Az önkormányzati választások több szempontból érintik a hivatal munkatársait. Egyrészt a lebonyolítás komoly feladat, másrészt a változó faluvezetések igényei szerint kell ciklusonként újraszervezni az életet.

Frivaldszky Bernadett: Milyen feladatokkal jár a hivatal munkatársai számára az önkormányzati választás?

Dr. Horti István: Először is novemberben meg kellett állapítani a leendő képviselő-testület létszámát, mert ez lakosságszám arányos, például 5000 fő alatt hat fő, ami kiegészül a polgármesterrel.

Továbbá ki kellett jelölni a választókerületeket és a szavazóköröket. Ez azért érdekes, mert ebben van változás. Az országgyűlési képviselő választáson úgy volt, hogy volt egy szavazókör lent a külső településrészen, illetve volt kettő a Polgármesteri Hivatalban. Ez azt jelentette, hogy 3000 ember ide jött szavazni, ami elég tumultusos jeleneteket eredményezett. Ezért ezt most szétszedtük két helyre, illetve a külső településrészen nem tudunk szavazókört biztosítani, mert megszűnt a bérlési lehetőség. Idén lesz egy szavazóhelyiség az új általános iskolában, egy a Polgármesteri Hivatalban és egy a Faluházban. Ezekről már a honlap új – választási információk – menüpontja alatt is olvashatnak a lakosok, és itt megtalálható a szavazóköri utcajegyzék is.

Feladat volt még a Helyi Választási Bizottság megválasztása. Fodor Alice lesz most is a Választási Bizottság elnöke, helyettese Dér András és a harmadik tag pedig Darabos Eszter lesz. Van még három póttag, akiket szintén megválasztott a Képviselő-testület: Farkas Gabriella, Zsigmond István és Dienes Dóra. Ez fog majd kiegészülni a jelöltek által állított delegáltakkal.

Kijelölésre kerültek a Helyi Választási Iroda tagjai is. A Helyi Választási Irodát és a Választási Bizottságot azért kell elkülöníteni, mert az iroda végzi az adminisztratív feladatokat, ők jellemzően a Polgármesteri Hivatal dolgozóiból állnak.

Van még egy harmadik szerv, ez a Szavazatszámláló Bizottság, ugyanazok a személyek vannak benne, akik az országgyűlési választáson is voltak. A Szavazatszámláló Bizottságot a Képviselő-testület választotta meg még 2022 elején. Az ő megbízatásuk a parlamenti ciklussal egy ideig tart, tehát a 2022 áprilisától a következő országgyűlési választásig és az alatt az összes választást – hogyha pl. lenne népszavazás, helyi önkormányzati választás – ők számlálják össze.

Meg kellett nézni még az urnák számát és a szavazófülkéket is, hogy rendelkezésre állnak-e.

A következő heteket hogyan befolyásolja a választás? Most még van-e valami?

A jelenlegi teendők zömmel próbák – összesen 13 – , amelyek egy a Nemzeti Választási Rendszer (NVR) programon zajlanak országosan, mindenhol egyszerre. Informatikai próba, terheléses próba, első főpróba, második főpróba, harmadik országos főpróba… Ezzel alakul ki egy olyan választási rutin, ami a választás napján gördülékennyé teszi a dolgokat.

Illetve elkezdődik lassan magával a választással kapcsolatos tevékenység is. Kitűzte a köztársasági elnök a választást június 9. napjára és pont ugyanazon a napon lesz az Európa Parlamenti Választás. Ennek a következménye az, hogy mikor bemegy a választópolgár a szavazókörbe, akkor több szavazólapot kap:

  • kap egy polgármesteri szavazólapot,
  • kap egy települési képviselőket tartalmazó szavazólapot, amin több név szerepel és maximum hatot lehet beikszelni,
  • kap egy megyei közgyűlési szavazólapot,
  • kap egy Európa Parlamenti Választási szavazólapot, itt pártokat látunk majd,
  • és aki nemzetiségi szavazó, az még kap egy zöld színű Nemzetiségi Választó szavazólapot is.

