A 2097 Csoport Egyesület jelöltcsapatával a választások előtt településszerte lakossági fórumokat tartott annak érdekében, hogy megismerje a lakókat foglalkoztató ügyeket, problémákat, és megvitassák a tervezett programukat. Az itt elhangzottak alapján véglegesítették a közzétett programtervüket. Félidőhöz érkezve megnézzük, hogy meddig sikerült eljutnia a megválasztott képviselő-testületnek a megvalósításban. Még úgy is, ha a program egyes elemei olyan témákra vonatkoztak, amik több mint 2 év elteltével ma kevésbé vannak a közérdeklődés fókuszában, míg új fontos ügyek is felmerültek, amikre akkor gondolni sem mertünk. Nehezítő, előre nem látott körülmények bőven adódtak: örökölt el nem számolt pályázatok és emiatti inkasszó, a rendezetlen fejlesztési területek és peres ügyek, a Covid-járvány, a központilag 100%-ban elvont gépjárműadó, az építőipari árrobbanás és idén a háború a következményeivel együtt. Ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy sok mindenben sikerült előrelépni már érdemben. Nézzük pontról pontra az ígéreteket (vastagon szedve) és az eddigi megvalósulást (normál betűtípussal).

Pilisborosjenő, ahol jó élni

 • Garantáljuk Pilisborosjenő csendes, falusias hangulatának és méretének, zsákfalu jellegének megtartását. Nem adtunk ki 2019 novembere óta további engedélyeket belterületbe vonásra, az örökölt fejlesztések közül a Tücsök utcánál (027 hrsz) pedig sikerült tárgyalással elérni, hogy kevesebb lakás épüljön. A Várvölgyben a beépíthetőség visszaállítása helyett inkább a kártalanítást választottuk. A településkép védelmére építészeti–műszaki tervtanácsot állítottunk fel. Egy házat helyi védettséggel láttunk el. A szőlőterület lakó célú beépítése ellen változtatási tilalmat rendeltünk el.
 • Valódi, hosszú távú megoldásokat keresünk útjaink, járdáink és a felszíni vízelvezetés megoldására. A kisebb kátyúkat saját gépünkkel javítjuk ki, a nagyobb és összefüggő hibák javítását 1200 négyzetméternyi területen szakemberekkel végeztettük el. Az utak felújítására folyamatosan pályázunk, a Steinheim utca nyert eddig. A Bor utcát vis maior pályázatból állítottuk helyre, a Kossuth téri átereszt szintén vis maior keretből újítottuk fel. A Tücsök utca vízelvezetésének hosszú távú megoldása érdekében határidő-hosszabbítást kértünk, és pályáztunk vis maioron kívüli forrásra is, hogy korszerű vízelvezetést kaphasson a szimpla helyreállítás helyett. Pályázatot adtunk be az Ezüsthegyi út és a vele összefüggő utcák egy részének vízelvezetésére 2780 m hosszúságban, illetve a Tücsök utca menti záportározók és vízelvezetés építésére a TOP Plusz Élhető települések pályázaton, és nyertünk is erre 299.977.175 Ft támogatást – a teljes igényelt összeget. A Fő utca mentén nyertes VEKOP pályázatból idén több járda megújul. Kitartó erőfeszítéseink eredményeképpen a Magyar Közút felújítja a Fő utat Ürömig – előtte a DMRV kicseréli a rendszeres csőtöréseket okozó eternitcsöveket.
 • Prioritásként kezeljük az iskola előtti zebra és az iskolához vezető járda közvilágításának kiépítését. A zebra és a zebránál a  közvilágítás elkészült, bár sok akadályba ütköztünk, és a VEKOP Közlekedésbiztonsági pályázatból a járda állapotán is javítunk. A Kevély felől a gyalogos megközelítést lehetővé tevő Szajkó utca közvilágítása is elkészült.
 • Elkészítjük a Bécsi út melletti járdát és a Bécsi úton átvezető zebrákat. Megkezdjük a Bécsi úti buszmegállók cseréjének előkészítését. Nyertes VEKOP pályázatból (idén nyáron történik meg a kivitelezés) több zebra is létrejön, egy pedig majd az ipartelepi átkötőúttal együtt valósul meg. Buszmegállók is megújulnak, és az odavezető járdák is kiépülnek. Az átkötőút tervében szerepel a Kövesbérci út és Téglagyári út közti járdaszakasz. 
 • Szorgalmazzuk a vízvezeték-hálózat elöregedett szakaszainak mielőbbi cseréjét a rendszeressé vált csőtörések megelőzése érdekében. Sikerült megállapodni abban a DMRV-vel, hogy útfelújítások előtt az érintett utak alatt kicserélik az elöregedett eternitcsöveket, a Bor utca és a Tücsök utca esetében ez már meg is valósult, a Fő út felújításánál szintén így fognak eljárni.
