Téli tűzifa támogatást igényelhet az a szociálisan rászoruló lakos, akinek családjában az egy főre számított havi családi jövedelem NEM haladja meg:

– az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (jelenleg 71 250 Ft-ot),

– egyedül élő, valamint gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (jelenleg 114 000 Ft-ot),

– 70 életévüket betöltött kérelmezők esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át (jelenleg 114 000 Ft-ot).

Előnyben részesülnek azon kérelmezők, akik az alábbi jogcímek valamelyikén támogatásra jogosultak:

– rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre,

– halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családoknak járó támogatásra,

– hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családoknak járó támogatásra,

– adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra,

– aktív korúak ellátására,

– időskorúak járadékára,

– lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosultak, tekintet nélkül arra, hogy természetbeni vagy pénzbeli formában részesülnek támogatásban.

Megítélhető tűzifa mennyisége:

Egy fűtési szezonban háztartásonként legfeljebb 5 m3tűzifa támogatás nyújtható, és csak azoknak, akinek másképpen nem megoldható a fűtésük.

Tűzifa szállítása:

Kérjük, hogy a tűzifa elszállítását a Falugondnokság Fő út 51 alatti udvaráról lehetőség szerint az igénylő oldja meg – a Falugondnokság csak más megoldás hiányában tud segíteni a házhoz szállításban.

Kérelem benyújtásának módja:

A jövedelem-igazolásokkal egyidejűleg, írásban, az önkormányzat Család- és Gyermekjóléti Szolgálatánál benyújtott kérvényben.

Cím: 2097 Pilisborosjenő, Iskola utca 2. Email: csaladsegito@pilisborosjeno.hu

 

Benyújtás végső határideje:

2021.11.05.