Lakossági fórumot tartottunk az ipartelepi bekötőútról

A lakossági fórumot szervező Önkormányzat szándéka az volt, hogy a lakosság a bekötőúttal kapcsolatos kérdéseit közvetlenül a szereplőknek tehesse fel. Az eseményre meghívták a Meditop Gyógyszeripari Kft. vezetőit és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) képviselőit, valamint az út tervezőit is.

A NIF pár nappal a rendezvény előtt azonban lemondta a részvételt és erre utasították az út tervezőit is. Indoklásuk szerint előbb szeretnék, ha a Meditop megállapodna az Önkormányzattal a számára szükségesnek tartott út építésének helyszínéről. Küldtek a résztvevők számára egy prezentációt, amelyből kiderül a céljuk: „Az ITM (Innovációs és Technológiai Minisztérium – a szerk. megj.) elrendelés keretein belüli módon, az Önkormányzat képviselte helyi érdekeket és a településen jelenlévő gyógyszeripari gyártó fejlesztési igényét egyaránt kiszolgáló.” Azt is egyértelműen leírják, hogy Malomdűlő irányába is lehetőségük van megépíteni az utat, és hogy várják az önkormányzati döntést a végpont kijelöléséről. (A lakossági fórumon feléjük intézett kérdéseket megküldtük számukra. A válaszok lapzárta után érkeztek meg és a pilisborosjeno.hu weboldalon olvashatóak.)

A Meditop Kft. részéről dr. Ács Zoltán és dr. Greskovits Dávid ügyvezetők, az Önkormányzat részéről pedig Tömöri Balázs polgármester, Bubik Szabolcs és Antonovits Bence képviselők, valamint dr. Horti István jegyző fogadták a kérdéseket, amelyek élőben vagy az élő közvetítés alatt hozzászólásban érkeztek.

Polgármesteri köszöntővel indult a fórum, amelynek során Tömöri Balázs bemutatta a résztvevőket, majd áttekintést adott a jelenlévők számára az eddigi történésekről, és beszélt azokról az elvekről, amelyek mentén a végső döntést meg fogják hozni (a www.pilisborosjeno.hu oldalon olvasható a teljes beszéd):

„Szeretném azt kihangsúlyozni, hogy világos koncepciónk van: a gazdasági fejlesztésre szánt területek azért vannak, mert azt reméljük, hogy ott fejleszt ez a szektor. Amíg van lehetőség és hely a település szabályozási terveiben ipartelepnek kijelölt területeken fejleszteni, addig ott épüljenek hasonló beruházások és ne a falut körülvevő szántóföldeken, réteken és más mezőgazdasági, illetve zöldterületeken fejles – szünk ipartelepet!

Kiemelném, hogy a programunknak mind a helyi vállalkozások támogatása, az iparűzési adóbevételek növelése, mind a zöldterületek védelme fontos eleme. Jelenleg is folyamatban vannak a megbeszélések a Meditop Gyógyszeripari Kft. és az Önkormányzat között, ami azt jelenti, hogy formálisan egyik koncepciót sem vetettük el. A párbeszédre és együttgondolkodásra épülő közös megoldáskeresés fázisában tartunk.

Hangsúlyozom tehát: nem egy már meghozott döntéssel kapcsolatos véleményüket kérjük, hanem közös gondolkodásra hívjuk a lakosságot az ipartelepi bekötőút kapcsán, s ezek figyelembevételével döntünk. (…)

Ezt követően a lakosság véleményének felmérését kérdőív formájában szeretnénk online és offline eszközökkel megvalósítani, és a beérkező információkat, adatokat szintetizálva még idén dönteni fog az ügyben a képviselő-testület.

Azt remélem, hogy a fórum a lehető legkonstruktívabb szellemiségben és hangnemben tud megvalósulni. Jó tanácskozást kívánok!”

