2023 év vége nagy megkönnyebbülést hozott falunk számára: a Pest Vármegyei Kormányhivatal Közlekedési Hatósága fennmaradási és továbbépítési engedélyt adott az Ezüsthegyi utcára. Ezzel a megoldás irányába fordult egyik legnehezebb örökségünk. Ahhoz, hogy a teljes történetet átlássuk, megértsük, ennek jelentőségét, és azt, hogy miért állt kint a behajtani tilos tábla évekig az utca végén, egészen az előző évtized elejére kell visszaugranunk az időben. 

A hazai önkormányzatok 2002–2008 között felhalmozott adósságállományának teljes mértékű állami konszolidációjára 2011 és 2014 között került sor. Ezzel a lépéssel a Kormány átvállalta az eladósodott települések adósságát. Mintegy jutalmazva a szigorú pénzügyi fegyelmet tartó településeket, 2015-ben és 2016-ban a helyi önkormányzatokért felelős miniszter pályázatot hirdetett az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására. Erre a pályázatra azok az önkormányzatok váltak jogosulttá, akik nem adósodtak el a korábbi években. Pilisborosjenő sikeresen pályázott mindkét kiírásra, 2015-ben 81.300.853 Ft, 2016-ban 142.699.147 Ft támogatásban részesült. 

A 2015-ös pályázatból térköves burkolatot kapott az Ezüsthegyi utca alsó, 150 méter hosszú szakasza, a Patak utca, a Rózsa utca és az Erdő utca egy-egy szakasza. Megtörtént továbbá a polgármesteri hivatal elektromos áram- és internethálózatának fejlesztése, nyílászáróinak cseréje, illetve ez az összeg fedezte az új településrendezési tervet.

A 2016-os pályázatból készült el az Ezüsthegyi utca felső, 694,61 méter hosszú szakaszának, a Temető utcának és a Búza utcának a térköves burkolata, továbbá ebből a keretből épült meg a Bajcsy-Zsilinszky, a Bem, a Mária és az Olga utcák járdája és csapadékvíz elvezetése. 

2019. október 28-án, mindössze 15 nappal az új testület megválasztása után – miközben az átadás-átvételkor kapott sok ezer oldalnyi anyag átnézése és a hiányok feltárása kötötte le figyelmünket, felszólítás érkezett a Magyar Államkincstártól az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására kapcsán. Az Igazgatóság a 2015-ös pályázatból megépült Ezüsthegyi utca alsó 150 méter hosszú szakaszának esetében 2019 év végéig kérte az út forgalomba helyezési engedélyét, ellenkező esetben a teljes támogatási összeg visszafizetését helyezte kilátásba. A 2016. évi támogatás elszámolásának felülvizsgálata során jogtalan felhasználás miatt 116.684.851 Ft visszafizetését állapította meg. Ennek oka, hogy az önkormányzat a számlák nagy részét nem csatolta az elszámoláshoz. A felülvizsgálat során megállapított visszafizetési összeg mellett a fennmaradó 26.014.296 Ft összeg esetében – melyből a Temető utca térkövezése valósult meg – szintén használatbavételi engedély megküldését kérte az Igazgatóság.

Ebből a levélből tudtuk meg azt is, hogy a 2015-ös pályázatból az igazgatóság már korábban visszafizettetett 1.010.000 Ft-ot.  

A felszólítást követően rossz előérzettel fogtunk az iratok kereséséhez, ugyanis már a választásokat megelőzően, miután az előző önkormányzat jogszabályi kötelezettség ellenére semmiféle dokumentációt nem tett elérhetővé, a 2097 Csoport Egyesület közérdekű adatigénylést indított az útépítési ajánlatok és szerződések megismerése érdekében, illetve fogadóóráján kerestük meg polgármester urat, hogy a tervekbe betekinthessünk.

Az Ezüsthegyi út felső szakaszának építéséről szóló szerződés esetén már az árajánlatok is gyanúsak. Annak ellenére, hogy az ajánlattétel tartalmazza, a kivitelezésben már hiába keressük az árokrendezést. Vízelvezetésről annak ellenére nem gondoskodtak, hogy ismert tény, hogy maga az utca kulcsfontosságú vízelvezető funkcióval bír. Az adatbetekintés során kérésünkre egy 2012-es tervet mutatott be az iratokat átadó Markó Gábor – akinek akkor semmilyen tisztsége nem volt sem az önkormányzatban, sem a hivatalban, ellenben hol, mint a kivitelezést végző cég képviselője nyilatkozott, hol mint a műszaki ellenőrzést végző személy tűnt fel. A terv és a megvalósulás közti különbség drámai. A terv tartalmazza a vízelvezetést, a járdát, a kocsibeállókat, ráadásul ott még aszfaltozott burkolásról van szó. Az is kiderült, hogy a kivitelező Gold Partner Komplett Út Kft. NAV-végrehajtás alatt áll, és egy olyan rendszer része, amelyben tömegesen vannak felszámolás alatti vagy kényszertörlés alatt álló cégek. Ezenfelül a cégvezető évekre el van tiltva a cégvezetéstől. 

