A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló törvényjavaslat alapján 2021. második félévétől /július 1-jétől/ visszaállhat az adóbeszedés és adófizetés az idegenforgalmi adóban

 

Az Országgyűlés elé benyújtott törvényjavaslat alapján, a 2021. január 1. napja és 2021. június 30. napja közötti időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de be nem szedett adót azonban – kivéve, ha annak összege nulla – be kell vallania az adóhatósághoz.

 

A törvényjavaslat szövegéből az következik, hogy 2021. július 1-jétől visszaáll az a korábbi szabály, azaz idegenforgalmi adóban adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki Pilisborosjenőn nem állandó lakosként legalább egy vendégéjszakát eltölt.

 

Így, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 30.§ – 34.§-sai és az ehhez illeszkedő Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő Testületének az idegenforgalmi adóról szóló 22/2017. (XI. 17.) önkormányzati rendelete alapján, a szálláshelyen tartózkodó vendég után személyenként és vendégéjszakánként 300 forint adót kell majd beszedni és fizetni.

 

Pilisborosjenő, 2021. május 28.

 

Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal Adóhatósága