Tisztelt Lakosság!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az üveg hulladék elszállításának napja Pilisborosjenőn 2022. június 24-én lesz.

Háttér: az önkormányzat a Zöld Bicske Nonprofit Kft-vel kötött hulladékgazdálkodási feladatok elvégzésére szerződést, akik a feladatok tényleges ellátására a Kommunál-Junk Kft-t bízták meg alvállalkozóként. 2022-ben a Zöld Bicske és alvállalkozója, a Kommunál-Junk között üzleti vita alakult ki, amely abban csúcsosodott ki, hogy a Kommunál-Junk Kft. 2022. június 1-el felmondta a Zöld Bicske – Vertikál konzorciummal kötött szerződését, a hulladékos közszolgáltatás kötelezettsége visszaszállt az önkormányzattal erre szerződött Zöld Bicske Zrt-re. Itt tájékoztattuk erről a lakosságot, és látható az is, hogy a helyzet nemcsak falunkat érinti: https://kommunaljunk.hu/2022/06/01/tajekoztatas-15/ A Zöld Bicskét ez a felmondás váratlanul érte és szakképzett, a terepet ismerő munkaerő hiányában nem tudták a pilisborosjenőieket maradéktalanul kielégítő módon ellátni a feladatukat. Még június 1-én kértük őket, hogy mindig tájékoztassanak minket a fejleményekről, hogy mi is tájékoztathassuk a lakosokat. Ezzel a lehetőséggel nem éltek az elmúlt két hétben.

2021 év végén egyeztettük a szolgáltatást végző céggel az 2022-es időpontokat és kértük, hogy a Kommunál-Junk Kft.-t, hogy lehetőség szerint egy napon ne legyen több különböző szelektíven gyűjtött hulladékáram begyűjtése. Miután június 24-én eredetileg az üveghulladékot és a zöldhulladékot is szállították volna, ezért abban állapodtunk meg velük, hogy június 20-án üveghulladék, június 24-én zöldhulladék szállítás lesz. Sajnos a júniusi üveg szállítás időpontja eltérően jelenik meg a két hulladékos naptár / információs oldal felületén: a cég az általuk eredetileg javasolt június 24-et (elfelejtették valószínüleg átírni a naptárat), az önkormányzat az általa kért (és a Kommunal-Junk Kft képviselője által 2021. november 11-én elfogadott) 2022. június 20-at jelölt meg, az egyeztetésen egyik fél sem észlelte ezt az eltérést a másik felületén. Miután a június 24. a későbbi dátum és közeli a két dátum egymáshoz, tehát a június 20-án kirakott üvegek is elvihetők június 24-én, ezért az alvállalkozó felmondását követően a hulladékos közszolgáltatásra kötelezett Zöld Bicske Nonprofit Kft-vel abban állapodtunk meg, hogy június 24-én vigyék el. A naptárat pedig közösen átnézzük a Zöld Bicske Nonprofit Kft-vel, hogy ne legyen benne több eltérés.

A hiányosságokat mi – és tudomásunk szerint több helyi lakos is – jeleztük számukra, változtatást kérve. Az önkormányzat havonta teljesítés igazolást ad a hulladékos közszolgáltatást végző cégnek, hogy a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (NHKV Zrt) felé be tudja nyújtani és megkapja a feladat ellátásért nekik járó pénzt. Ebben a teljesítés igazolásban van lehetőségünk hivatalos panaszt tenni az elmaradt szállítások miatt – meg fogjuk tenni június 30-án.

Köszönjük megértésüket és azt is, ha a Zöld Bicske Kft-nek írt panasz e-maileket nekünk is megküldik a hulladekszallitas@pilisborosjeno.hu email címre, hogy lássuk a panaszok tartalmát, számát és idejét!

Tisztelettel:

Tömöri Balázs