A jegybanki alapkamat az MNB Monetáris Tanács döntése alapján 2022.02.23-tól 2,90%-ról 3,40%-ra változott. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a változás az ASP Adó rendszerben átvezetésre került, így a pótlékszámítás ennek megfelelően történik.

 

Art. 206. § [A késedelmi pótlék fizetési kötelezettség]

(1) Az adó késedelmes megfizetése esetén az esedékesség napját követő naptól, mint kezdőnaptól, a költségvetési támogatásnak az esedékesség előtt történő igénybevétele esetén az esedékesség napjáig késedelmi pótlékot kell fizetni.
A késedelmi pótlék – az adóhatósági megállapítás kivételével – a késedelem napján végrehajtható.

 1. § [A késedelmi pótlék felszámítása és előírása]
  (1) Az adóhatóság külön döntés meghozatala nélkül, illetve az adóhiányt megállapító határozatban felszámítja, és az adószámlán előírja a késedelmi pótlékot.
 2. § [A késedelmi pótlék alapja]
  (1) A késedelmi pótlék alapját adónként és költségvetési támogatásonként külön-külön kell figyelembe venni, kivéve, ha azokat egy számlán tartják nyilván.
 3. § [A késedelmi pótlék mértéke]
  (1) A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a késedelem, illetve az esedékesség előtti igénybevétel (felszámítás) időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 5 százalékponttal növelt mértékének háromszázhatvanötöd része.
  (2) A késedelmi pótlék napi mértékét három tizedesjegy pontossággal, a további tizedeseket elhagyva kell megállapítani.

 

Pilisborosjenő, 2022. február 23.

 

Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal  Adóhatósága