2021. május 6-án lakossági felkérésre az önkormányzat Külső-településrészek Bizottságának tagjai a helybeli lakosokkal járták be a Tücsök utcát, hogy a településrészt specifikusan érintő problémákat átbeszéljék.

A Tücsök utca északnyugati, 10-es útba torkolló meredek szakaszán továbbra is problémát okoz a vízelvezetés megoldatlansága, illetve az ideiglenes védelmi művek beiszapolódása. Erre az út felújítása megoldást fog jelenteni, azonban az ideiglenes szikkasztókkal foglalkozni kell. Fontos kérdés e szakasz közlekedéstechnikai jövőjének eldöntése. A kérdéssel kapcsolatos közelmúltban végzett lakossági felmérés ugyanis nem hozott egyértelmű eredményt. A felújítás után a válaszadók 42,5%-a annak örülne, ha csak célforgalmú behajtással lehetne használni az utcát. 32,5%-uk azt támogatja, hogy az utca maradjon lezárva, csak gyalogos és kerékpáros forgalom számára legyen átjárható. A döntés meghozatala előtt, amennyiben a járványügyi szabályok lehetővé teszik, szeretnénk még egy tematikus fórumot tartani, melyre meghívjuk az utca lakóit és Apáti Szabolcs körzeti megbízottat annak érdekében, hogy közös nevezőre jutva olyan döntés szülessen, mely a legtöbb helyben lakó érdekét szolgálja.

Már korábban is kaptunk bejelentés e szakasz közvilágítási hiányosságáról. A megfelelő éjszakai látási viszonyok érdekében egy vagy még inkább két oszlopra kellene világítótestet felhelyezni, illetve oda a villamoshálózatot eljuttatni.

Az út jelentős szakaszán gondot jelent a területek jogi rendezetlensége. Az útpálya helyenként magánterületeket érintve halad Üröm irányába, az utat szegélyező fás-bokros terület szintén magánkézben van. Állandó problémát jelent az illegális hulladéklerakás, a lerakatok felszámolását azonban nehezíti a telekhatárok helyzete. Az önkormányzat lépéseket kezdeményez a helyzet rendezésére. Sajnos ugyanezen ok nehezíti az út felújítását is, aminek minőségére joggal érkezik panasz. Amíg az útburkolat felújítása nem történik meg, a falugondnokság munkatársai igyekeznek kátyúzással gondoskodni az út használhatóságáról. 

A bejáráson résztvevők örülnének egy fasornak a Tücsök utcában, mely az esztétikai funkcióján túl a szántóföldről elsodródó permetszer megfogásában és a szélvédelemben is szerepet játszana.

Az utca Üröm felőli végén a mélyebben fekvő házakat különösen sújtja a lezúduló víz problémája, ami azonnali beavatkozást kíván.

Két helyen is indokolt lenne a zsákutca tábla kihelyezése, ugyanis a helyismerettel nem rendelkező autósok gyakran tévednek ezekbe a leágazásokba, szükségtelenül zavarva ezzel a lakókat.

A bejáráson sorra vett problémákat feljegyeztük, és azokat megoldási javaslatokkal a képviselő testület elé visszük. A felsorolt témák rendezése biztosan időt vesz igénybe, azonban ez jelentősen gyorsul a helyben lakók segítőkész hozzáállásának köszönhetően, akik a gondok feltárása után annak megoldásában is aktívan részt kívánnak venni. Köszönjük az alapos helyszínbejárást, a továbblépés lehetőségeivel hamarosan jelentkezünk!

Sétálós polgármesteri fogadóóra

Tömöri Balázs polgármester minden második csütörtök délután az online fogadóórák helyett terepen találkozik utcák/szűkebb térségek lakóközösségével. Beszéljük meg helyben a problémákat! Igényüket – a probléma vázlatos leírásával – a polgarmester@pilisborosjeno.hu-ra kérjük elküldeni.