Időnként visszajutnak hozzánk olyan nem megalapozott, nem ellenőrzött, valótlan állítások tevékenységünk kapcsán, melyek a Facebookon vagy az utcán terjednek. Pár példa az utóbbi hetek terméséből:

 • HAMIS hír: “Úgy mondtunk vissza a bölcsődeépítésre kapott 2018-as pályázati támogatást, hogy nem tudjuk, hogy megnyertük-e az általunk igényelt még nagyobb összeget.”
  Tény:  nem mondtuk vissza a korábban megnyert pályázatot. A többlet költségigényre keressük a forrásokat, pályázunk..
 • HAMIS hír: több százmillió pályázati forrás helyett csak 35 milliót kaptunk vis major támogatásként.”
  Tény: A Tücsök utca megújítására 2020. augusztusában 55.462.185 Ft vis maior támogatási igénnyel éltünk (lásd részletesen: 92/2020 (VIII.26) képviselő testületi határozat), majd belügyminiszteri döntésre 2020. decemberében kaptunk  35.616.000 Ft + 10% önrész vis maior támogatást. 
 • HAMIS hír: “45 millió forintba került a buszöböl és a zebra.”
  Tény: Ennél lényegesen kevesebb költséggel járt, de a következő utáni, azaz a májusi Pilisborosjenői Hírmondóba készítünk róla egy részletes beszámolót. 
 • HAMIS hír: “Az önkormányzat játszik a költségvetés számaival.”
  Tény: Ez áll a legtávolabb tőlünk. A határidő előtt feltett teljes költségvetésben egy sasszemű helyi lakos talált egy elírást (nem volt egyeztetve a mértékegység az egyik melléklet végén), és az így újra feltett költségvetés rendelet melléklete lemaradt. Ezt rövid időn belül pótoltuk. 
 • HAMIS hír: Új alpolgármestert nevezett ki a polgármester egyik éjjel, titkosan. 
 • Tény: Sem a képviselő testületben, sem a hivatalban nincsen változás. Komlós Tibor a falu alpolgármestere, munkája nélkülözhetetlen: a Falugondnokság tevékenységét irányítja, műszaki ügyekben kihagyhatatlan ember mind tervezésnél, mind kivitelezéseknél. 

Elég fáradtságos ezek cáfolata, az erre szánt idő helyett energiánkat forrásteremtésre, a falu gondjainak orvoslására, peres ügyek rendezésére, falu számára előnyös megállapodások megkötésére is fordíthatnánk.


A valótlan állításokat tartalmazó írások időnként belecsúsznak a rágalmazás, becsületsértés kategóriájába is, ami mellett eddig elmentünk szó nélkül… Szeretnénk megkérni a Falubelieket, hogy hiteles forrásokból tájékozódjanak (ezek a pilisborosjeno.hu és a Pilisborosjenői Hírmondó újság). Amennyiben ezeket tanulmányozva sem látnak tisztán, keressenek minket mailben, telefonon, fogadóórán és az évi három közmeghallgatáson.