Pilisborosjenő Község Önkormányzata a Széchenyi Terv Plusz Program TOP_Plusz-3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” c. pályázati felhívás keretében sikeres támogatási kérelmet nyújtott be a Pilisborosjenői Mesevölgy Óvoda bővítésére, fejlesztésére. 

A projektet az Európai Unió és a Magyar Kormány 691,38 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesíti, a támogatás mértéke 100%.

A fejlesztés célja hogy a megnökedett igényekhez igazodó, megfelelő mennyiségű óvodai férőhely  álljon rendelkezésre Pilisborosjenőn. 2021. év őszén a korábbiakhoz képest plusz egy csoporttal több kisgyermek kezdte meg a községben a tanévet. Az új lakóterületek benépesülésével tovább nőtt az igény az óvodai férőhelyek iránt. Jelenleg három nagy fejlesztés alatt álló terület veszi körbe az ófalut. A CSOK támogatásnak köszönhetően településünkre elsősorban fiatal gyermekes családok költöznek, ezért egyre nagyobb szükség van a gyermekek óvodai elhelyezésére. Jelen tervezett beruházással megfelelő férőhelyet kívánunk biztosítani a faluban élő, majd a jövőben megszülető, illetve a már folyamatban lévő ingatlanfejlesztések eredményeként a településre költöző óvodáskorú gyermekek részére. Ennek megoldása érdekében a TOP_Plusz-3.3.1-21 „Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” c. pályázati felhívás keretében nyújtott be sikeres támogatási kérelmet az Önkormányzat. 

A 2022. tavaszán induló projekt keretében 72 új óvodai férőhely kerül kialakítása további 3 csoportszoba építésével. Megépülnek a hozzájuk tartozó kiszolgálóhelyiségek, és beszerzésre kerül az összes, működéshez szükséges berendezés és eszköz. Ugyanezen telephely meglévő működő csoportszobáiban a délutáni alvás céljára kialakított alvógalérián kisebb vizesblokk készül, hogy a gyermekek felügyelete folyamatos legyen mind a mosdóban mind az alvó helyiségben. Ugyanezen célból készül az udvaron is egy vizesblokk, mely elkészülte után a gyermekeket nem kell egyesével az épület megkerülésével a benti mosdókba kísérni. A projekt emellett tartalmazza az új épületrész előtt plusz parkolóhelyek létesítését is. Mindkét telephelyen a gyermekek meleg étkeztetését a Fő utca 41. szám alatti épületben található főzőkonyha biztosítja.  A főzőkonyha bővítése és korszerűsítése lehetővé teszi nem csak a megnövekvő gyermeklétszám ellátását, de a modernebb, egészségesebb ételek elkészítését,  folyamatok jobb átszervezését és a konyhai munka hatékonyságának biztosítását. 

A 2024-es évi várható befejezésre a beruházás legalább 9, szakképesítést igénylő munkahelyet is teremt.

A projektről bővebb információt a www.pilisborosjeno.hu oldalon olvashatnak.

 

További információ kérhető: 

Tömöri Balázs polgármester

+36 26 336028

polgarmester@pilisborosjeno.hu