Előre lendülhet a buszöböl ügye, ugyanis 2020. október 15-én geotechnikussal találkoztak a kivitelező Bola95 Kft. képviselői és Herbály Attila, az Önkormányzat műszaki ellenőre. Erre azért volt szükség, mert a talajban talált vízlencse miatt szakértői útmutatóval ellátott tervek kellenek a folytatáshoz. Ennek megérkezte után új kiegészített árajánlat készül, és kvázi újraindul a buszöböl kialakítása, melyet november közepére/végére terveznek befejezni, és következhet a várva várt zebra felfestése. 

Mint ismeretes a kivitelezők augusztus elején vették át a munkaterületet és 30 napos határidővel vállalták a teljes kivitelezést. Ezt követően szembesültünk azzal, hogy a szakhatóság az eredetileg tervezettnél nagyobb buszmegállót ír elő. További késedelmet okozott az, hogy a talajmechanikai vizsgálatok során a talaj teherbíró képességét gyengének találták, ezért plusz 20 cm talajcserét írtak elő. Az ezt követően feltárt munkaterület talajában egy addig ismeretlen, a közműtérképeken nem szereplő villanykábel került a felszínre, aminek mélyebbre helyezését / áthelyezését csak az erre megfelelő akkreditációval rendelkező vállalkozás végezhette el. A vezeték eltávolítása az ELMÜ szakfelügyeletével megtörtént, viszont a tervezett megálló alatt egy nagy méretű vízlencse létére derült fény az agyagos altalajban. Szerencsére, mert így új alap, új rétegrend megtervezésével el tudjuk kerülni, hogy az átadást követően megsüllyedjen, károsodjon a buszöböl. A váratlan komplikációk ellenére továbbra is bízunk a műszakilag megfelelő, szabályos gyalogátkelő idei használatba vételében.

Előző nap, október 14-én a Beruházási Ügynökség és a kivitelező H.C Építők Kft. találkozott tornaterem építésének ügyében az iskola és az önkormányzat képviselőivel ún. kooperációs egyeztetésen. A téma többek között a munkálatok ütemezése volt. Jelenleg a tornaterem alapja elkészült, a héten kezdődött el a főfalak építése. Úgy tűnik, hogy a hagyományos bokrétaünnepet januárban tarthatunk. “A bokrétaünnep (régies nevén, a német-osztrák Gleichenfeier vagy Gleichenfest tükörfordításával: falegyenünnep) az építők és építtető(k) közös ünnepe, amelyet az épület tartószerkezetének elkészültekor szoktak megtartani. A hagyományok szerint az épület legmagasabb pontjára ilyenkor bokrétafát állítanak, vagy bokrétacsokrot helyeznek el.” (Wikipédia)  Augusztus 17. a tervezett befejezés dátuma, ami után még műszaki átvételre és használatbavételi engedély megszerzésére lesz szükség, de úgy tűnik, hogy egy év múlva már meg lehet tartani benne az első tornaórákat.