Mit tegyek, miről érdemes tudni, ha szálláshelyet kívánok üzemeltetni?

 

Általános információk szálláshely-szolgáltatóknak

 

A jelenleg hatályos jogszabályok alapján, Magyarországon kizárólag olyan szálláshelyen lehet szálláshely-szolgáltatást nyújtani, amely

 • a szálláshely-szolgáltatásra irányuló szándékát a területileg illetékes kereskedelmi hatóságnak /Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal jegyzője nevében eljáró szakhatóság -Hatósági iroda/ bejelentette és a hatóság nyilvántartásba vette;
 • az Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (továbbiakban: NTAK) regisztrált, így rendelkezik NTAK regisztrációs számmal;
 • szálláshelykezelő szoftvert használ;
 • teljesíti napi adatszolgáltatási kötelezettségét az NTAK felé;
 • teljesíti adattovábbítási kötelezettségét a VIZA rendszer felé.

A szálláshely-üzemeltetés csak nyilvántartásban vételt követően végezhető.

 

A szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendje

 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) szabályozza
Magyarország területén a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeit és a szálláshely-üzemeltetés bejelentésének rendjét.

 

(Nem tartozik e rendelet hatálya alá a nem szálláshely-szolgáltatás rendeltetésű ingatlan tartós tartózkodás céljából történő használatba adása lakásbérlet, házbérlet, albérlet vagy ágybérlet keretében.)

 

A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdése f) és h) pontjai alapján a Kormány szabályozza

 

 • a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeit – ide nem értve a magánszálláshelyen és az egyéb szálláshelyen az egy naptári éven belül szálláshely-szolgáltatás céljára felhasználható napok számát -,
 • a szálláshely-üzemeltetési bejelentés rendjét és feltételeit, valamint
 • a szálláshelyek nyilvántartásának személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat,
 • a szálláshely-szolgáltató tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettségeit, az adatszolgáltatás rendjét,
 • a jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket, továbbá
 • a szálláshely-minősítő szervezetet és a szálláshely-minősítés rendjét, valamint a nemzetközileg általánosan elfogadott kritériumok közzétételét és a kereskedelmi hatóság vagy hatóságok kijelölését.

 

A Korm. r. értelmében a Kormány a Kertv. 6/D. §-a, 6/G. § f) pontja és a szálláshely-szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben a Kertv. 9. §-a tekintetében kereskedelmi hatóságként a szálláshely fekvése szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjét, a nyaralóhajó-szálláshely tekintetében a kikötő fekvése szerinti illetékes települési önkormányzat jegyzőjét (a továbbiakban: jegyző) jelölte ki.

 

Pilisborosjenő, 2022. május 2.

 

Pilisborosjenő Község Polgármesteri Hivatala