Új jegyzője lesz Pilisborosjenő polgármesteri hivatalának 2020. január 1-től!

Álláshirdetésünkre, örömünkre, több tapasztalt jelölt is jelentkezett, akik közül végül egybehangzóan dr. Horti Istvánt választotta a felvételt lebonyolító csapat, aki korábban Törökbálinton és Újbudán (Budapest XI. kerület) töltötte be ezt a tisztséget. Dr. Horti István tervei között szerepel – egyebek közt – az iktatási rendszer átvilágítása, csökkenteni kívánja a papírfelhasználást, erősíteni a határidők betartását és jobb, ügyfél- és dolgozóbarát munkakörülményeket szeretne a hivatalban.

Miért fontos a jegyző a hivatalban?

Ő vezeti/irányítja a polgármesteri hivatalt, javaslatot tesz annak belső szervezeti tagozódására, létszámára, munkarendjére, ügyfélfogadási rendjére. Gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatal köztisztviselői, munkavállalói körében. Dönt a hatáskörébe utalt önkormányzati és önkormányzati hatósági ügyekben, és a jogszabály által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben. A polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyekben a döntés-előkészítést végzi el, illetve önállóan is eljár azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester ad át. Ellátja a képviselő-testület által átruházott hatáskörökből adódó feladatokat.

Tanácskozási joggal részt vesz a testület és a bizottságok ülésein, jelzi, ha a működés vagy döntés kapcsán jogszabálysértést észlel. Az ülésen –vagy legkésőbb 30 napon belül írásban – érdemi választ ad a képviselőnek önkormányzati ügyben feltett kérdésére. Aláírja a polgármesterrel együtt a települési önkormányzat rendeletét, gondoskodik annak kihirdetéséről. A hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét. Évente beszámol a testületnek a hivatal tevékenységéről.

Gondoskodik az önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnyilvántartásáról, a vagyonnyilvántartás folyamatos vezetéséről, az abban szereplő adatok hitelességéről. Évente legalább egyszer közzéteszi az önkormányzat költségvetési, költségvetés-teljesítési és szakmai tevékenységének bemutatására, értékelésére vonatkozó adatok jogszabályban meghatározott körét.

Működteti –a jogszabályok által meghatározott – belső kontrollrendszert, gondoskodik az önkormányzat belső ellenőrzéséről. Gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról.

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény rendelkezéseinek értelmében a jegyző a települési önkormányzat megbízásából és képviseletében részt vesz a nemzetségi önkormányzat testületi ülésén és jelzi, amennyiben törvénysértést észlel.