Mivel az ürömi Szent György Vértanú templom felújítása megkezdődött, és előreláthatóan 2022 szeptemberéig tartani fog, ezért a pilisborosjenői templom látja vendégül az ürömi híveket. Remek alkalom megismerkedni egymással! Az adventi és karácsonyi időszak miserendje így alakul:

Adventben: november 29. és december 23. között hajnali roráték lesznek, hétvégéken pedig szombaton 18 órakor, vasárnap pedig 9-kor és fél 11-kor lesznek misék. Karácsonykor: december 24-én két “éjféli” mise is lesz 22 és 24 órakor. Év végi hálaadó szentmise 31-én lesz, pontos időpontja még nem végleges, januárban 1-jén pedig 9-kor és fél 11-kor lesznek misék. A járvány erősödése miatt sajnos most vasárnaptól a következő rendelkezések lépnek életbe Egyházmegyénkben:

Az állami előírások szigorodására, valamint számos paptestvér és hívő kérésére tekintettel Főegyházmegyénkben 2021. november 7-től az alábbi rendelkezések lépnek életbe:

  1. A szenteltvíztartókat kiürítjük, a bejáratoknál helyezünk ki kézfertőtlenítőket.
  2. A szentmisében és más liturgikus cselekmények során mellőzzük a kézfogásokat.
  3. Templomainkban és zárt helyiségekben tartott rendezvényeken használjunk maszkot!
  4. Áldoztatáskor minden áldoztatónak maszkot kell viselnie és áldoztatás előtt fertőtlenítenie kell a kezét; az áldoztatás csak kézbe történhet.

Imádkozzunk, hogy a beoltottak számának növekedésével a járvány veszélye végre elmúljon hazánkban!

Továbbra is szeretettel várunk közös találkozásra az Úrral.

Wilheim Péter plébános

 

A rorate vagy roráté az a hajnali mise, amit advent első vasárnapjától karácsony első napjáig minden nap még napfelkelte előtt, reggel 6 órakor tartanak.

A szentmise Szűz Mária tiszteletére és a Jézus eljövetele utáni vágy kifejezésére szolgál. A rorate abban különbözik a szokványos miséktől, hogy az elején nincs világítás, csak az oltáron álló gyertyák adnak némi fényt.

A rorate név a mise kezdő énekének első szavából származik, ami a latin rorare (=harmatozik) szó felszólító alakja:

„Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum”

 azaz magyarul:

„Harmatozzatok, egek, onnan a magasból, s a felhők hozzák az Igazat!”

 

Juhász Gyula: Rorate

A kéklő félhomályban

Az örökmécs ragyog,

Mosolygón álmodoznak

A barokk angyalok.

A gyertyák rendre gyúlnak,

A minisztráns gyerek,

Mint bárány a mezőben

Csenget. Az árny dereng.

Hideg kövön anyókák

Térdelnek. Ifju pap

Magasba fölmutatja

Szelíden az Urat.

Derűs hit tűnt malasztját

Könnyezve keresem.

Ó gyönyörű gyerekség,

Ó boldog Betlehem!