszer szerint, utcáról utcára, házról házra zajlik, mely némely esetben az utca elnevezésének felülvizsgálatával is jár. A falubeli lakóingatlanok és közterületek felülvizsgálatának több 50%-a javított, véglegesnek tekinthető.
– Bizonytalan földrajzi nevek tekintetében a Miniszterelnökséghez tartozó Földrajzinév-bizottság szakvéleményét kértük ki.
– A Kormányhivatallal való kiváló együttműködésnek köszönhetően a Kormányablak Busz rendszeres jelenlétét sikerül biztosítani.
– Ingyenes LED-izzó átvételi pont volt a hivatal falunkban. A program alapvető célja volt, hogy a lakosság energiaterheit enyhíthessük. Pilisborosjenőn a sikerrel regisztráló 123 háztartást 1767 db ledes izzóval, 3.366.135.- Ft értékben segíthettük.

Eredményeink:

 • Ügyfélbarátabban működő hivatal és kollégák
 • Műszaki fejlesztések szabályosan, engedéllyel
 • Adó: sokkal közelebb jutottunk a közteherviselés megvalósulásához.
 • Pályázatokkal kapcsolatos kapacitás (írás, megvalósítás) bővítése megérte: 2,7 milliárd forint külső forrást nyertünk falufejlesztésre
 • Pozitív vagyongazdálkodás: 1 milliárd forinttal nőtt a vagyonleltár a ciklus első 3 évében.

Ami a következő ciklusra maradt:

 • Befejezzük a lakcímek másik, javítandó felének rendezését.
 • Befejezzük az irattár rendbetételét.
 • Szabályzatokat és rendeleteket a ciklus elején felülvizsgáljuk, egységes szerkezetbe hozzuk és harmonizáljuk egymással is.
 • A belső ellenőri jelentések mentén, új szakértelmek bevonásával, illetve új informatikai szolgáltatások, szoftverek igénybevételével a hivatal működését fejlesztjük.

18. Kommunikáció, bevonás

18. Kommunikáció, bevonás

A bevonás első szintje, a tájékoztatás megvalósult több csatornán keresztül is. A pilisborosjeno.hu honlap közösségi munka keretében megújult, helyet adva a kötelezően közzéteendő információkon túl a tájékozódást, ügyintézést, közösségépítést segítő tartalmaknak, emellett szintén önkéntes civil vállalás keretében egy helyi vállalkozásokat megjelenítő adatbázis is készült.

A Pilisborosjenői Hírmondó rendszeresen megjelenik, papíralapú és elektronikus formája ISSN számot kapott, ami az alacsonyabb előállítási költségek mellett biztosítja a Széchenyi Könyvtár elektronikus felületén való megjelenést is (EPA). 2024 februárjától az Arcanumon való megjelenés elősegíti a kutathatóságot. Környezetvédelmi szempontok miatt fontosnak láttuk, hogy lehetőség legyen a postaládán matricával jelezni, ha valaki csak online olvasná a Hírmondót, éljenek ezzel a lehetőséggel!

Heti rendszerességű, polgármesteri videójegyzetekben számolunk be a történésekről. A közösségi médiában is jelen vagyunk: Facebook-oldalaink folyamatosan tartalommal feltöltve, Tiktok/Instagram-csatornáink kísérleti jelleggel elindultak. A legfontosabb híreket heti rendszerességű hírlevélben osztjuk meg, ami a középkorú és az idősebb korosztály körében népszerű tájékozódási csatornává vált.

A gyalogosokat a hivatal LED tv-jével és plakátokon keresztül is tájékoztatjuk. Fontosabb eseményekről, képviselő testületi ülésekről videófelvételek is készülnek.

Interaktív kommunikációban is értünk el eredményeket. Az előzőekben már többször említett lakossági fórumokon túl új online szavazóeszköz jött létre a 2097 Csoport Egyesület segítségével: a “Neked sem mindegy!” on-line felületén konkrét, faluközösséget érintő kérdésekkel kapcsolatban nyilváníthatnak véleményt a regisztrált tagok.