 • Nagyobb hangsúlyt fektetünk közterületeink tisztaságára, a hulladékkeletkezés megelőzésére és a hulladékgyűjtés hatékonyságára. A lakosok számára ingyen biztosítottunk szelektív kukát, biztosítjuk több helyen a használt sütőolaj leadását, és évente egyszer az elektronikai hulladékot is leadhatják a lakosok. Évente több alkalommal a lakosok számára ingyenes és korlátlan zöldhulladék-szállítást biztosítottunk. Negyedévente a házaktól elviszik a kihelyezett üveget és tárgyalásunknak köszönhetően a pilisvörösvári hulladékudvarban pedig leadhatjuk a gumiabroncsokat. Minden év végén kivehető hulladéknaptárt jelentetünk meg a Pilisborosjenői Hírmondóban, és a honlapon is külön menüpont segíti a tájékozódást, ahol illegális hulladéklerakást is be lehet jelenteni. Ezen felül pedig folyamatosan fejlesztjük a falugondnokság eszközparkját és munkaerőállományát.
 • Fejlesztjük a faluközpontot, településkép-védelmi stratégiát dolgozunk ki a falumag sváb építészeti jellegzetességeinek védelme érdekében. Az első pontban említetteken túl (védett épületek, Tervtanács) rendeztük az ófalu központjában csúfoskodó falugondnoki udvart, és létrehoztuk a Faluházat, benne modern könyvtárral és sok klubszobával. Lépéseket teszünk a településképi jelentőségű szőlő védelmében – addig változtatási tilalmat hoztunk. Hátravan még a helyi védettséget élvező épületek felújításának támogatását célzó pályázati kiírás.
 • Megoldjuk a házaknál keletkező zöldhulladék elszállítását és komposztálását, hogy a lombégetés füstje ne terhelje feleslegesen a falu levegőjét. A szokásos zöldhulladék-elszállításon felül évi három korlátlan fás szárú zöldhulladék elszállítására szerződtünk a szolgáltatóval. Kerti zöldhulladék égetése tilos.
 • A közösség bevonásával, egészséges kompromisszumkereséssel pontosítjuk a zajrendeletet, hogy az mind a csendre vágyók, mind a kertjükben szorgoskodni kívánók igényeire tekintettel legyen, és gondoskodunk a rendelet betartásáról. Átnézte a hivatal a helyi rendeletet, és úgy találta, hogy bár ősszel sikerült ellentmondásokat felszámolni, még mindig található benne pár tisztázandó fogalom (a végezhető tevékenységek például). A kormányrendelet előírásai jelenleg szigorúbbak a miénknél, ezért ezek kényszerű átvezetése után szigorúbb lesz helyben a szabályozás. Ezeket nem külön rendeletben, hanem a közösségi együttélés szabályaiban tervezzük megjeleníteni. A rendezvényengedélyek kiadásakor igyekeztünk egyensúlyozni a különböző igények között (legyen több helyi rendezvény/szórakozás – legyen csend). Nehéz megállapítani, hogy ez mennyire sikerült, ezért 2021 nyarán a lakosság véleményét is kikértük a fesztiválok ügyében. A rendelet betartatása a Polgármesteri Hivatal és a rendőrség feladata. Idén a Szelávi Fesztivál engedélyét az Egri várhoz adtuk ki, a House Piknik engedélyét – a tavalyi tapasztalatok alapján – lényegesen szigorúbb feltételekhez kötöttük, és a helyszínen ellenőriztük.
 • Műszaki ellenőrt alkalmazunk, átlátható közbeszerzéseket írunk ki, és minden esetben érvényesítjük a kivitelezőkkel a vállalt garanciát. Minden kivitelezésnél a törvény szerint járunk el, beruházások kivitelezésénél alkalmazunk műszaki ellenőröket is, és átlátható közbeszerzést írunk ki akkor, ha a beruházás eléri azt az értékhatárt, ahol minket erre jogszabály kötelez (az értékhatár alatti beszerzések az önkormányzat saját beszerzési szabályzata szerint történnek).  A közbeszerzések a honlapon bárki számára megtekinthetők.
 • Megoldást dolgozunk ki a Malomdűlő és a Tücsök utcai átmenő forgalom korlátozására. Lakossági fórumokat szerveztünk a témában, a Téglagyári útnál ennek megfelelően került ki korlátozó tábla, a Tücsök utcánál pedig még a helyreállítás előtt kikértük a lakosok véleményét a felújított utca leendő forgalmi rendjéről, és ennek megfelelő forgalomszabályozással épül meg az utca.

