A Temető utca forgalomba helyezése mind a mai napig nem történt meg, mert az előző vezetés úgy burkolta le az utat, hogy az árkos vízelvezetés nem csatlakozik be sehova, a temető előtti területet árasztja el. Az útburkolat pályázati pénzből készült el, de az elszámolás még nem történt meg, ezért 85 millió Forint visszafizetése fenyegeti a települést, amennyiben nem történik meg a vízelvezetés. 

A jelenlegi vezetés ezért kivitelezőt keresett meg és 2021. március 25-én került sor a munkaterület átadására, melyen részt vettek az önkormányzat részéről dr. Horti István jegyző, Komlós Tibor alpolgármester, valamint a kivitelező képviselője. Átbeszélték a szükséges munkálatokat, vagyis a Temető utca vízelvezetését, a Kőfuvaros utcai árok valamint a korábban épült vízelvezető rendszer tisztítását, felújítását és a környezet rendezését.