Párbeszéd csörtékkel

A polgármester ezt követően átadta a szót a Meditop Kft. vezetőinek. Dr. Greskovits Dávid elmondta, hogy örülnek a lehetőségnek, mert felvázolhatják a fejlesztési tervüket, egyenes és nyílt válaszokat adhatnak az elképzeléseikről, és ezzel remélik, hogy sok félreértést tisztázhatnak majd. Dr. Ács Zoltán a cégről elmondta, hogy 30 éve van jelen a faluban családi vállalkozásként, jelenleg 228 fővel. Megtudhattuk, hogy 2018-ban több mint 300 millió, 2019-ben 700 millió forintot ruháztak be, kutatás-fejlesztésre 2019-ben 218 millió, 2020-ban 221 millió forintot költöttek. A cég gyors ütemben fejlődik, kinőtték a mostani helyüket, ezért olyan helyet keresnek, ahol nem zavarják annyira a lakosságot, mint a falu közepén. A szennyvíztisztító melletti terület egy ideig jó ötletnek tűnt, de megkereséseik miatt már látszik, hogy nagyobb területben kell gondolkodniuk. Így találtak rá a Budai út melletti területre, melyet legalább 10 méteres erdősáv választ el a Budai úttól. Tájékoztatása szerint a Budai út nem alkalmas arra, hogy 20 tonnás kamionok járhassanak rajta, ezért a legreálisabbnak az tűnt, hogy az M0-s egyik rávezető szakaszát hosszabbítják meg annak érdekében, hogy a jó úton közelíthessék meg őket. A NIF arra kérte ezért őket, hogy mutassanak rá egy olyan területre, amit az Önkormányzattal együtt kiválasztanak.

Ezt követően került sor a lakossági kérdésekre és véleményekre, melyek tartalmukban lefedték a bekotout@pilisborosjeno.hu-ra érkezett észrevételeket. A fórumot Madaras Zoltán moderálta, mely a heves érzelmek miatt időnként nem volt könnyű feladat. Különösen érzékenyen azokat a lakókat érinti a Köves-bérc alatt tervezett bekötőút, akiknek a lakóháza előtt futna, hiszen eddig erdőszéli, csöndes lakóhelyük volt, ezért is költöztek ide. Az érintett telkek értéke is zuhanna. Ezenkívül nehezményezik a Natura 2000-es terület megbolygatását a fák kivágásával, ami az út szélesítése során elkerülhetetlenül be fog következni. Sokan kifogásolták, hogy zajosabb lesz a környék, nőni fog a légszennyezettség, és hatalmas tájseb fog éktelenkedni a hegy oldalában. További problémát okozna a lakosok szerint, hogy sokan a Tücsök utcát használnák menekülőútként, ami meg az ott lakók életét lehetetlenítené el. De az ófaluból érkezettek is félelmeiknek adtak hangot több dolog miatt. Egyrészt a 10- es úti dugóból vélhetően a Budai út felé fognak majd kerülni az autósok, amitől csúcsidőben ellehetetlenül ott a közlekedés. Többen felvetették, hogy nem lehetne-e inkább a Budai utat megerősíteni, hogy elbírja a kamionokat. Vagy ha nem lehet, akkor nem lehetne kisebb kamionokkal szállítmányozni? Vagy esetleg a Trunkhoz hasonlóan Ürömön keresztül nem lehetséges fuvarozni? Felmerült kérdésként az is, hogy lesz-e akkora kamionforgalom, ami indokolja az utat. Volt olyan lakos, aki kifogásolta, hogy későn és keveset tudott meg a tervekről. Az út ellen tiltakozók magasra emelték a „NEM” feliratú táblát, ha valamivel nem tudtak egyetérteni. A lakosok azt is kifejezték, hogy becsülik a céget, nem akarják, hogy elmenjen a faluból, de az úttal nem tudnak egyetérteni. Valamint, hogy kérdéses, hogy az állam nem fogja-e elvonni az iparűzési adót. Valamint ha a felek nem tudnak megegyezni, akkor hol fog letelepedni a Meditop? Érkeztek az előzőekkel ellentétes vélemények is, akik szerint a külső településrésznek szüksége van közvetlen útös – szekötettésre az ófaluval és egy téglagyári beruházás a Malomdűlőn felépülő lakóparkokat lehetetlenítené el.