Az iratok keresése mellett haladéktalanul felvettük a kapcsolatot mind az Államkincstár, mind a Kormányhivatal illetékeseivel, illetve megkezdődött a problémás útépítésekben részt vevő szereplők felkeresése. És ezzel csak egyre kuszábbá vált a történet. Hamar kiderült, hogy az Államkincstár által kért dokumentumok, számlák, megvalósulási tervek nem léteznek. Kiderült az is, hogy a szükséges engedélyeket és hozzájárulásokat az előző vezetés nem szerezte be az építések megkezdéséhez. A vállalkozók kötelességüket elmulasztva egyetlen szerződéssel kapcsolatban sem vezettek építési naplót. A határidőcsúszások ellenére az önkormányzat nem érvényesítette kötbérigényét, ezzel milliós összegről mondott le. A szerződésben kikötött teljesítési és jóteljesítési biztosítékot, biztosításokat a vállalkozó nem adta át az önkormányzat részére, ami ennek ellenére a teljes vállalkozási díjat kifizette. Az önkormányzat annak ellenére kiadta a teljesítési igazolást a vállalkozónak, hogy a vállalkozó nem készített a szerződésekhez megvalósulási dokumentációt, és nem teljesítette a szerződésben foglalt egyéb adminisztratív kötelezettségeit. Az önkormányzat tényleges műszaki ellenőrzés nélkül “vette át” – szabályos átadás-átvételi eljárás nélkül – az utakat, a jótállási időszakban egyetlen helyszíni bejárást sem tartottak, legalábbis ennek dokumentációja nem található. A műszaki ellenőr azért kapott megbízási díjat, hogy a kivitelező cég által végzett munkákra a teljesítési igazolásokat vakon aláírja. Ezt a műszaki ellenőr maga is elismerte, állítása szerint nem járt a faluban a munkálatok alatt, nem látta a készülő utakat.

Mivel mindkét pályázat esetén a pénzek felhasználási határideje 2018. december 31-e, a szakmai és pénzügyi elszámolás benyújtásának határideje 2019. február 28-a volt, egyértelművé vált, hogy a 2019-ben ebből a pénzből épített Ezüsthegyi utca elszámolása aggályos lesz. Az előző faluvezetés és a hatóságok közti levelezés átnézése során kiderült, hogy a hivatal nem létező dokumentumok megküldésének ígérgetésével, illetve a felszólítások figyelmen kívül hagyásával “kezelte” a helyzetet. Hét hónapnyi, szakértők és az érintett együttműködő szereplők bevonásával zajló tényfeltáró munkával sikerült a teljes történetet rekonstruálni, annak minden fellelhető dokumentumát beszerezni, melynek végén 2020 májusában az észlelt törvénysértések alapján kötelezettségének eleget téve Tömöri Balázs polgármester az önkormányzat képviseletében ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés, vagy hanyag kezelés, és esetleg más bűncselekmények, így csalás, gazdasági csalás, költségvetési csalás, közokirat-hamisítás, okirattal visszaélés, hamis magánokirat felhasználása és hatóság félrevezetése miatt büntető feljelentést tett. Az ügyben jelenleg is folyik a nyomozás. 

Mindezzel párhuzamosan hozzáfogtunk a hiányzó átadás-átvételek lebonyolításához, a kiviteli tervek elkészíttetéséhez, az elmaradt garanciális bejárások lefolytatásához és a garanciaérvényesítésekhez.

Az Ezüsthegyi út felső szakaszát helyszínbejárás során a hatóság annyira rossz minőségűnek ítélte, hogy nem adta ki rá a forgalombahelyezési engedélyt, egyúttal kötelezte az önkormányzatot az utca vízelvezetésének rendezésére. Ebben a helyzetben arról kellett döntenie az önkormányzatnak, hogy visszabontja a teljes útburkolatot, és az Ezüsthegyi utcát földúttá alakítja vissza, vagy mindent megtesz az egyes szakaszokon aggályos minőségű, ám a földútnál még mindig jobban járható út megmentéséért. Utóbbi mellett döntöttünk. A rövid határidő miatt a már meglévő vizes terveket aktualizáltattuk az azokat készítő UK Generál Kft.-vel, így elindulhatott fennmaradási engedély iránti eljárás, mely időközben fennmaradási és továbbépítési engedéllyé változott. A Temető utca megvalósítási tervének elkészítésével párhuzamosan a Térkő-Gép Kft. elvégezte az utca garanciális javítási munkáit. Helyszíni bejárást követően a hatóság jelezte, hogy a forgalomba helyezési engedély megadásához rendezni kell az utca vízelvezetését, ugyanis az út megépülése után a víz nem jutott el a befogadóig. Az önkormányzat 2021-ben megépíttette a hiányzó vízelvezetést és 2021 végére megkaptuk a Temető utca forgalombahelyezési engedélyét, ezzel elhárult a 2016-os pályázatból esedékes 26.014.296 Ft visszafizetési kötelezettség.

