Este, szombaton kora reggel és vasárnap ne végezzünk a ház körül hangos munkákat.

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megsértésének jogkövetkezményeiről az önkormányzat 9/2017. (III. 31.) rendelete szól, amelyben megjelennek az országosan érvényes előírások is, melyeknél enyhébb szabályokat nem lehet hozni.

A témához kapcsolódó paragrafus: 28. §

(1) Aki hétköznapokon 19 és 7 óra között, szombaton 9 óra előtt és 17 óra után, vasárnap és ünnepnapokon kertépítéssel és fenntartással kapcsolatos zajt keltő tevékenységet (robbanómotoros fűnyírás, motoros fakivágás, kerti traktor működtetése) végez, megsérti a közösségi együttélés alapvető szabályait és természetes személy esetén kétszázezer, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében kétmillió forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a közterület-felügyelő ötvenezer forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.