Az Önkormányzat Képviselő-testületének döntése értelmében az épített környezet alakítása és védelme széleskörű társadalmi bevonás és a nyilvánosság biztosítása mellett történik községünkben. 

Ennek eredményeképpen nem csak a megalapított Településkép Védelmi Tanács tagjai, a választott képviselők és a Polgármesteri Hivatal dolgozói jelzik, ha környezet károsítására utaló tevékenységet látnak a faluban, hanem a lakosság erre érzékeny, nyitott szemmel járó tagjai is különböző úton (telefon, e-mail, fórum, ügyfélszolgálat, stb.) értesítenek a szemmel láthatóan helytelen, káros tevékenységről. A jelzések arra késztették a hivatalt, hogy rendszeressé tegye az ilyen célú bejárásokat. Az első szemlén 17 olyan fotó és feljegyzés készült, melyek feltehetően szabálytalan beavatkozásokat rögzítettek. Van közöttük építési tevékenység, tereprendezés, környezetalakítás, építési törmeléklerakás, rendeltetésének nem megfelelő ingatlan használat, természetkárosítás, stb. Leglátványosabbak a lazareth-i földmunkák.

Felhívom az építtetőket, hogy mind az épületek építése előtt, mind utána a terep rendezését szabályosan végezzék!

A tereprendezés legáltalánosabb, alapvető szabálya, hogy a telekről földet ne vigyünk el és ne hozzunk oda. A humuszt az altalajtól elválasztva tároljuk az építkezés ideje alatt. Az építési telek természetes terepszintjének 1,0 m-nél nagyobb mértékű, végleges megváltoztatása engedélyhez, illetve egyszerű bejelentéshez kötött tevékenység, engedély nélkül szabálytalannak minősül. Az építmények megvalósítása során a telek természetes terepfelületét és az értékes növényállományt megváltoztatni nem szabad, kivéve, ha az a megközelítés, csapadékvízelvezetés biztosítása érdekében szükséges.

A rendezett terepszint a közvetlenül szomszédos telkek terepszintjéhez képest nem térhet el.

Az általános szabályoktól eltérő szabályokat a helyi építési szabályzat 10. § állapít meg. Például:

A feltöltés akkor lehet nagyobb, mint 1 méter, ha a csatlakozó telek feltöltésével együtt valósul meg.

A szabálytalannak ítélt építési tevékenységet az Önkormányzat bejelenti az ellenőrzésre és intézkedésre hatáskörrel rendelkező építésügyi hatóságnak, amely szerv szakértő bevonásával ellenőrzést tart a helyszínen, majd szükség szerint építésrendészeti eljárás folytat le.

Amennyiben településképi követelmények (17/2018. (VIII. 31.) ör.)megsértését tapasztaljuk, az önkormányzat polgármestere településképi kötelezés formájában – önkormányzati hatósági döntéssel – a településképi követelmények teljesülése érdekében az ingatlan tulajdonosát az építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására kötelezheti.

Jámbor László
okl. városépítési-városgazdasági egyetemi
szakmérnök, települési főépítész