A helyi gazdaság erősítése

 • Támogatjuk a helyben munkalehetőséget biztosító kisvállalkozások továbbfejlődését. Több vállalkozói adatbázis is készült, végül Dániel Mihály pilisborosjenoinfo.hu oldalát a pilisborosjeno.hu-n keresztül is elérhetővé tettük. Megszületésénél támogattuk a Vegyél jenőit! kezdeményezést is, és az áruk/szolgáltatások beszerzését igyekszünk helyben megoldani. A helyi iparűzési adó nem éri el a lehetséges 2 százalékot, ami a környéken általánosnak mondható. Támogatjuk a vállalkozások megtelepedését, rendszeresen keresnek meg minket ötletekkel, telephelykeresés kapcsán. 
 • Kiemelt figyelmet fordítunk a jelentős mértékű iparűzési adót fizető és sok embert foglalkoztató helyi vállalkozások igényeire. A Bécsi út és a Téglagyár út mentén található 10 hektáros gazdasági–kereskedelmi–szolgáltató övezet fejlesztését támogatjuk, ennek keretében segítjük a MEDITOP Gyógyszeripari Kft. további bővülését a volt téglagyár területén, és ezen keresztül az odavezető ipartelepi út megvalósulását is. Itt is elmondható, hogy a helyi iparűzési adó nem éri el a lehetséges 2 százalékot. A helyi szépkorúakat olyan élelmiszer-utalványokkal segítjük, amely csak a helyi vállalkozásoknál vátható be.
 • Helyi kisokost készítünk arról, hogy milyen árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeket lehet helyben kielégíteni. Hozzákezdtünk egy ilyen tájékoztató füzet előállításához, de e munka egyéb fontosabb feladatok miatt félbemaradt.
 • Az önkormányzat és intézményeinek beszerzéseinél, ha csak lehetséges, a helyi vállalkozásoktól való beszerzéseket, megbízásokat ösztönözzük. Mint ahogy fentebb is említettük, ez prioritás nálunk. Partnereinknek helyi művészektől származó ajándékot adunk.
 • Segítjük a falufejlesztési stratégiába illeszkedő lakossági vállalkozási kezdeményezéseket és a térségben évszázados hagyományokkal rendelkező tevékenységeket folytató gazdálkodókat (pl. borászok). A falufejlesztési stratégia még nem készült el, a járvány miatt csak 2020 őszén tudott megkezdődni a közösségi tervezés. Elkészültéig helyi beszerzéssel – és ennek népszerűsítésével – és kedvező iparűzési adóval tudjuk a helyi vállalkozásokat támogatni. 

Szociális és egészségügyi gondoskodás

 • A szociális igények felmérésével más önkormányzatoknál már sikeresen működő szociális térképet készítünk, amely segíti a szociális támogató tevékenységet.
  Pilisborosjenő szociális térképe elkészült, a képviselő-testület 2022. májusi ülésén elfogadta, a honlapon megismerhető. Ennek figyelembe vételével készül majd el szociális rendeletünk módosítása a közeljövőben.
 • Erősítjük a szociális támogatórendszert a faluban jelenleg is működő szakemberek és a közösség bevonásával annak érdekében, hogy a segítségre szorulók és a segítséget nyújtani szándékozók könnyen megtalálják egymást. A faluban rendszeresek az adománygyűjtések a 2097 Csoport Egyesületen keresztül. A Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezetének adományboltját és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot sikerült közös és különálló épületbe költöztetni, valamint utóbbit a hivatal szervezetébe integrálni. Elkészült a Családsegítő végleges helye a Polgármesteri Hivatal alsó szintjén. Ingyenes pszichológiai és jogsegélyszolgálat is elérhető a szolgálat ügyfelei számára. 
 • A szociális étkeztetés kiegészítéseként próbaidőre elindítjuk az idősek komatálja programot. Ezt a kezdeményezést még nem ösztönöztük – az ötlet nem önkormányzati eszköz, sokkal inkább civil kezdeményezés lehet.
 • Kiemelt figyelmet fordítunk a szociálisan rászoruló 14–18 éves korosztály és a segítségre szoruló, egyedül élő idősek jelenleg megoldatlan problémáira. A szociális térkép felmérés mellett ifjúsági kérdőívet készítettünk. A két kutatás eredményeire alapozva idén megújítjuk a szociális rendeletet és elkészítjük az ifjúsági stratégiát. Klubszobát biztosítunk a Nyugdíjas Klubnak és az Ifi Klubnak a Fő utca 30 alatti Faluházban.
 • Innovatív megoldásokkal segítjük a szükséges egészségügyi szakemberek (pl. védőnő, ápoló) és minőségi egészségügyi szolgáltatások és szűrőprogramok Pilisborosjenőre hozatalát. Az Egészségház szolgáltatását bővítettük második háziorvosi praxissal, és van már helyben államilag finanszírozott fogorvosi rendelés is. Hívjuk, és helyet adunk a magánrendelések számára is, így elérhető helyben új magánrendelésként a kardiológia, az ortopédia és az ultrahang-diagnosztika is. 2022 őszére/2023 tavaszára egészségnapot tervezünk, ahol különböző szűrőprogramok mellett előadásokkal, tanácsadással és programokkal szeretnénk népszerűsíteni az egészséges életmód fontosságát a lakosság körében.

