POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

 

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. §-a értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

E rendelkezések és különös tekintettel a 95/2020. (IV.09.) kormányrendelet 3. §–ára a Pilisborosjenő Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva – a képviselő-testület tagjainak meghallgatását követően – a következőket rendelem el:

 

2/2020. (IV. 09.) rendelet

Tárgy: Település lezárása, közterület használatának korlátozása, közlekedési rend változása

A koronavírus járvány terjedésének csökkentése vagy megakadályozása, valamint a Kormánynak az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvására tett intézkedéseivel összhangban, mind az idelátogatók, mind a pilisborosjenői lakosok egészségének megőrzése érdekében

 

1.§

április 10. napján 10.30 órától 2020. április 13. napján este 2300 óráig
Pilisborosjenő községet lezárom, a közterületeken tartózkodást megtiltom.

Fenti rendelkezés nem érinti:

  • a megkülönböztető jelzéssel rendelkező járműveket és utasaikat,
  • a 10-es út átmenő forgalmát és a településre szállítólevéllel árut szállítókat,
  • a pilisborosjenői ingatlantulajdonosokat, állandó vagy ideiglenes lakcímmel rendelkezőket,
  • a községben munkahellyel rendelkezőket, munkát végző magánszemélyeket,
  • a faluban állandó lakhellyel nem rendelkező, ám Pilisborosjenőn élő rokonát ellátó vagy pilisborosjenői ellátandó/rászoruló személy látogatását végzi.

2.§

  • Ezen időszak alatt, azaz húsvét hétfő 23 óráig, Pilisborosjenő le van zárva a kirándulók, turisták és más szabadidős tevékenységet végzők elől.

3.§

  • A rendelet betartásának ellenőrzéséről a Rendőrség, és a Polgárőrség valamint közterület-felügyelő gondoskodik, a rendelet hatálya alatt a Polgármester meghatalmazza a polgárőrséget a lakcímkártyák ellenőrzésére.
  • A (1) bekezdésben meghatározott cselekmény miatt a rendőrség és a közterület-felügyelő 50.000 forintig terjedő helyszíni bírságot szabhat ki.

4.§

Kérek mindenkit, hogy aki gyakran választja Pilisborosjenőt úticéljának, ezen időszakban válasszon más úticélt. Egyúttal kérek minden pilisborosjenőit, aki gyakran tölti pihenését más településen, hogy hétfő 23 óráig lehetőleg ne hagyja el a falut!

5.§

     Ez a rendelet a kihirdetés napján, 2020.04.10-én, 10:30-tól lép hatályba.

 

Pilisborosjenő, 2020. április 10.

Tömöri Balázs  sk
polgármester

 

 

HATÁSVIZSGÁLAT és a RENDELET MÓDOSÍTÁS INDOKOLÁSA

 

A tervezett jogszabály társadalmi hatása, környezeti és egészségi következményei:

A megnövekedett gépjárműforgalom csökkentése nemcsak környezetünk számára kedvező, hanem egészségügyi szempontból is fontos. Békeidőben is, nemcsak tüdőt támadó világjárvány idején. A koronavírussal szembeni ellenálló-képességünk szempontjából ugyanis egyáltalán nem elhanyagolható, hogy milyen állapotban van tüdőnk.  A településünkre érkező nagyszámú kiránduló, túrázó többnyire gépkocsival érkezik és a rendelkezésre álló parkolóhelyeken nem tudjuk garantálni a társadalmi távolságtartás betarttatását az ideérkezőkkel. A megnövekedett szemetelés koronavírus járvány idején nemcsak környezeti, hanem egészségügyi kockázatot is hordoz, mert a vírus különböző felületeken akár több napig életben maradhat, tovább terjedhet. A település gépjárműforgalom előli lezárása is a fenti célokat segíti, amire a húsvét előtti, Miniszterelnök által bejelentett polgármesteri felhatalmazás lehetőséget teremt.

 

A tervezett jogszabály gazdasági, költségvetési hatásai: A tervezett módosítással sem keletkezik.

 

A tervezett jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezett módosítással sem keletkezik.

 

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A koronavírus tüdőnket támadó világjárvány súlyos esetekben nehezen legyűrhető, fertőző légúti és légzőszervi betegség, ezért kiemelten szükséges, hogy mindannyian lehetőség szerint épp, egészséges tüdőszövetekkel rendelkezzünk. A megnövekedett forgalom ebből a szempontból ebben a koronavírus veszélyhelyzeti időszakban különösen káros, mivel tüdőnket, légzőszerveinket veszélyezteti.

 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

A tervezett módosítással sem keletkezik.