A kollektív bűnösség elve mentén a II. világháború után 1270 svábot telepítettek ki Pilisborosjenőről az akkori NSZK-ba, sokakat Steinheimbe, mert az megmenekült a második világháború pusztításától. Sok helyi család, valamint kereskedők, kézművesek és klubok segítettek az újonnan érkezetteknek. Elhelyezték a hajléktalan menekülteket, és gyakran támogatták őket tanácsokkal, támogatással, anyagi segítséggel. 

Az 50-es évek vége felé lehetővé vált a kölcsönös látogatás, több mint 10 év elteltével. Kezdetben igen szigorú előírások nehezítették a családtagok találkozását, főleg kifelé. Az NSZK-ból minden akadály nélkül jöhettek a rokonok, de itthon nem érezték magukat biztonságban. Később enyhültek a körülmények, de igazi megoldást ezen a téren csak a rendszerváltás hozott. A szétszakított családok egyesítése érdekében több kezdeményezés történt. Baden Württemberg Tartomány, Gerlingen városa védnökséget vállalt a Magyarországról kiűzött német nemzetiségiek felett. Falvak, egyesületek között partnerkapcsolatok jöttek létre. Így 1980-ban vállalt védnökséget a Baden Württemberg-i Steinheim a kitelepített és otthon maradt borosjenőiek felett, bárhol éljenek is szerte a világban. Kétévenként itt a helye a „Weindorfer Welttreffen” — világtalálkozónak. Steinheim lett a központja a régi borosjenőiek számára. Kétévenként — a páros években — búcsú idején helyet ad a borosjenőiek világtalálkozójának. De voltak évek, amikor Pilisborosjenő adott ennek helyet. A Német Nemzetiségi Klub kezdeményezésére 1995-ben a németországi Steinheimről nevezték el a Kőbánya utcát a két község jó kapcsolata jeléül. A kinti településen 1978 óta van Weindorfer Straße. 

A 2000-es évek eleje óta megritkultak a közös találkozások. A választások után Wilheim Péter plébános úrral írt közös levelünkre reagálva Steinheim am Albuch polgármestere úgy reagált, hogy ha van tartalma és alulról jövő kezdeményezés is a kapcsolat újra élővé tételére, akkor örömmel fektet ebbe energiát. A COVID és az azt követő válságok és folyamatban lévő ügyek kezelése minden erre szánható kapacitást elvitt, de idén láttunk esélyt a kapcsolat újrafelvételére. Munkacsoportot alakítottunk helyi intézmények vezetőiből, egyetértettünk a kapcsolatfelvételben és meghívtuk testvértelepülésünk vezetőit. Örömmel adhatjuk hírül, hogy elfogadták a meghívást és november 9. és 12. között falunkba érkezik egy 11 fős steinheimi delegáció Holger Weise polgármester vezetésével. A program lapzárta után áll össze, kérjük figyeljék a híradásokat.

 

Kép: Steinheim egykori repülőlaktanya – több Weindorf család szállása 1946-ban

Források: Szülőföldünk 2000 (Gröschl György – Gröschl Györgyné Götz Mária), Weindorf Pilisborosjenő 1695-1988 (Alfons Bauer-Maria Welsch)