A közösség építése – a járvány ezt a területet korlátozta a leginkább

 • Újratervezzük közösségi tereinket, illetve pótoljuk a hiányzókat. Átgondolt, jól működő tereket alakítunk ki a rendezvényekre, a szolgáltatásokra és az önkormányzat számára. A Faluház létrejöttével a falu közösségei, klubok és tanfolyamok kaptak termeket, szobákat, amelynek eredményeként egyidőben több program is tartható. A modern és új könyvtár is egyre több látogatót vonz. A felszabadult helynek köszönhetően új tereket hoztunk létre a hivatal épületében ügyfélfogadások és tárgyalások lebonyolítására. Padokat helyeztünk ki a falu több pontjára, és támogatjuk a közterületet szépítő civil akciókat, ennek eredményeképpen tudott létrejönni a Júlia lépcső is.
 • Támogatjuk a falu múltjából fakadó sváb tradíciók ápolását, hagyományaink újjáélesztését a közösség minél szélesebb körű bevonásával. Segítjük a Német Nemzetiségi Önkormányzat kultúraközvetítő munkáját. A Pilisborosjenői Hírmondóban állandó Sváb sarok van, ahová a nemzetiségi önkormányzat írhatja híreit. Anyagi támogatást nyújtottunk a Tájház felújítására beadott pályázathoz. Civil keretből támogatunk helytörténeti kutatást, illetve a sváb közösség programjait is.
 • Támogatjuk a pilisborosjenői borászok kulturális és borgasztronómiai rendezvényeinek megvalósulását, a PBJ–Üröm közös borvidék stratégiájának megalkotását és megvalósítását. 
  Miután a tájképvédelmi szempontból fontos szőlő megvédése továbbra is prioritásunk, a rendezvények és a stratégia megalkotását, megvalósítását is támogatni fogjuk. A ciklus első felében eddig erre nem került sor, a képviselőtestület nem kezdeményezte, ha a borosgazdák kezdeményezik, akkor segítjük, támogatjuk a folyamatot.
 • Segítjük a pilisborosjenői értékekre támaszkodó, hagyományteremtő céllal működő és alakuló közösségek munkáját, kulturális tevékenységét. A rendelkezésünkre álló minden eszközzel támogatjuk a helyi közösségek, egyesületek, formális és informális civil szervezetek működését, valamint új csoportok létrejöttét. A civil keretből támogatjuk működésüket, az önkormányzati lapban helyet adunk a bemutatkozásukra, és a lehetőségekhez mérten helyiséget biztosítunk számukra a Faluházban, illetve más önkormányzati épületben.
 • Segítjük és támogatjuk a faluban működő egyházi, vallási közösségek kultúraközvetítő munkáját és a közművelődési és művészeti intézményekkel való együttműködését. Támogatjuk a faluban élő, valamilyen művészettel hivatásszerűen foglalkozók megnyilvánulási lehetőségeit, tudásátadását, kiállítások, workshopok, táborok és egyéb programok megvalósítását. Az egyházak számára lehetőséget adunk a Pilisborosjenői Hírmondóban való megjelenésre (ezzel a római katolikus egyház él is), a művészek bemutatkozását az új könyvtárban biztosítjuk 2021 ősze óta. A fizikai tér kialakításán dolgoztunk a ciklus első felében, remélhetőleg még több, az ígért célokat szolgáló esemény várható. 
 • Megoldást keresünk, hogy az Idősek Klubja Üröm helyett Pilisborosjenőn működhessen rendszeres programokkal, szakemberekkel, előadásokkal. A – félidőre elkészült – szociális térkép kutatás eredményei alapján több helyi idős venné igénybe az Idősek Klubja szolgáltatásait, ha az helyben elérhető lenne. Következő lépésként megvizsgáljuk az Idősek Klubja (étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás) helyben való megszervezésének lehetőségét és az erre rendelkezésre álló fizikai tereket, helyiségeket. 
 • Önkormányzati munkánk során állandó bizottságot alakítunk a Külső-Bécsi úti és a malomdűlői településrészek lakóinak érdekképviseletére. Biztosítani kívánjuk a szolgáltatások és az információ könnyebb elérését a külső településrészen élők számára. 
  • Alakuláskor létrehoztuk a Külső-településrészek Bizottságát és a Pilisborosjenői Hírmondóban is rendszeren foglalkozunk az őket érintő kérdésekkel. 
  • A ciklus első felében elnyert sikeres pályázataink a külső településrészen élők évtizedek óta elmaradt infrastruktura fejlesztéseit igyekeznek pótolni: közlekedésbiztontsági, illetve felszíni vízelvezetési fejlesztésekre nyertünk állami támogatást. Ebből megújulnak a Bécsi úti buszmegálló építmények és a buszöblök, illetve létrejön két gyalogátkelő, és az átkelőket és a buszmegállókat összekötő biztonságos járda. 
  • Eldöntöttük, hogy a Kövesbérci út – Panoráma út sarkán a helyiek igényeit kiszolgáló közösségi teret, pihenőparkot hozunk létre. Ennek tervezése 2022-ben megkezdődött. 
  • A Tücsök utca felett két záportározót építünk, a Bécsi úti csatlakozásánál pedig a 10-es út menti vízelvezető árok és az út alatti áteresz rendbe rakását, kitisztítását végezzük el, hogy a kövesbérci oldalon lezúduló özönvízszerű csapadék átjusson a solymári oldalon lévő Aranyhegyi-patak befogadóba.
   Tartottunk a Tökmag Bölcsődével együttműködve egy augusztus 20-ai eseményt a Panoráma utcában, Malomdűlőn pedig egy főzőverseny volt a közösségépítés alapja. 
  • Rendszeresen kikérjük a helyiek véleményét problématérkép létrehozásához vagy éppen Tücsök utca forgalmi rendjének kérdésében. 
  • A hirdetőtáblák friss plakátokkal való ellátása még nem működik megbízhatóan, talán a most munkába állt közterület-felügyelő hosszú távra rendezkedik be és ezáltal ezeken a felületeken is naprakészen tájékozódhatnak a lakosok.
  • Karbantartjuk a Hegyalja út – Rozália-kápolna közötti földutat, amit többen használnak az ófalu megközelítésére.
  • Az évek óta bizonytalan sorsú gazdasági-kereskedelmi-szolgáltató övezet telkeinek benépesülését és infrastuktúra fejlesztését támogattuk a falunkban alakult, mára a legnagyobb magyar tulajdonú gyógyszeripari szereplővé lett MEDITOP Gyógyszeripari Kft. Téglagyári úti fejlesztési tervei kapcsán.
  • Támogatjuk, segítjük a Nemzeti Fejlesztési Programiroda projekt koordinátor munkáját a Pilisborosjenő fővárosi szennyvízhálózatra való csatlakozása uniós pályázat megvalósítását illetően, mely beköti a Téglagyári úti lakosokat a szennyvízhálózatba

