Kedves pilisborosjenői lakosok!

Már közel 4 hónapja, hogy átvettem a közterület-felügyelői beosztást. Ezúton szeretnék az elmúlt időszakért köszönetet mondani Önöknek, mert úgy gondolom, hogy amit Önök is éreznek és eddig elértünk, az nem csak egyéni, hanem közös munka és siker. Eddigi eredményeinket mindenáron fenntartom, és ehhez továbbra is kérem az Önök támogatását és együttműködését.

Polgármester úr, jegyző úr és a képviselő-testület irányába több fontos és meghatározó javaslatot is tettem, remélem támogatni fogják, de erről bővebben az elfogadás után tudunk tájékoztatást adni.

Kérem Önöket, hogy a községben a közlekedési, parkolási szabályokat továbbra is tartsák be. szabályosan parkolni az úttest menetirány szerinti jobb oldalán lehet, de párhuzamos közlekedésnél, párhuzamos megállás csak abban az esetben lehetséges, ha a két gépkocsi között minimum 3 m megmarad.

És engedjenek meg még két kérést :

  • Olyan információk jutottak tudomásomra, hogy községünk lakóihoz idegen emberek csöngetnek be házról házra járva, és kéregetnek különböző dolgokat, vasat vagy akár pénzt (mondván, hogy ez utóbbira nekik hivatalos engedélyük van). Kérem Önöket az Önök biztonsága és nyugalma érdekében, hogy lehetőleg senki idegent ne engedjenek be a lakásukba, udvarukba, mert ez alkalmas lehet terepszemlére egy későbbi betöréshez. Tájékoztatok arról is mindenkit, hogy engedély pénzkérésre nem létezik, sem Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatalától, sem más hivatalos szervtől. 
  • A 2022.07.28-i Tücsök utcai tűz kapcsán (már ürömi területen, de Pilisborosjenő határában történt) pedig kérem Önöket, hogy ha a környezetükben találkoznak olyan elhagyatott házzal, nyaralóval, ahol vélhetően idegen, ismeretlen személyek tartózkodnak, kérem jelezzék felém, hogy megakadályozzuk az esetleges újabb káreseményeket.

Mindenkinek nagyon jó egészséget, és további jó pihenést kívánok!