Pilisborosjenő Község Önkormányzata
pályázatot ír ki: közszolgáltatás végzésére Pilisborosjenő település közigazgatási területén a nem
közművei összegyűjtött háztartási szennyvíz a közszolgáltatásba bevont háztartások esetében évente
legalább 1 alkalommal történő begyűjtésére és ártalmatlanító telepre elszállítására

0406Palyazati_felh_nem_kozmuvel_haztartási_szennnyv_begyujteser