=> Javaslat buszvárók telepítésére vonatkozó szerződés megkötésére

Pilisborosjenő Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a csatolt – DEKRA PAVILON Kft. és Pilisborosjenő Önkormányzata közötti buszváró felépítmények, önálló, reklámok közzétételére alkalmas eszközök telepítéséről, a telepítés után fenntartásáról és karbantartásáról szóló, 15 év (azaz tizenöt év) határozott időtartamra szóló – szerződés tervezet megkötéséhez az alábbi helyszíneken a Vekop közlekedésbiztonsági beruházás keretében:

Pilisborosjenő, 10-es főút – Kövesbérci út, pilisvörösvári menetirány.

Pilisborosjenő, 10-es főút – Külső Bécsi út, budapesti menetirány.

Pilisborosjenő, 10-es főút – Rozália sor, budapesti menetirány.

=> Javaslat Pilisborosjenő Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által indított „Pilisborosjenő Mesevölgy Óvoda komplex bővítése” tárgyú közbeszerzési eljárásban az eljárást lezáró döntés meghozatalára.

Pilisborosjenő önkormányzata – 44/2022. (V. 18.) KT határozatával – nyílt közbeszerzési eljárást indított a TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00025 számú, Óvodafejlesztés pályázat megvalósítását lehetővé tevő beruházás megvalósítása érdekében. A felhívás szerint az ajánlattevő feladatát képezi vállalkozási szerződés keretében Mesevölgy Óvoda komplex bővítése a műszaki dokumentációban foglaltak szerint: 1.rész: óvoda bővítése, 2.rész: konyha felújítása. 

1.rész vonatkozásában:

1.) A meglévő óvoda tetőterének bővítése, és az újonnan megépített tetőtérben folyosó-Wc kialakítása kompletten, kulcsrakész állapotban, rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas kialakítással.

Beruházás hasznos alapterülete: 15 m2 

2.) A meglévő óvoda udvarán létesítendő új önálló vizesblokk épület építése, kompletten, kulcsrakész állapotban , rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas kialakítással.

Beruházás hasznos alapterülete: 16 m2 

3.) A meglévő 3 csoportszobás óvoda bővítése új 3 csoportszobás és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel, kialakítása kompletten, kulcsrakész állapotban rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas kialakítással. Az építési tevékenységet az óvoda üzemelése alatt kell elvégezni, biztosítva annak zavartalan biztonságos használatát, elkülönített bejárat kialakítását, szükség szerint kerítéssel, őrzéssel felügyelettel. 

Beruházás hasznos alapterülete: 513 m2 

  1. rész vonatkozásában:

A meglévő főzőkonyha felújítása, a meglévő és újra visszaépítendő konyhai berendezések bontásával, tárolásával, üzemszerű visszaépítésével, a meglévő konyhai területen, a létesítmény bővítése nélkül. Az építési tevékenységet az óvoda üzemelése alatt kell elvégezni, biztosítva annak zavartalan biztonságos használatát. 

A meglévő konyhatechnológiai eszközök bontásán, visszaépítésén felül az új konyhatechnológiai tervnek megfelelően, az új beépített konyhatechnológia igényelte beépített berendezések beépítése. A kialakítása kompletten, kulcsrakész állapotban rendeltetésszerű és biztonságos használatra alkalmas kialakítással valósítandó meg. Beruházás hasznos alapterülete: 117 m2 

A Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeletért Felelős Helyettes Államtitkárság Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya, mint utóellenőrzésre feljogosított szerv, 2023. július 12. napján megállapította, hogy a közbeszerzési eljárásunk közbeszerzési-jogi szempontból tekintve jogszerű, az eljárás tanúsítványát megadta, így az eljárást lezáró döntés meghozható.

A testület az eljárást érvényessé és eredményessé nyilvánítja az 1. és 2. részek vonatkozásában és megbízza a polgármestert, hogy írja alá a szerződést az alábbi cégekkel:

Az 1. rész vonatkozásában:

Építő-és épületkarbantartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság ajánlattevő ajánlattevőt az eljárás nyerteseként megjelöli, mint a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti „legjobb ár-érték arány” értékelési szempont alapján legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőt.