Az ifjúság jelene és jövője 

 • Településünk sikeresen pályázott az Erzsébet Ifjúsági Alap Felhívás települési vagy térségi szintű ifjúsági stratégiai dokumentumok elkészítéséhez szakmai/módszertani tanácsadás igénybevételére c. pályázatán, amelynek részeként ifjúsági kérdőívet készítettünk. Következő lépésben ifjúsági stratégia dokumentum és cselekvési terv készül. 
 • A fiatalság valós igényeit kielégítő közösségi teret hozunk létre. Állandó helyiséget kapott az Ifi klub a Faluház egyik termében.  A kérdőíves felmérés eredményei alapján tovább szeretnénk fejleszteni a közösségi tereket a fiatalok igényei mentén. Két új pihenővel gazdagodott Pilisborosjenő környéke, amely nemcsak a turistáknak, hanem a helyi fiataloknak is fontos találkozóhely (A levendulásnál és a Kevélyhegyi út végén)
 • Felmérjük a több településen is sikeresen működő ifjúsági polgármesteri poszt helyi bevezetésének lehetőségeit. Erre eddig még nem került sor. 
 • Fejlesztjük a szabadtéri sportolás lehetőségeit. Segítjük a helyi sportegyesületeket a focipálya és környezete méltó fejlesztésében. A focipálya helyi önkéntesek segítségével, a helyi Pilisborosjenő USC-vel és a Magyar Labdarúgó Szövetség Pest Megyei szervezetének segítségével megújult, a környék rendezésére és további sportolási lehetőségek és vizesblokk kialakítására terveket készíttettünk, amelyek alapján több pályázati anyagot benyújtottunk. Jelenleg is forrásteremtés zajlik. A Pilisi Bioszféra Rezervátum keretében a Pilisi Parkerdő Zrt-vel és a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal kötött háromoldalú megállapodás magában foglalja a Pilis Bike és Pilis Ride útvonalak fejlesztését falunkban és határában. Kerékpárutat terveztettünk, hogy majd rácsatlakozhassunk a jövőben megvalósuló 10-es út melletti kerékpárútra.
 • Konzultációt kezdeményezünk a helyben maradni szándékozó fiatalok letelepedésének elősegítésére. Erre még nem került sor.
 • Segítjük a helyi fiatalok vállalkozóvá válását tudásmegosztással, képzéssel, tanácsadással, pályázatfigyeléssel, az önkormányzati helyiségek bérbeadásával. Tájékoztató programot szerveztünk az EU-ban elérhető pályázatok és programok megismerésére. További uniós lehetőségekkel kapcsolatos rendezvények várhatóak a ciklus második felében is. 

