Nem is gondolná az ember, hogy hányan dolgoznak naponta azon, hogy falunk gyermek- és családvédelmi területen színvonalas szolgáltatásokat, védelmet, hatósági támogatást nyújtson, és a gyermekek szükség esetén segítséget kaphassanak!

Legjobb képet talán a Pilisborosjenő Polgármesteri Hivatal Család- és Gyermekjóléti Szolgálata által szervezett éves gyermekvédelmi tanácskozáson kaphattunk, melyet a Családsegítő 2023. február 20-án szervezett annak érdekében, hogy összefoglalja és értékelje a tavalyi évi tevékenységet, kihívásokat. A számos meghívott közül – az önkormányzaton és a hivatalon kívül – képviseltette magát a pilisvörösvári Napos Oldal Szociális Központ Család- és Gyermekjóléti Központja, mely a pilisvörösvári járásban nyújt a lakóknak és a szolgálatoknak speciális szolgáltatásokat (mediáció, családterápia, párterápia, pszichológiai tanácsadás, jogi tanácsadás) és a hatósági intézkedésekkel kapcsolatos feladatokat is ellátja, a Mesevölgy Óvoda és Bölcsőde és az általános iskola vezetője, a védőnők és a gyámhivatal képviselője.

A beszámolókból az derült ki, hogy bár településünkön létszámarányosan kevés, de nő az intézkedés alá vont gyermekek száma: a családsegítőhöz sokkal többen fordultak 2022-ben segítségért, az óvodáskorúak szülei között pedig a válások száma igen megnőtt és egyre több gyermeket adnak egész napra óvodába kistestvér születése miatt, az iskoláskorúak között is nagyságrendileg több a külső segítségre szoruló gyermek.

A résztvevők átbeszélték a jelzőrendszerrel (különböző szakmai és civil szervezetek képviselőit fogja össze gyermekek érdekében, melynek keretében jelzik a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat felé a veszélyeztetett gyerekeket és intézkedéseket tesznek védelmükben) kapcsolatos tapasztalatokat is. A rész beszámolókból március 31-ig elkészül a gyermekvédelmi összegző éves beszámoló és annak alapján az idei intézkedési terv.

Klinger Magdolna, az intézmény vezetője bemutatta és megköszönte a sok-sok segítséget, amit pilisborosjenői lakosoktól, családoktól, cégektől és egyesületektől kapott tavaly a Családsegítő. Háláját fejezte ki a jó szakmai együttműködések kapcsán, mert az Önkormányzattal, a Hivatallal, az intézményvezetőkkel, az érintett szakhatóságoknál és a járási központ szakmai szervezeteinél dolgozó kollégákkal egyaránt értékes munkakapcsolatok alakultak ki.

Kihívást jelentett a tavalyi évben, hogy két alkalommal is költözött a szolgálat: először ideiglenesen az Iskola utca 2-ből a Fő út 30-ba, majd onnan tovább a Fő út 16-ba, a polgármesteri hivatal földszinti hátsó termébe. Itt egy szép, új épületrészt kapott a Szolgálat, ahol két interjúszoba, folyosó és fürdő áll családok / ügyfelek rendelkezésére.

2022 utolsó negyedévére alakult ki a szolgálat jelenleg is flottul együttműködő csapata a nehézsorsúak számára, az ingyenes pszichológiai segítségnyújtást végző Petromán Anikó tanácsadó pszichológussal, illetve a nehézsorsúak számára ingyenes jogsegélyt végző dr. Szilágyi Péter ügyvéddel.

A pilisvörösvári központ felhívta a figyelmet a Bright Sky HU mobilapplikációra, mely nemcsak a bántalmazó kapcsolatban élők számára jelenthet hatékony segítséget, hanem a közvetlen környezetük számára is hasznos információkat ad a segítségnyújtásról. Az alkalmazásban a kapcsolati erőszak felismerését, illetve az abból való kilépést segítő edukációs tartalmak mellett megtalálhatók az országos és regionális segítő szervezetek közvetlen elérhetőségei is. A központ dolgozói készítettek egy gyermekvédelmi kisokost is, mely minden lakos számára hasznos segítséget nyújthat abban, hogy a környezetükben élő gyerekeknél időben észrevegyék az esetleges veszélyeztetettséget. A kisokos a Családsegítő irodájában átvehető.