A 2.  rész vonatkozásában:

a Pharos 95 Sportpályaépítő Kft. ajánlattevőt az eljárás nyerteseként megjelöli, mint a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti „legjobb ár-érték arány” értékelési szempont alapján legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevőt.

=> Javaslat fedezet biztosítására Pilisborosjenő közlekedésbiztonsági fejlesztések című VEKOP-5.3.2-15-2020-00061 azonosító számú projekt megvalósításához szükséges pótmunkák megvalósításához.

A munka megkezdődött és négy pótmunka is felmerült a kivitelezés közben. Az egyik egy ivóvíz kiváltás, a másik három pedig vízelvezetés megoldási munka, illetve útcsatlakozás egybeaszfaltozása.

A pótmunkák közvetlenül kapcsolódnak a VEKOP projekthez. Az ivóvíz kiváltásának oka a tervezés alapját nyújtó Közműtérképen jelzettől eltérő helyre DMRV Zrt. által megvalósított ivóvíz vezeték nyomvonal egybeesik a P+R parkolóhoz szervesen kapcsolódó vízelvezetés nyomvonalával, mely a DMRV állásfoglalás alapján csak akkor telepíthető, ha Pilisborosjenő Község Önkormányzata költségén kiváltásra kerül az ivóvízvezeték.

A Kövesbérci út felső szakaszán a parkolók kivitelezésénél a tervek, nem rendelkeztek az áteresz megvalósításáról, azonban a Kövesbérci út alsó szakaszának hosszú távú megóvása és a Kövesbérc felől érkező vízmennyiség eloszlatása végett szükséges a keresztirányú áteresz kiépítése, mely az összegyűjtött vizet a Panoráma úttal párhuzamosan futó vízelvezető árokba vezeti.

Ivóvíz kiváltás nettó 7.542.704 Ft, Mária utca vízelvezetés nettó 5. 731.017 Ft, Kövesbérci út vízelvezetés nettó 3.662.533 Ft, Ilona utca aszfaltburkolat kiegészítés nettó 1.245.716 Ft, 

A munkálatok becsült összköltsége összesen 18.181.970 bruttó: 23 091 101,9 forint, mely jelentős része többlettámogatás formájában megigényelhető, azonban fennáll az a lehetőség is, hogy saját költségvetésből is kell bizonyos összeget finanszírozni.

A testület elfogadta a javaslatot fedezet biztosítására a projekt megvalósításához szükséges – megvalósításához többlettámogatással nem megvalósítható – munkák fedezetére.

=> Javaslat vis maior támogatási igény benyújtására

A 2023. június 6-án délután településünket elérő felhőszakadás jelentős károkat okozott mind az önkormányzati közutak, mind pedig a magántulajdonba lévő, de közlekedésre megnyitott utak vonatkozásában. 

Másnap Tömöri Balázs polgármester elrendelte a III. fokú védekezési készültséget és értesítette a Szentendrei Polgári Védelmi Kirendeltséget, a Pest Megyei Védelmi Bizottság elnökét, a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság Érdi szakaszmérnökséget, a Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot és a Pest Megyei Kormányhivatal Főispánját segítségkérés ügyében. Még azon a napon felkérte Komlós Tibor alpolgármestert, hogy a legnagyobb mértékben károsodott utcák mellett közlekedésbiztonság érdekében végeztesse el a legfontosabb munkákat. Ugyanezen a napon és másnap Boros Gábor műszaki ügyintéző kollégával végig járta a kárt szenvedett közel 40 helyszínt, több száz fényképet, helyszínenként jegyzőkönyvet és költségvetést késztettek. Június 13-án a Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a Magyar Államkincstár egy-egy képviselőjével és a Magyar Közút által delegált független szakértővel is bejárták a falut. 

A szemle eredménye alapján és a csatolt költségvetés szerinti bruttó 13.907.585 forint összegű vis maior támogatás igényt a testület elfogadta és 2023. évi költségvetésének terhére a támogatási igény 30 %-át képező 3.929.275 forintot önrészként biztosítja.