A falu jövője

 • Átlátható, ellenőrizhető és számon kérhető falugazdálkodást teremtünk. Folyamatos és nyilvános kapcsolatot tartunk a helyi vállalkozókkal, akikkel együtt alakítunk ki kedvező helyi gazdasági feltételeket. Minden szerződés megtalálható a honlapon, évente többször közérthetően publikálunk a költségvetésről a Hírmondóban, ha pedig valakinek konkrét kérdése van, személyesen is fordulhat hozzánk. 
 • A lakossági adókat világos, demokratikusan, közösen kitűzött célok elérése érdekében határozzuk meg, és átláthatóan költjük el. Közérthető módon tesszük közzé a költségvetést. Az igazságos, kiegyensúlyozott közteherviselés érdekében javítjuk az adóbeszedés hatékonyságát, és felülvizsgáljuk az adómentességeket. 2022-ben először konkrét összeget különítettünk el a lakossági ötletek támogatására. Nagyon erős Adócsoport alakult, így is két évbe került, hogy elmondhassuk, az önkormányzat minden településrészen felülvizsgálta az adófizetést, hiszen ebből tartjuk fenn a falu működését. Százával kellett régi ügyeket kibogozni, mire elmondhattuk, hogy közel teljes a közteherviselés.
 • Megkeressük annak lehetőségét, hogy a település bevételeit elsősorban a gazdasági övezetek adójából, pályázati forrásokból, és a szelíd turizmusban rejlő lehetőségek kihasználásából biztosítsuk. Pilisborosjenőn a pályázati pénzekből való falufejlesztés milliárdos nagyságrendű. Lobbitevékenységünknek is köszönhetően olyan nagy volumenű projektek is megkezdődhetnek, mint a 10-es út menti gyalogátkelőt, járdát, új buszvárókat hozó közlekedésbiztonsági fejlesztések, a Fő út alatti eternitcső cseréje és a Fő út felújítása vagy hogy egyszerűbb műszaki megoldással valósulhat meg a fővárosi csatornahálózatra való csatlakozás.
 • Megvizsgáljuk a falugondnokság működtetésére látott hazai jó példák helyi alkalmazhatóságát. Jelenleg az eszközparkot próbáljuk feltölteni és biztosítani az elégséges humán erőforrást. Kisteherautót, többfunkciós traktort szereztünk be – elsősorban anyagmozgatásra, a nem szilárd burkolatú utak konszolidálására. Sikerült többféle jogosítvánnyal rendelkező munkatársat is találni hozzájuk. Antonovits Bence tanácsnokunk is erősíti a csapatot, sokrétű ismereteit kiegészítette faápoló tanfolyammal is.
 • Önkormányzatként aktívan segíteni fogjuk az évek óta perekkel, vitákkal terhelt fejlesztési területek ügyeinek rendezését. Mostanra sikeresen le tudtuk zárni a Budai Téglával zajló pereket, míg a 027-es területek fejlesztőivel egy, a korábbinál jelentősen kedvezőbb szerződésben sikerült megállapodnunk. Sok energiát fordítottunk már a lazareth-i terület közművesítésének befejezésére, az ügyek rendezésére, de itt még csak az út felénél járunk, rengeteg munka van hátra. A Téglagyári út lejegyzését megkezdtük, hogy lehetőség legyen a forgalomszabályozásra és más fejlesztésekre. A MEDITOP Gyógyszeripari Kft. Téglagyári úti fejlesztéseit támogattuk.
 • Túllépünk a jelenlegi településgazdálkodást uraló, ingatlan hajtotta, önös érdekekkel átszőtt, átláthatatlan gyakorlaton. A települést övező fejlesztési területeket átgondoltan, átlátható terv alapján, valóban a falu javát szolgáló módon hasznosítjuk. A ciklus első felében a már évek-évtizedek óta megkötött településrendezési szerződések felülvizsgálata, illetve ahol volt rá mód, újratárgyalása, módosítása volt a fókuszban. Nem kötöttünk senkivel teljesen új, lakóövezeti használatot lehetővé tevő településrendezési szerződést, illetve nem kezdeményeztünk új belterületbe vonást.  
