Lakossági megkeresést kaptunk annak kapcsán, hogy Malomdűlő három önkormányzati tulajdonban lévő utcájában – a Süllő utcában, a Nyúl utcában és a Fogoly utcában – a Malomdűlő Kft. ügyvezető igazgatójának közterületi hirdetménye alapján szeptember 30-ig tartó útépítés zajlik, mely keretében munkálatokat a Penta Kft-tól rendelt meg.

Elöljáróban szeretném kihangsúlyozni, hogy örömmel vesszük az önkormányzati utak karbantartásában felmerült lakossági segítségnyújtást, a részvételt – érkezzen az magánszemélyektől vagy akár cégektől!

Jelen esetben egyrészt az adott utakat legnagyobb mértékben a munkát megrendelő cég, illetve érdekében dolgozó járművek amortizálják, károsítják, másrészt a Malomdűlő Kft. lényegében az önkormányzat és az önkormányzattal fennálló szerződésekben lévő kötelezettségvállalást teljesíti. Ez a feladata és joga nem mentesít a törvények és más jogszabályok betartása alól. A közút tulajdonosa az önkormányzat és az út nem közlekedési célú igénybevétele előtt a tervezett tevékenység engedélyezésére közútkezelői hozzájárulást kell kérnie. Ezt a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, annak 36. §. (1) bekezdése határozza meg.

Ezek és más hatályos, idevágó jogszabályok, rendeletek betartását elvárjuk mindenkitől, az ingatlanfejlesztőktől ugyanúgy, mint a magánszemélyektől is.

Ezt a Malomdűlő Kft. elmulasztotta megkérni, amiért az önkormányzat ezt a jogsértést észlelve közlekedéshatósági eljárást kezdeményezve az útügyi hatósághoz, a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Útügyi Osztályához fordulhatna. E hatóság a beavatkozásokkal kapcsolatban az eredeti állapot helyreállítását írhatja elő és bírságot szabhat ki a törvény előírásait megszegőre, jelen esetben a Malomdűlő Kft-re. Az önkormányzat ezt nem tette meg, mert jelenleg fontosabbnak tartjuk, hogy a Penta Kft. által vélelmezhetően jó minőségben kivitelezésre kerülő tervezett munkálatok megvalósuljanak, hiszen közérdek is, hogy jobb minőségű utak legyenek. A jövőben viszont hasonló esetben az útügyi hatóságnak átadunk minden ilyen ügyet.

Az “útépítésnek” nevezett beavatkozást nem állítottuk le, sőt a munkát végző Penta Kft.-nek a munkagépeik önkormányzati utak igénybevételéért fizetendő összegétől érvényes rendeletünk alapján eltekintettünk, mert a falu, a környékbeliek számára vélelmezhetően nagyobb haszonnal, mint károkkal járó beavatkozást végez az önkormányzati tulajdonú utakban.

A továbbiakban is várjuk az önkormányzati utak minőségének javítását célzó, segítő szándékú lakossági kezdeményezéseket, minden együttműködésről tudunk egyeztetni, de a jogszabályok, törvényi előírások és rendeletek betartásától nem tudunk eltekinteni.

Pilisborosjenő, 2022.09.21.

Tömöri Balázs

polgármester