A régi iskolaépületbe költözik és bővül a Művelődési Ház és Könyvtár,
kiteljesedhet a klubélet, méltó helye lesz a nagy falusi rendezvényeknek.
Művelődési Ház vezetői pályázatot hirdetünk. A Humán Bizottság beszámolója.

Jelenleg községünk nem rendelkezik önálló kulturális célra jól hasznosítható épülettel, megfelelő közösségi és kulturális térrel. Több évtizede működik egy épületben a Polgármesteri Hivatal és a Művelődési Ház, de az utóbbi évek alatt már tarthatatlanná vált az az állapot, amelyben a kulturális programok és a hivatali munka folyamatosan akadályozzák egymás működését. Az állandó zajjal járó kulturális tevékenységek mellett nem lehet tárgyalásokat folytatni, ügyfeleket fogadni, a könyvtár sokak számára megközelíthetetlen, a művelődési ház termeit kinőttük.
A képviselő-testület döntése alapján a Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár 2021 szeptemberéig átköltözik a régi iskolaépületbe, ahol kialakításra kerül a jelenleginél jóval nagyobb, két irányba is kertkapcsolattal rendelkező nagyterem, egy olvasóteremmel bővített könyvtár, valamint további klubszobák és raktárak.
Úgy véljük, a régi iskolaépület hosszútávú hasznosításáról a faluközpont-stratégia részeként érdemes és lehet dönteni, fontos szempont viszont, hogy amíg ez kialakul, addig az épületen állagmegóvó munkálatokat végezzünk, termeit hasznosítsuk, és élhető teret biztosítsunk a hivatal működéséhez és a művelődési ház funkcióinak.
Az elmúlt időszak igényfelmérései és fórumai alatt beérkezett és kirajzolódott elképzelések alapján a következő négy évben az épület földszintjén a Faluház, az emeleti termekben inkubációs jelleggel a Waldorf iskolakezdeményezés, valamint a Faluház koncepcióhoz kapcsolódó festő-, fejlesztő-, torna-, klub- és zene- termek kapnak helyet.
Az udvar Budai út felőli részét a Waldorf iskola bérli, míg a sportpálya, a főbejárathoz és rendezvényteremhez tartozó belső kert, valamint a buszforduló felé nyitottá tett parkos kertrész a Faluházhoz tartozik majd. Nagyobb falusi rendezvények alkalmával az egész udvar a Faluház rendelkezésére áll.
Mit nyerhet mindezzel a falu? A Művelődési Ház és Könyvtár színvonalas helyre költözik és jól használható klubhelyiségekkel bővül, a régi iskolaépület állagmegóvó és felújítási munkálatai megvalósulnak. A nagyobb rendezvénytér, a kertkapcsolat és a földszinti Faluház elrendezés lehetővé teszi, hogy nagyobb falusi rendezvényeket méltó körülmények között rendezzünk meg, a Művelődési Ház funkciói pedig akadálymentesen mindenki számára elérhetőek legyenek. A megmaradó Polgármesteri Hivatal épületét is saját funkciója szerint lehet átalakítani és bővíteni.
Az állagmegóvó munkálatoknak és fejlesztéseknek köszönhetően a korábbinál magasabb bérleti díjért adhatóak ki a termek, a helyieknek szóló nonprofit tevékenységeket pedig teremhasználattal és kedvezményes bérleti díjjal támogathatja az Önkormányzat, elősegítve a klubélet kiteljesedését.
Az iskola épülete teljes felújításra szorul. Éppen ezért adtuk be a Magyar Falu Program pályázatot, amelyben a jelenlegi nagyteremnél tágasabb, kertkapcsolattal rendelkező közösségi tér és egy olvasóteremmel bővített könyvtár kialakítására, valamint a régi épületrészben található termek vizesedési problémáinak megoldására nyerhetünk forrást. A pályázati anyaghoz kapcsolódó munkaközi vázlattervek megtalálhatóak a honlapon.
A Művelődési Ház vezetőjének szerződése szeptember végén lejár, így a törvényi előírásoknak megfelelően pályázatot írunk ki a státusz betöltésére. Reméljük, hogy a faluközösségünk megtalálja azt a művelődési ház vezetőt, aki az értékeinkre alapozva gazdagítja a kulturális életet, és hidakat épít közösségeink között!
Mindehhez új távlatokat nyit meg a Faluház mindazokkal az eszközökkel és terekkel, amelyeknek az elmúlt évtizedekben hiányát szenvedtük. További információ és a pályázati felhívás a honlapon található.