A válaszok során a Meditop Kft. részéről felajánlották, hogy a Budai útnál sorompóval zárják majd le az utat, amin csak pilisborosjenői lakosok közlekedhetnek át. A kamionforgalom is csak maximum heti 8-15 darabra menne fel. A NIF-től pedig úgy tudják, hogy a Budai utat nem lehet megerősíteni a célra. Az alternatívaként létező téglagyári területen építkezni költséges lenne a számukra a teraszos elrendezés, a sittel töltött gödör és a csatorna hiánya miatt. Viszont ha a NIF oda építené nekik az utat, akkor valószínűsíthetően a csatorna és a víz is jönne vele. Felhívták arra is a figyelmet, hogy az M0 alagúttorkolat miatt az út első szakasza mindenképpen meg fog épülni a Hegyalja útig. Kiegészítő információként elmagyarázták, hogy a gyártás a falu közepén maradna, csak a logisztikát akarják kitelepíteni, a kettő között kisebb autókkal közlekednének. Pontosításként elmondta, hogy a dolgozók között 24 pilisborosjenői és 20 ürömi van. A Meditop Kft. állást foglalt az ügyben, hogy nem támogatják az iparűzési adó elvonását. Azon dolgoznak, hogy a K+F beruházások után leírható adót az ún. gyógyszerészi különadóból vonják le, ami a falut nem érinti. Ha viszont nem tudnak megegyezni az Önkormányzattal, lehet hogy elfogadják Üröm felkérését és átmennek oda vagy még távolabb. De nagyon szeretnének itt maradni, hisz az Ács család is itt lakik, szeretik a falut, sokat tettek érte.

Tömöri Balázs polgármester többször megerősítette, hogy szeretnék ha a Meditop Kft. a tervezett gazdasági kereskedelmi szolgáltató területre építkezne, és hogy a terület Pilisborosjenő egészével együtt 2023-ig Budapest csatornarendszerére kerül rákötésre. Elmondta azt is, hogy az iparűzési adó tervezetről tud az Önkormányzat, de az ütemezéséről még nem. Ha november végéig nem születik döntés ez ügyben, akkor csak későbbi időszakra vonatkozik, nem a jövő évre.

Antonovits Bence a kommunikációs deficitre reagálva elmondta, hogy a tárgyalások folyamatosak, keresik a lehetséges megoldásokat. A tájékoztatás a lakosság felé azért nem tűnik teljeskörűnek, mert egyes ötletek még nagyon képlékenyek, akkor osztják meg őket a nyilvánossággal, ha már kikristályosodnak, de a – polgármester által is többször említett – főirány publikus, pusztán a részletek bizonytalanok.

Egy téglagyári lakos részéről felmerült, hogy azon a környéken lakók jobban örülnének, ha a már eleve ipari besorolású területben gondolkodna az Önkormányzat, amire reagálva Tömöri Balázs polgármester elmondta, hogy az magánterület, de ha a felek meg tudnak egyezni, akkor támogatják az ötletet. Konfliktust az okozott többször is a falufórum során, amikor a moderátor által kért szabályokat nem akarták elfogadni a résztvevők, továbbá amikor elbeszéltek egymás mellett. Érkeztek pozitiv visszajelzések is arra, hogy a fórum létrejött, és elmondhatják a véleményüket a lakosok, mert ez korábban nem volt bevett gyakorlat. Az új Önkormányzat elkötelezett a részvételi demokrácia mellett, ezért a bevonás legkülönfélébb eszközeit szeretnénk meghonosítani a településen, hogy minél inkább a lakosokkal együttgondolkodva hozhassuk meg a döntéseinket. Ezért került sor idén több fórumra is. Ezek az alkalmak akkor sikeresek, ha párbeszédre épülnek, melyet még tanulnunk kell mindanynyiunknak.