Éltünk a lakossági kérdőívek lehetőségével több témában is – az eddig említetteken túl – például: fesztiválok, kerékpárút, segítségnyújtás koronavírus járvány alatt, LEADER pályázatra ötletek, tömegközlekedéssel kapcsolatos javaslatok összegyűjtése, de a jövőben szeretnénk ezt továbbfejleszteni.

A közmeghallgatásokba élő közvetítésen keresztül is be lehet kapcsolódni, lehetőség van on-line kérdésfeltevésre, amit a polgármester, a jegyző és a jelen lévő képviselők igyekeznek azonnal, on-line is követhetően megválaszolni.

A lakossági javaslatokat átgondoljuk (például Pulay Vince ügyvéd felvetése többlakásos házak rezsikedvezményének megoldásához, melyet továbbítottunk, és az országgyűlés el is fogadta.). Csütörtök délutánonként – sűrűn látogatott – polgármesteri fogadóóra van, igényre akár háznál, sétával egybekötve.

Eredetileg lényegesen több lakossági interakciót és bevonást terveztünk, de a kezdeti törekvéseinket (pl. a Waldorf iskola kontra Faluház tematikus fórumok, amelyek egészséges kompromisszummal zárultak) derékba törte a Covid járvány, így a magisztrátus felállításával kapcsolatos terveink is parkolópályára kerültek. Ennek azonban más okai is voltak: ezidáig nem találtunk gyakorlatban és hosszú távon működőképes modellt a magisztrátus működtetésére, és a bevonás szervezésére rendelkezésre álló humán erőforrásaink nagyon szűkösek voltak. Kisebb, tematikus tanácsadó testületek azonban így is születtek: lényegében a Tervtanács is ilyen, illetve ad hoc jelleggel a lazaréti út – és csapadékvíz-elvezetés tervezőjének kiválasztásakor vagy a játszótérbővítés tervpályázatánál is sikerült civil szakembereket bevonni az előkészítésbe és a döntési folyamatba. Ezen a fronton még sok tennivalónk van, pl. a Tervtanácshoz hasonlóan különféle szakemberekből felállhatna egy műszaki tanácsadó testület, amely sokban tudná segíteni a pályázatokkal, nagyobb műszaki beruházásokkal kapcsolatos önkormányzati, hivatali döntéselőkészítő munkát.

Aktív településen kívüli kommunikációt is folytatunk, több önkormányzati szövetségben vagyunk tagok: MÖSZ, TÖOSZ, FAÖT, Pilisi KÖTET. Dr. Vitályos Eszter országgyűlési képviselővel rendszeres, jól működő munkakapcsolatot tartunk fenn.

A média rendelkezésére állunk háttérinformációk nyújtásában vagy forgatások, interjúk terén: Civil Rádió, M1, Zsákfalvi Riporter, 24.hu, Kossuth Rádió… Részt veszünk szakmai szervezetek életében, nemzetközi és hazai projektekben: MUOSZ, Herperger-továbbképzés önkormányzati kommunikációról, Empower-projekt energiaszegénység csökkentésére, Greendependent, City For The Future, Fitt Magyarország Alapítvány, Természet-Alapú Megoldások Magyarországi Hálózata, Másfélfokos Műhely. Felkérés esetén előadásokat tartunk például: Magyar Természetvédők Szövetsége és az Éghajlatvédelmi Szövetség közös konferenciáján, Corvinus Egyetemen, Belügyminisztériumban az IKIR rendszerről.

Eredményeink:

 • Megújult honlap
 • Megújult, rendszeres Pilisborosjenői Hírmondó (elektronikusan is)
 • Polgármesteri videójegyzetek
 • Képviselő-testületi ülésekről összefoglaló és videófelvétel
 • E-mailben heti rendszerességű hírlevél a legfontosabb hírekkel
 • Jelenlét a közösségi médiában
 • Közmeghallgatások élő közvetítése, lakossági fórumok, polgármesteri fogadóórák, kérdőívek és online szavazások

Ami a következő ciklusra maradt:

 • Intenzívebb lakossági bevonás, magisztrátus és/vagy tematikus tanácsadó testületek

A ciklusbeszámolóval kapcsolatos megtisztelő észrevételeiket várjuk a velemeny@pilisborosjeno.hu email címre és előre is köszönjük!

A Képviselő-testület nevében
Tömöri Balázs polgármester

Oszd meg a bejegyzést!