Az előző évtizedekben gazdasági övezetbe (Gf2-övezet) sorolt Trunk-telep és szennyvíztelep melletti telekcsoport fejlesztésének előkészítését évekkel ezelőtt megkezdte a tulajdonosi csoport. A terület felhasználását a 19/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelettel megállapított Helyi Építési Szabályzat gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató építési övezetbe sorolta, és a közút, gyalogos járda, csapadékvíz elvezetés és a közművek számára egy 16 méter szabályozási szélességű önkormányzati tulajdonú területtel tárta fel. A tulajdonosi csoport 2022-ben ezek alapján egy, az önkormányzat által engedélyezett átereszt építtetett a patak fölé.

Az áteresz már a 3/2018 (II.16)-án elfogadott Helyi Építési Szabályzat települési szabályozási tervén is szerepelt, annak megvalósítása tavaly történt meg. A tervezett közművesítés és útépítés fizikai megvalósítása idén ősszel folytatódott és legkésőbb 2024. márciuságig tart. A területen a tulajdonosok szándékai szerint gazdasági célú hasznosítás várható a közeljövőben, tehát nem nem új lakópark, nem ipartelepi átkötőút, nem temető épül a területen.

Aktuális hír, hogy a Fő utcai járda szakasz az iskolával szemben újra használható, az aszfaltozás idejére kell majd rövid időre lezárniuk, jövő hét végén.