2021-ben a képviselő-testület három személyt tüntetett ki a Pilisborosjenő Díszpolgára címmel. Hét jelölt közül titkos szavazással dr. Venesz Ilona, Fiál Ferenc és Stankovics János faluközösségért végzett munkáját ismerte el a cím odaítélésével a faluvezetés.

A korábbi 5/2019 rendelet megújításaként a képviselő-testület (polgármesteri döntéssel) új 2/2021 rendeletet alkotott, amelyben finomodtak az adományozás szempontjai, bővültek az elismeréssel járó juttatások, és a jelölés módja is megváltozott, amelyet ezentúl a rendelet mellékletében található nyomtatvány kitöltésével lehet majd benyújtani.

A képviselő-testület minden évben dönt arról, hogy adott évben adományoz-e díszpolgári címet. A kitüntetést a polgármester a március 15-i ünnepségen adja át. A járványhelyzet miatt idén sajnos erre nem kerülhet sor, így a kitüntetetteket Tömöri Balázs polgármester és a Humán Bizottság személyesen keresi fel.

Szívből gratulálunk új díszpolgárainknak, köszönjük a faluközösségért végzett munkájukat!

 

Dr. Venesz Ilona 1981-től 25 éven át volt Pilisborosjenő és Üröm körzeti-, majd később gyermekorvosa. 2021-ben – díszpolgári kitüntetésének évében, amikor a 80. születésnapját is ülte – épp 40 éve kezdte el falunkban a munkáját. 

A doktornő a Budapesti Orvostudományi Egyetemre járt. A Schöpf-Mérei Kórház koraszülött és csecsemő osztályán dolgozott 8 éven át, majd a gyermekgyógyász szakvizsgához szükséges gyakorlatokat több kórház gyermekosztályán végezte. Gyermekorvosként először Óbudán dolgozott, innen került át Üröm-Pilisborosjenőre 1981-ben. 2006-ig, nyugdíjba vonulásáig itt dolgozott. Most sok időt tölt a családjával és sokat olvas. Két gyermeke és két unokája van. Büszke gyermekeire, és boldog nagymama. Dr. Venesz Ilona kiemelkedő szakmai tudással rendelkezett, amelyet a praxisába tartozók elismertek. Amellett, hogy a korszak szakmai lehetőségein belül sikeresen és szakszerűen kezelte a betegségeket, átadott egy szemléletmódot is, amellyel a betegségek mibenlétét, kezelését, életmódbéli összefüggéseit is igyekezett megértetni, sőt a megfelelő esetekben útmutatást is adott a betegségekkel kapcsolatos nehézségek elviselésére. Ezt a higgadt és objektív szemléletmódot egykori páciensei átadták és átadják saját gyerekeiknek, unokáiknak, ily módon tevékenységének pozitív hatása most is jelen van Pilisborosjenőn. Gyermekorvosként a kis- és nagygyermekes szülők, családok életében olyan biztos pont volt, akire a mai napig szeretettel és hálával lehet gondolni. Emellett a falu életének is meghatározó alakja volt, kisugárzásának közösségépítő ereje még ma is érezhető.

Fiál Ferenc 1940. március 31-én született, 1988 óta lakik Pilisborosjenőn. Feleségével immár 58 éve házasok, három gyermeket neveltek fel, hét unokájuk és három dédunokájuk van. Nagykállóban nevelkedett, mert édesapja ott kapott állást. Édesapja nyomdokait követve kertészmérnök lett, a Kertészeti Egyetemen végzett. Három gyermekük közül kettő szintén agrármérnöki képesítést szerzett. Huszonhat éven keresztül dolgozott a termelésben, a Pilisvölgye TSZ-ben a hetvenes évek közepétől ő felügyelte hat település, köztük Pilisborosjenő teljes mezőgazdasági tevékenységét. Még Pomázon laktak, amikor a pilisborosjenői hegyoldalban az elgazosodott területen gyümölcsfák, szőlőfajták maradványait fedezte fel. Mivel mindig is szőlőtelepítésre vágyott, elhatározta, hogy újra meghonosítja Pilisborosjenőn a szőlőművelést. Elkezdett hát maga köré lelkes csapatot verbuválni, és 1983-ban elindult az ültetés. A 22 fővel megalakult hegyközség elnöke Czigány Ferenc, szakmai vezetője pedig Fiál Ferenc lett. Az első szüretre 1986-ban került sor, sokan kedvet kaptak, és egyre gyarapodott a megművelt szőlőterület. Feri bácsi pilisborosjenői tevékenysége azonban nem csak a szőlő újbóli meghonosítására korlátozódott, hiszen Czigány Ferenc iskolaigazgató hívó szavára tíz éven át tanította a kisdiákokat biológiára az általános iskolában. Ehhez a gödöllői Agrártudományi Egyetem tanárképző intézetében középiskolai tanári képesítést szerzett. Amikor Üröm és Pilisborosjenő kettévált, és megalakult a mai iskola helyén működő Pedagógus továbbképző Intézet, pedagógiai szaktanácsadóként dolgozott.

Stankovics János (született 1940. április 13-án) a Bakonyaljáról származik. 1951-ben került Budapestre elektroműszerész-tanulónak. 1958-ban a kispesti Műszergyárban helyezkedett el, ott ismerte meg feleségét is, Henczl Ilonát, aki mindenben társa. 1979-ben vettek telket Pilisborosjenőn, a mai Kevélyhegyi úton, melyet eleinte hétvégente látogattak, majd 2000. június 14-én – építkezést és nyugdíjazást követően – véglegesen kiköltöztek Budapestről. A nyolcvanas években csak gyalog lehetett feljutni a hegyre az agyagos, csúszós úton, Stankovics Jánosnak nagy szerepe van abban, hogy ma már van aszfaltos út, közvilágítás, vezetékes víz és csatorna a belterület határáig. Első civil akciója az volt a ‘80-as évek elején, hogy sínkövet hozatott az útra. A sikeres akció után a közvilágítás szervezésében vállalt aktív szerepet, ugyanis 1987-ig áram sem volt a hegyen. 1990-ben valósult meg az aszfaltos út lakossági gyűjtésből, melyet ő koordinált. 1995–96-ban a csatornaépítés szervezésén dolgozott. Ugyanekkor, szintén lakossági hozzájárulással, megépült egy törpe vízmű a Csalogány köz sarkán, amely azóta 15 család vízellátását biztosítja – ebben is nagy szerepe volt. Azóta is a Kevélyhegyi út szépítésén, rendben tartásán dolgozik, saját pénzén kukákat helyezett ki a turistáknak. 2014-ben, szintén a lakók anyagi hozzájárulásával, kialakították a Kevély-hegyi pihenőt. Ma is rendszeresen készít tájékoztató anyagokat szomszédainak hasznos telefonszámokkal, információkkal. Évekig vállalta a Hírmondó eljuttatását 120 családhoz, 2019-ben pedig segített az utcanevek feltérképezésében.