 • Hosszú, közép és rövid távú koncepciót dolgozunk ki falunk számára a helyi közösséggel együtt, mert csak ez képes ellensúlyozni a Budapest és az ingatlan befektetők által ránk erőltetett terveket. A településfejlesztési koncepció közösségi tervezése a járvány miatt később, 2021 őszén tudott elindulni. A négy közösségi tervezési alkalom  alapján elkészült az első munkaközi anyag, a partnerségi konzultáció is megtörtént. Ezek átnézése után a koncepció a képviselő testület elé kerül elfogadásra.
 • A területeket érintő fejlesztési ötleteket az érintettekkel egyeztetve alakítjuk ki. Az első időszakban erre jó példa volt az ipartelepi átkötőút sorsának egyeztetése, ahol írásbeli véleményeket is bekértünk, illetve személyes fórumot is szerveztünk, és a beérkezett véleményeket is meghallgatva döntöttünk úgy, hogy az átkötőút megvalósítását nem támogatjuk.
 • Elősegítjük mezőgazdasági területeink sokszínű használatát. Szolgálják a földek a nagyüzemi gazdálkodás helyett a helyi gazdálkodási ötleteket! Területet biztosítunk konyhakerteknek, fóliasátraknak önkormányzati területen és helyi lakosnak adtunk a Várvölgyi földünkön használati jogot mezőgazdasági művelésre. A  Legszebb konyhakert pályázatot is meghirdettük. A villámárvizek kapcsán a művelési mód megváltoztatását kértük a helyi mezőgazdasági földek művelőitől. 
 • Új alapokra helyezzük a kapcsolatot a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal és a Pilisi Parkerdővel. Stratégiát dolgozunk ki a Vár-völgy és a falut ölelő természet védelmére. Kezdeményezzük a falu körüli erdők folyamatos erdőborítottságot jelentő örökerdővé minősítését. Háromoldalú megállapodás jött létre a DINPI-vel és a PPZRT-vel, melyek vállalásokat tartalmaznak. A megállapodás szerint a Pilisi Parkerdő Pilisborosjenő lakóövezetének határában 25 hektár, cser és kocsánytalan tölgy főfafajú, kísérleti örökerdőt hoz létre, amelyben az erdő társadalmi szerepe, a klímaváltozás lassítása és a biológiai sokféleség megőrzése szempontjából is fontos kísérleteket, kutatást, beavatkozásokat végez. A Pilisi Parkerdő ezen túl a falu környéki erdőrészleten nemcsak átütemezi, lassítja az erdőgazdálkodás során tervezett fakitermelést, hanem annak széleit a tájképi szempontok figyelembevételével, organikusan alakítja ki.
 • A településen keresztül folyó patak egyes szakaszait mindenki számára hozzáférhető, parkosított területként rehabilitáljuk, hogy patakunk a falu ékességévé váljon. Kivizsgáljuk a Határréti-patak szennyezését, és megtisztítjuk vizét. 2022-től van a falunak új tanácsnoka, Antonovits Bence, aki kék és zöld ügyeinkért felelős. Tavaly vízmegtartó jó gyakorlatokkal ismerkedett Püspökszilágyon a LIFE-MICACC projekt keretein belül, melyhez mi is csatlakozni kívánunk. A patak vízminőségének vizsgálatát 2022-től évente több alkalommal elvégeztetjük. 
 • Folytatjuk faültető tevékenységünket, növeljük a zöldterületek arányát, területet jelölünk ki a Fatestvér program pilisborosjenői elindítására. Segítjük, támogatjuk azokat a lakossági kezdeményezéseket, csoportokat, amelyek valamely zöldterület gondozására, rendbetételére irányulnak. A ciklus első részében erre még csak korlátozott energiánk volt, ahogy sikerül megoldani sorra a problémás ügyeket, egyre több energiát, időt tudunk erre a témára fordítani. Folyamatosan támogatjuk a civil kezdeményezéseket (fasor gondozás levendulásnál, Mózer árok rendbetétele, Júlia lépcső, hulladékgyűjtő akciók), a közösségi költségvetés keretében lakossági kezdeményezésekre külön keretet különítettünk el. Megalkottuk a fás szárú növények védelmében a rendeletet, ennek keretében is fásítunk közterületen. Figyeljük a lehetőségeket fák beszerzésére, így jutottunk gyümölcsfákhoz is, melyből jutott az iskolának és az óvodának is.