Visszatérve arra, hogy milyen feladat lesz még a választásokig, az első és legfontosabb, hogy április 19-ig mindenkinek kapnia kell tőlünk egy értesítőt. Korábban ez volt a kopogtatócédula, aminek az volt a szerepe, hogy azt gyűjtötték az ajánlásként. Most ez ajánlóíveken zajlik és egy lakos több ilyet is aláírhat. Ezeket az ajánló íveket április 20-tól adjuk ki a jelölő szervezeteknek vagy az egyéni jelölteknek. Ez egy fontos dátum, mert innentől kezdődik a kampányidőszak is, ami június 9-ig tart, de ajánlásokat gyűjteni csak május 6-ig lehet. A jegyzőnek április 4-én – az április 3-i települési lakosságszám alapján – kell megállapítania lakosságszám alapján, hogy hány ajánlást kell gyűjteni a jelölteknek. A polgármesternél ez 3 %-a, a jelölteknél pedig 1 %-a a lakosok számának. Az ajánlóív egyébként egy úgynevezett szigorú számadású nyomtatvány, el kell számolni vele május 6-ig. Aki nem tudja visszahozni az összes ajánló ívet vagy kitöltve vagy teljesen üresen, azért komoly bírság jár.

A május végén megjelenő Pilisborosjenői Hírmondóban természetesen minden jelölt bemutatkozhat, erről részletesebben a Mozaikban olvashatnak az érintettek. A lakosok tehát ebből a számból felkészülhetnek a felelős döntésre.

Kicsit áttérve más témára. Az új ciklusban érkeztél ehhez az önkormányzathoz, de már dolgoztál jó pár önkormányzatnál korábban. Tapasztalatod szerint mennyire nehéz hivatali dolgozóként azt megélni, hogy az önkormányzati választások esetleg vezetőváltást hoznak az életükben?

Igen stresszes időszak lehet a Polgármesteri Hivatali dolgozóinak, beleértve a jegyzőt, aki a munkáltató, nem választott, hanem kinevezett köztisztviselő, akinek a megbízatása határozatlan ideig tart. Ezzel szemben a polgármester és a képviselő-testület megbízatása a ciklus végéig tart. Egy új polgármesternek – aki a jegyzőnek is a munkáltatói jogkör gyakorlója – lehetnek egyéni elvárásai. Egy új polgármesternél akár az egész Polgármesteri Hivatal átszervezése is előfordulhat, akár kibővítése, vagy létszámának csökkentése.

Ez a vezetési stíluson is múlik, hogy ki mennyire alakítja át a korábbi rendszert egy olyan rendszerre, ami neki jobban megfelel. Én amikor idejöttem annak voltam a híve, hogy a meglévő rendszerrel próbáljunk haladni. Időközben, amikor kiderült bármilyen hiba, eltérés vagy olyan dologra láttam rá, amit esetleg lehetne jobban, gyorsabban vagy ügyesebben csinálni, vagy esetleg jogszabály változás miatt másképp kellett csinálni, akkor változtattunk. A létszámunk egyébként nem növekedett annak ellenére sem, hogy 500 fővel többen laknak itt a faluban, helyette inkább a hatékonyságot növeltük. A mi átmenetünk itt egy hosszú, elnyújtott és nem túl megterhelő átmenet volt. Az volt a célja, hogy ne legyen felesleges megterhelés a dolgozóknak, mert akkor abból az következik, hogy ezekkel a változásokkal kell foglalkoznia és nem tud koncentrálni a munkájára, a lakosság ügyeinek az intézésére. Szóval igen, egy picit izgalmas a választásra való felkészülés a hivatal részéről, egyfelől az előbb említett sok teendő miatt, másfelől pedig a választás napját követően adott esetben az új polgármester és az új képviselő-testület elvárásainak való a megfelelés miatt.