A lazareti tulajdonosok egyre nagyobb számban jelentkeznek, hogy kifizetnék a közművesítési
kötelezettségüket, aláímák az Önkormányzattal az erre vonatkozó szerződést, ezt követően pedig
az Önkormányzat adja ki a jelzálogra a törlési engedélyt.

A Covid veszélyhelyzet alatt kialakításra került ezen ügyletekre egy standard szöveg, mellyel a
Megállapodásokat, Jelzálogjog törléseket, és az esetenként felmerülő, az Önkormányzat javára
szóló standard Ajándékozási szerződések szövegét Képviselő-testület a 63/2021. (Vll. 30.) KT
határozattal hagyta jóvá, hatalmazta fel a polgármestert – annak hiányában az alpolgármestert – a
szerződések aláírásra általános jelleggel.

Az elmúlt két év tapasztalatai alapján dr. György Péter Önkormányzatunk ügyvédje a
Megállapodást – mely kitér az ingatlant terhelö keretbiztosítéki jog törlésére, valamint a
közművesítési kötelezettség átvállalására – átdolgozta.

A 63/2021. (VII. 30. ) KT határozat kiegészítése: