Pilisborosjenő Község Önkormányzata a Széchenyi Terv Plusz Program TOP_Plusz-1.2.1-21 „Élhető települések” c. pályázati felhívás keretében sikeres támogatási kérelmet nyújtott be a települési csapadékvíz elvezető rendszerek kialakítására, fejlesztésére. 

A projektet az Európai Unió és a Magyar Kormány 299,97 millió Ft vissza nem térítendő támogatásan részesíti, a támogatás mértéke 100%. 

A fejlesztés célja a vízvisszatartási szempontok figyelembe vételével csapadékvíz okozta vízkárok csökkentése Pilisborosjenőn. A településen évek óta megoldatlan probléma a csapadékvíz megfelelő levezetése, hasznosítása, ennek megoldása érdekében a TOP_Plusz-1.2.1-21 „Élhető települések” c. pályázati felhívás keretében nyújtott be sikeres támogatási kérelmet az Önkormányzat. 

A projekt az ún. kék infrastruktúra fejlesztése terén két beavatkozási területet jelöl ki. A projekt megvalósulás egyik helyszíne a település északi részétől a település központja felett húzódik (Ezüsthegyi út – Szent Donát utca – Temető utca – Lazareth területen), a másik helyszín a Tücsök utca és környéke, a település déli részén, amely szintén sok problémát okozott az elmúlt időszakban. A megvalósítandó csatorna szakaszok jellege nyílt csatorna. A csapadékvíz elvezető rendszer részét képezik, és a projektben hangsúlyosan megjelennek a vízvisszatartási elemek: tározók és esőkertek jönnek létre a csapadékvíz befogadására, ideiglenes tárolására. A kék infrastrukturális elemeket továbbá zöldfelületi fejlesztések kísérik. A fejlesztések a települési lakosság több mint felét érintik közvetlenül.

A 2022. tavaszán induló projekt keretében létrejön a település Integrált Települési Vízgazdálkodási és Terve (ITVT), továbbá az érintett beruházási elemekre műszaki tervek készülnek. A kivitelezési munkák a közbeszerzési eljárát követően indíthatók meg. A projekt lezárására 2025. decemberében kerül sor, a tervek szerint.

A fejlesztés eredményeként megépül az Ezüsthegyi-Lazarethi csapadékvíz elvezető szakasz (2119 fm, nyílt csatorna, esőkertekkel, tározóval), meder revitalizációval, a Lazareth területen akadálymentesen megközelíthető zöldfelület jön létre és újul meg. A Tücsök utcában 660 fm nyílt csatorna szakasz épül, esőkerttel, tározóval. Összesen 2779 fm nyílt csatorna épül a projekt keretében, amely hozzájárul a lakossági, a közfunkciókat ellátó és hitéleti tevékenységhez kapcsolódó épületek, ingatlanok megóvásához. Projektünk hozzájárul továbbá a biodiverzitás növeléséhez és a környezeti fenntarthatósághoz, a kialakítandó zöldfelületek (és a telepítendő növények, potenciálisan kialakuló vizes élőhelyek) által. 

A projektről bővebb információt a www.pilisborosjeno.hu oldalon olvashatnak.

További információ kérhető: 

Tömöri Balázs polgármester

+36 26 336028

polgarmester@pilisborosjeno.hu