Tisztelt Szülők, tisztelt Szülői MunkaKözösség, tisztelt Érdeklődők!

A napokban több kérést, kérdést is érkezett a hivatalban óvodai témákban, melyek kapcsán az alábbiakat szeretném megosztani Önökkel:

1. Hiányzó csoportszoba okozta helyzet, helyhiány kapcsán:

Tisztában vagyunk vele, hogy tulajdonképpen  több gyermek jár az óvodába, mint amennyi kényelmesen elférne (de még a törvényességi korláton belül): egyrészt egy csoportnak a Fő utcai épület tornaszobája lett ideiglenesen a csoportszobája; másrészt a legtöbb csoportnak 4-5 gyermekkel magasabb a létszáma, mint amennyinek kényelmesen, szabályosan, az eredeti tervnek megfelelően jut hely az alvógalérián. A 4-5 fő plusz gyerek csoportonként újabb csoportot adna ki, ebből adódik az a helyzetértékelés, miszerint két csoportnyival több gyermek jár most az óvodába, mint amennyi kényelmesen elfér. Ezt a helyzetet jelentős részben a falu környéki fejlesztési területek beépülése okozza és fokozza.

Észlelve a problémát, még tavaly megterveztettük az óvoda három csoportszobás bővítését, készen állnak az építési engedélyes kiviteli tervek, aminek megvalósítására a napokban kiírt TOP Plusz Gyermekneveléssel kapcsolatos humán infrastruktúra fejlesztése pályázaton indulni kívánunk. Év elején a Magyar Falu Programban is pályáztunk már az építési engedéllyel rendelkező terv ütemezett megvalósítású változatára, egy csoportszoba megépítésére, de sajnos erre nem nyertünk támogatást. Ahogy pályáztunk/pályázunk az óvodai közétkeztetés fejlesztésére és udvari wc kialakítására is.

Az óvoda melletti telken a bölcsőde kivitelezése halad, a nyílászárók beépítése után már bent és kint is tud haladni a kivitelező, akikkel a plusz pénzügyi források (győztes VEKOP pályázati támogatás) és a kapcsolódó plusz munkálatok miatt módosítanunk, hosszabbítanunk kellett a kivitelezésről szóló szerződést. E szerint legkésőbb 2022. áprilisban kész lesz az épület, ám az ELMŰ az elektromos áram biztosítását csak hónapok múlva tudja biztosítani. A bölcsődében a hivatalos használatba vételi engedély birtokában lehet gyermekekkel kapcsolatos tevékenységet jogszerűen végezni, aminek az elektromos áram megléte is feltétele – jelenleg időben ez tűnik az építkezés legszűkebb keresztmetszetének. Amint ez megvan, utána vehetik csak birtokba az épületet a gyermekek.

Fentiek alapján a 2022. januári költözésre nincs esély. Amint változik érdemben a helyzet, informálni fogjuk Önöket.

Addig is a polgármesteri hivatal nagytermében tudjuk biztosítani a gyerekeknek a tornázási lehetőséget.

Amennyiben új csoportszobák építésére nem nyer falunk külső forrást, úgy más ideiglenes megoldást keresünk. Akár mobil tornaszobát is el tudunk képzelni, a kültéri sportolási lehetőségek is fejleszthetők.

2. Óvoda működésével kapcsolatos szülői panasz kapcsán

Az óvoda működése kapcsán érkezett szülői panasz, melynek alapján dr. Horti István jegyző törvényességi vizsgálatot rendelt el. Ennek része az érintettek, illetve az óvodavezető meghallgatása is. Amint ez a vizsgálat lezárul, az érintetteket közvetlenül informálni fogjuk, annak lezárultáig türelmüket kérem, de addig azonban ezzel kapcsolatban új információt nem tudok mondani. A meglapozott döntés időigényes, ezért a konkrét eset kapcsán érintett gyermeket – jegyzői kérésre – kértük, hogy másik csoportba helyezzék át, ami meg is történt.

Nem közvetlenül kapcsolódik ide, de valamennyire mégis: a Humán Bizottság tagjai arról tájékoztattak, hogy a törvényességi vizsgálatot követően az óvodával kapcsolatos szülői elégedettségi felmérést készítenek, hogy mindenkinek legyen lehetősége az óvoda kapcsán tapasztalatait, véleményét megosztani a hivatallal, a képviselő testülettel.

Megköszönöm, hogy bármilyen probléma, konfliktus merül fel az óvodában, először az óvónőkkel, majd ha nem sikerül, akkor az óvodavezető asszonnyal tisztázzák. Természetesen fordulhatnak a hivatalhoz is, amely valószínűleg a hosszabb út, mert a Jegyzőnek minden információ beszerzése, leellenőrzése és az érintettek meghallgatása, majd ezek szintetizálása minden egyéb kötelező elvégzendő mellett időigényes feladat.

3. A tervezett katolikus óvoda építése kapcsán

Wilheim Péter plébános úrtól azt a tájékoztatást kaptam, hogy az Iskola utca 2 szám alá tervezett katolikus óvoda építésének terveit bizonytalan időre elhalasztották. Ennek oka az is, hogy mind Pilisborosjenőn, mind Ürömön templomfelújítások vannak folyamatban, mely az emberi és pénzügyi erőforrásokat, kapacitásokat leköti.

Köszönöm megkeresésüket, megértésüket!

Tisztelettel,

Tömöri Balázs