Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal Adóhatóság arra kéri Tisztelt Ügyfeleit, hogy a következő hetekben elsősorban elektronikus úton, e-mailben, illetve telefonon lépjenek kapcsolatba munkatársainkkal.

Személyes megjelenés nélkül egyszerűbb, gyorsabb és biztonságosabb a helyi adóügyek intézése. A gazdálkodó szervezeteknek és az egyéni vállalkozóknak egyébként is kötelező az elektronikus út, a magánszemélyek pedig szabadon dönthetnek, hogy élnek-e a digitalizáció adta lehetőségekkel. 

Magánszemélyek, egyéni vállalkozók fizetési kedvezménye 

Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal Adóhatósága a fizetési kedvezményi eljárások során figyelembe veszi a koronavírus-járvány által okozott gazdasági nehézségeket, amelyek az adózók széles körét érintik.

Az űrlap az alábbi útvonalon érhető el: Elektronikus önkormányzati portál https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap  A fizetési kedvezmény iránti kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett egyéni vállalkozók, vagy magánszemélyek a MÉLTÁNYOSSÁGI, FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS KÉRELEM /ASP ADO MK/ űrlapon terjeszthetik elő. 

Az elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózók is választhatják a kérelemnek a fenti adatlap használatával, elektronikusan, Ügyfélkapun keresztül történő beküldését, vagy dönthetnek a papíralapon történő beküldés mellett is, levél formában. A papíralapú kérelmet az önkormányzati adóhatósághoz címezve kell előterjeszteni. A fizetési kedvezményre irányuló kérelem alapján folytatott elsőfokú eljárás illetékmentes.

A természetes személyek automatikus fizetési könnyítésének felső határa 2021. évtől 1 millió forintra emelkedett. A természetes személy adózó – ideértve a vállalkozási tevékenységet folytató és az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyt is – kérelmére az önkormányzati adóhatóság az általa nyilvántartott, legfeljebb egymillió forint összegű adótartozásra évente egy alkalommal legfeljebb tizenkettő havi pótlékmentes részletfizetést engedélyez a 198. § (1) és (2) bekezdésében foglalt feltételek vizsgálata nélkül. 

Az automatikus fizetési kedvezmény iránti kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett egyéni vállalkozók az AUTOMATIKUS RÉSZLETFIZETÉSI KÉRELEM /ASP ADO ERK/ űrlapon terjeszthetik elő. 

Gazdálkodó szervezetek fizetési kedvezményei 

Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal Adóhatósága a fizetési kedvezményi eljárások során szintén figyelembe veszi a koronavírus-járvány által okozott gazdasági nehézségeket, melyek az adózók széles körét érintik. 

A fizetési kedvezmény iránti kérelmet az elektronikus kapcsolattartásra kötelezett jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek a MÉLTÁNYOSSÁGI, FIZETÉSI KÖNNYÍTÉS KÉRELEM /ASP ADO MK/ űrlapon terjeszthetik elő. Az űrlap az alábbi útvonalon érhető el: Elektronikus önkormányzati portál https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

A fizetési kötelezettség mérséklése vagy elengedése csak tényleges (lejárt esedékességű, ki nem egyenlített) tartozásra engedélyezhető. Adó (tőketartozás) csak magánszemély esetében mérsékelhető (engedhető el).

Az adózóknak bármikor lehetőségük van arra, hogy a folyamatban lévő fizetési könnyítésre díjmentesen előtörlesztést teljesítsenek, az engedélyezett futamidőnél korábban kiegyenlítsék tartozásukat.

Köszönjük, hogy adókötelezettségek betartásával és adófizetéseikkel hozzájárulnak Pilisborosjenő fejlődéséhez.