• Június 15. Hétfő: Levél Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrnak. Ideiglenes árokrendszer kialakítása annak érdekében, hogy a Tücsök utca feletti mezőgazdasági területről lezúduló víz a végleges megoldásig se tudja tovább mosni az utat.
  • Június 16. Kedd: Egyeztetés a Belügyminisztériummal Vis Maior pályázat ügyben.
  • Június 17. Szerda: Helyszíni bejárás (vizes tervező, utas tervező, műszaki ellenőr, polgármester, jegyző), a meglévő árokrendszer megerősítése (az újabb eső hozta hordalék eltávolítása).
  • Június 18. Csütörtök: Egyeztetés a Belügyminisztériummal – új Vis Maior pályázat benyújtása hozzávetőlegesen 40 MFt értékben. Ez az összeg –  a tavaly igényelt forrás többszöröse – megfelelő fedezetet biztosíthat ahhoz, hogy mind a vízelvezetés, mind az új útburkolat megfelelő színvonalon legyen kivitelezhető.
  • Június 19. Péntek: Egyeztetés Katasztrófavédelmi Igazgatósággal (helyszíni bejárás hétfőn), Egyeztetés Magyar Közúttal (betonelemes útlezárás a 10-es főút és a Tücsök utca sarkán kármegelőzés érdekében). Szakértő felkérése, helyreállítás terv elkészítésére.

A helyszíni egyeztetés alapján körvonalazódó terv – amelyet Dr. Szente Kálmán, Solymár polgármestere és Magyar Közút is jó iránynak tart – nagy vonalakban a következő: A mezőről lezúduló vizet még fent összegyűjtjük, majd a Tücsök utca alatt leeresztve és a 10-es út alatt átvezetve a solymári szántóföldekre engedjük.

  • Június 20. Szombat: Meglévő árokrendszer ismételt megerősítése  (az újabb eső hozta hordalék eltávolítása), bizonyos szakaszokon ún. drainszivárgós rendszer kialakítás
  • Június 22. Hétfő: Katasztrófavédelmi Igazgatósággal helyszíni bejárás (alpolgármester, jegyző)