Oktatási intézményeink

 • Bölcsődét nyitunk Pilisborosjenőn, hogy minden olyan kisgyermeknek legyen lehetősége jó helyi közösségben fejlődni, ahol a szülőnek vissza kell térnie a munkahelyére. Addig pedig támogatjuk a kisgyermekek magánbölcsődébe járásának költségeit és a rendszeres, helyi Baba-Mama Klubot. A bölcsőde idén megépül és használatba is fogjuk tudni venni, sikerült az eredeti tervekhez képest korszerűbb és könnyebben bővíthető intézményre pénzt nyernünk. A Baba-Mama Klub helyiségének kialakítását és működését támogattuk a Faluházban, magánbölcsődébe járó gyermekeket (családjukat) szükség esetén kérésre anyagilag támogatjuk.
 • Megvizsgáljuk a bölcsődei főzőkonyha nyitásának lehetőségét olyan módon, hogy az majd az óvoda ellátását is biztosítani tudja. Miután a bölcsődei étkezés biztosítása körülményesebb, mint az óvodáé vagy az iskoláé, ezért e terv helyett az óvodai főzőkonyha bővítésére és korszerűsítésére pályáztunk és nyertünk támogatást. Megvalósítása: 2022-2023. 
 • Felmérjük a várhatóan szükséges óvodai férőhelyek számát, melynek függvényében támogatjuk a bővítést. Bővítjük a karbantartói kapacitást, segítjük német nemzetiségi óvodapedagógus felvételét. Pótoljuk a hiányzó berendezéseket. Már 2021 nyarán elkészültek az óvodabővítéshez szükséges tervek, remélve, hogy lesz pályázat, ahol benyújthatjuk. Az engedélyes tervek megléte komoly plusz pontokat ért a bírálatnál. Annak érdekében, hogy ne kelljen tornaszobában elhelyezni egy csoportot sem, a csoportok létszáma is csökkenhessen, és mindenki szabályosan és jogszerűen bent aludhasson az óvodában, három csoportszobás bővítésre, az alvó galéria wc-s folyosóval való összekötésére,és a fenti óvodában egy udvari wc építésére pályáztunk, valamint az óvodai főzőkonyha modernizálására és kapacitásának bővítésére. Pályázatunk támogatást kapott, megvalósítása: 2022-2023. Fejlesztő pedagógus kapacitások bővítését támogatjuk. 
 • Támogatjuk az iskola vezetőségét, hogy végre megépüljön a tornaterem. Az iskolai célokkal összhangban fejlesztjük az iskola környezetét, beleértve annak megközelíthetőségét, a közlekedésbiztonságot, a közvilágítást, az épített közterületek és közösségi terek, a természeti környezet állapotát. A tornaterem idén elkészül és használatba vehető lesz. Az épület előtt új járdát alakítottunk ki és az örökké elduguló csatornát is megújítottuk tavaly nyáron. Az építés időszakára parkolót béreltünk a szomszéd cégektől a szülők és tanárok számára. Hozzánk eljutó pályázati lehetőségekről tájékoztatjuk a suli vezetőségét. 
 • Támogatjuk az iskolát és vezetőségét azon fejlesztési terveik megvalósításában, melyek nemcsak a gyerek tárgyi tudásának javítását célozzák, hanem a közösségben való tanulás és munka tapasztalatait is erősítik (pl. iskolakert stb.) 15 gyümölcsfát juttatunk az iskolakert számára – a református egyház jóvoltából. Támogattuk a helyi Waldorf iskola elindulását hely biztosításával, kedvezményes bérleti konstrukció kidolgozásával.
  Új, internetes ebédrendelési és fizetési lehetőséget teremtettünk, hogy minden család otthon előre lássa a következő hónap várható étrendjét. Két közétkeztetővel is próbáltuk javítani az iskolai menza minőségét. Az iskola alapítványának pályázatait rendszeresen támogatjuk a civil keretből.

Köszönjük, hogy elolvasta (ön)értékelésünket!

Folytatjuk 2022. június 15-ig a még hátralévő fejezetekkel.