A 116.684.851 Ft visszafizetésétől azonban a Magyar Államkincstár nem tudott eltekinteni, annyi szabálytalanságot tárt fel a pénzfelhasználással kapcsolatban. 2020 tavaszán inkasszálta is az önkormányzat számláját, amivel a bölcsődeépítésre nyert pályázati támogatás összegét foglalta le, emiatt annak a pályázatnak az elszámolása került veszélybe. Csodával határos módon, sok megértő és támogató döntéshozó segítségével sikerült a tavasszal inkasszált pénzt visszakapnia falunknak. De az ügy nem oldódott meg.

Méltányossági kérelemmel fordultunk a Kormányhoz, amely – látva a felelős keresésére irányuló önkormányzati lépéseket – 2020 júliusában a 1397/2020 (VII.14) számú határozatával kiemelt, egyedi támogatásban részesítette méltányossági kérelmünket. 116,7 millió forint támogatást ítélt falunk javára, fedezve ezzel a visszafizetendő összeget. A megítélt támogatás mindössze percekig volt az önkormányzat számláján, az Államkincstár azonnal inkasszálta az összeget. A kilenc hónapnyi megfeszített munka eredményeként azonban a támogatásnak köszönhetően nem váltunk fizetésképtelenné. 

A kormányhivatal az első perctől jelezte, hogy csak abban az esetben lehet szó a fennmaradási engedély kiadásáról, ha megépül az utca vízelvezetése. Százmillió forintos nagyságrendről lévén szó egyértelmű volt, hogy erre saját forrásból a falunak nem lesz lehetősége, így megindult a forráskeresés. Pályáztunk, és 299,97 millió forintot nyertünk a TOP Plusz élhető települések c. kiíráson. A pályázat lehetőséget adott arra, hogy nem csak az Ezüsthegyi utcától egészen a Borosjenői-patakig vezető övárokrendszert, de a Tücsök utca vízelvezetését is megterveztessük és megvalósítsuk. A pályázat keretében 2023 végére elkészült a teljes településre vonatkozó Integrált Települési Vízgazdálkodási Terv (ITVT) és az ehhez illeszkedő, új, korszerű, a vízmegtartást szem előtt tartó vízelvezetési terv mindkét nyomvonalra.

Az Ezüsthegyi utcára 2023 decemberében kiadott fennmaradási és továbbépítési engedéllyel tehát elhárult az utca visszabontási kötelezésének veszélye, és lehetőség nyílt arra, hogy az út a vízelvezetés kiépítése után véglegesen forgalomba helyezhetővé váljon. A munkálatok várhatóan 2024 második félévében kezdődnek és 2025 második félévéig tartanak. A projekt keretében közel két kilométernyi új árok és mintegy 800 köbméternyi víztározó kapacitás jön létre. A Szent Donát utcában és a Lazareten esőkertek gyűjtik és tárolják a vizet a bennük lévő speciális talajkeverék segítségével, ezzel javítva a terület mikroklímáját és vízellátottságát, úgy, hogy nem válnak szúnyogkeltetővé. A Tücsök utcában árhullámcsökkentő záportározó gyűjti be a domboldalról érkező, a korábban jelentős károkat okozó vizeket, megvédve az ingatlanokat és az új útszakaszt. A Széchenyi utcától az Őzláb utcáig vezető ösvény rendezésére is sor kerül, így egy megújult, esőben is használható útvonalon közelíthetik meg az iskolát a diákok. A Szent Donát utca felső, a Mózer ároktól a Kevélyhegyi útig tartó szakasza nem csak korszerű vízrendezést, de új aszfaltburkolatot is kap. Ezen a szakaszon négy esőkert gondoskodik arról, hogy a Kevélyhegyi és az Ezüsthegyi útról érkező vizek ne a völgy irányába induló utcákat terheljék, hanem minél nagyobb mértékben a talajba jussanak.

Köszönettel tartozunk azoknak az önkénteseknek, kollégáknak, szakértőknek és hatósági szereplőknek, akik munkájukkal segítették e nehéz örökség felgöngyölítését és megoldását. Hosszú lista lenne név szerint említeni mindenkit, nélkülük azonban Pilisborosjenő nem léphetett volna a fejlődés útjára.